Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilecek XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın bu yılki teması Göç ve Mülteci olarak belirlenmiş olup, Kurultay kapsamında 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 15:30’da Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonunda “Denizde Düzensiz Göç ve İnsan Hakları” başlıklı DEHUKAM Özel Oturumu gerçekleştirilecektir.


Türkiye Scholarship Applications

There is a scholarship opportunity called “Türkiye Scholarship Program” for DEHUKAM Master’s (LLM) / PhD Program in the Sea and Maritime Law. Türkiye Scholarship Program offers scholarships to international students from all over the world to study in Turkey. Candidates should choose “Ankara University – The Sea and Maritime Law” as a Program name.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans başvurularına ilişkin Bilim Sınavı’nın […]
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Deniz Hukuku İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans […]
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile Marmara Üniversitesi Hukuk […]

Tüm Duyurular


DEHUKAM
Bülten

DEHUKAM Bülten deniz hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin, ayrıca DEHUKAM’ın eğitim programları, bilimsel etkinlikleri ve diğer faaliyetlerinin paylaşıldığı elektronik bir haber metnidir. Gönderilecek bülteni takip etmek ve haberleşme listemize dahil olmak için yandaki forma bilgilerinizi yazarak kayıt olabilirsiniz.

This is a success preview text.

This is a error preview text.

DEHUKAM | kURULUŞ

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” eylem planının önceliklerinden bir tanesi, deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı, bu çerçevede deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması şeklinde belirlenmiştir. Bu maksatla, Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur.


DEHUKAM | ULUSAL ARAŞTIRMA MERKEZİ

DEHUKAM, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında Araştırma Altyapılar Komisyonu’nun 07/10/2020 tarihli kararı ile “kamu hizmeti gören tüzel kişiliği haiz ulusal araştırma merkezi” olarak yeterlik almıştır. DEHUKAM, deniz hukuku ve siyaseti alanında Türkiye’nin ilk ve tek ulusal merkezi olmasının yanı sıra 6550 sayılı Kanun kapsamında sosyal bilimler alanında yeterlik almış ilk araştırma altyapısıdır. DEHUKAM Yönetim Kurulu; üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşmakta olup, DEHUKAM’ın ulusal araştırma merkezi statüsü kazanmasıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bir akademik kurum ulusal bazda hayata geçirilmiştir.  


DEHUKAMDER
DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi

DEHUKAM tarafından 2018 yılından itibaren yılda iki sayı (Ocak ve Temmuz) olmak üzere DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi çıkartılmaktadır. Legal Yayıncılık A.Ş. tarafından yayınlanması üstlenilen hakemli dergimizde eserlerin orjinal dilinin (Türkçe ya da İngilizce) yanında Merkezimiz tarafından sağlanan tercümesi de (İngilizce veya Türkçe) yayınlanmaktadır. ULAKBİM veri tabanında taranan dergiler arasında yer alan DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi, deniz hukuku alanında akademik çalışmasını yayınlatmak isteyen tüm ilgililere açıktır.

Deniz Hukuku
Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

DEHUKAM, deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla YÖK Başkanlığı’nın yazısı ile açılması onaylanan İngilizce dilinde Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dahilinde yürütülen programlar, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın, Türk veya yabancı öğrencilere açıktır.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi

info@dehukam.org | 0 312 362 62 96 | Cebeci Kampüsü, Çankaya-Ankara | dehukam.org