DEHUKAM Yönetim Kurulu 2023 yılının ilk toplantısı 17 Ocak 2023 Pazartesi günü DEHUKAM binasında yapıldı. […]
DEHUKAM olarak, Türkiye başkanlığında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Selanik’te düzenlenen UNEP/MAP Barselona Konvansiyonu’nun 93. Büro […]
DEHUKAM olarak 6-18 Kasım 2022 tarihinde Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen UNFCCC COP27’ye katıldık. Yönetim […]
DEHUKAM tarafından Türkiye Denizciler Sendikası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen “DEHUKAM Uluslararası Deniz […]
DEHUKAM lisansüstü eğitim programları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Çağatay Erciyes tarafından […]
DEHUKAM doktora sonrası araştırmacılarımızdan Prof. Dr. N. Masum Billah, DEHUKAM’daki araştırma faaliyetlerini tamamlayarak araştırma bulgularına […]

DEHUKAM | kURULUŞ

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” eylem planının önceliklerinden bir tanesi, deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı, bu çerçevede deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması şeklinde belirlenmiştir. Bu maksatla, Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur.


DEHUKAM | ULUSAL ARAŞTIRMA MERKEZİ

DEHUKAM, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında Araştırma Altyapılar Komisyonu’nun 07/10/2020 tarihli kararı ile “kamu hizmeti gören tüzel kişiliği haiz ulusal araştırma merkezi” olarak yeterlik almıştır. DEHUKAM, deniz hukuku ve siyaseti alanında Türkiye’nin ilk ve tek ulusal merkezi olmasının yanı sıra 6550 sayılı Kanun kapsamında sosyal bilimler alanında yeterlik almış ilk araştırma altyapısıdır. DEHUKAM Yönetim Kurulu; üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşmakta olup, DEHUKAM’ın ulusal araştırma merkezi statüsü kazanmasıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir akademik kurum ulusal bazda hayata geçirilmiştir.  


DEHUKAMDER
DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi

DEHUKAM tarafından 2018 yılından itibaren yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olmak üzere DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi çıkartılmaktadır. Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından yayınlanması üstlenilen hakemli dergimizde eserlerin orjinal dilinin (Türkçe ya da İngilizce) yanında Merkezimiz tarafından sağlanan tercümesi de (İngilizce veya Türkçe) yayınlanmaktadır. ULAKBİM veri tabanında taranan dergiler arasında yer alan DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi, deniz hukuku alanında akademik çalışmasını yayınlatmak isteyen tüm ilgililere açıktır.

Deniz Hukuku
Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

DEHUKAM, deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla YÖK Başkanlığı’nın yazısı ile açılması onaylanan İngilizce dilinde Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dahilinde yürütülen programlar, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın, Türk veya yabancı öğrencilere açıktır.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi

info@dehukam.org | 0 312 212 11 89 | Emek Mahallesi, 19. Sokak No:84, Çankaya-Ankara | dehukam.org