Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim […]
Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilecek XII. Uluslararası Hukuk Kurultayı’nın bu yılki teması Göç ve Mülteci olarak belirlenmiş […]
  ABD Deniz Harp Okulu Stokton Uluslararası Hukuk Merkezi (SCIL) ile Malezya Denizcilik Enstitüsü (MIMA) tarafından […]
The International Maritime University of Panama (UMIP)’in organizasyonu ve ev sahipliğinde, 8 Şubat 2022 tarihinde saat […]
DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan ile DEHUKAM araştırmacıları Berilşah Kocabıyık ve Seyhan Gül […]
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile DEHUKAM arasında Nisan ayından itibaren çalışmaları devam eden […]
Ürdün Eski Başbakanı ve Uluslararası Adalet Divanı Eski Üyesi Sayın Awn Al-Khasawneh, deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda […]
Barselona Sözleşmesi ve Protokollerine Akit Tarafların 22. Toplantısı (COP 22), 7-10 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya, Türkiye’de […]
Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim […]