Danışma Kurulu’nun 07/04/2016 tarihinde yaptığı toplantıda, bir deniz hukuku dergisinin çıkarılması hususunda tavsiye kararı alınmıştır. Bu kapsamda, DEHUKAM tarafından 2018 yılından itibaren yılda (Ocak ve Temmuz aylarında) iki sayı olmak üzere, hakemli “DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nin (DEHUKAMDER)” yayınlanması, 18/03/2016 tarihli bir Protokol çerçevesinde “Legal Yayıncılık AŞ” tarafından üstlenilmiştir. DEHUKAMDER’de eserlerin orijinal dilinin (Türkçe veya İngilizce) yanında, Türkçe olan eserlerin İngilizce tercümesi ile birlikte yayınlanması kararlaştırılmıştır. DEHUKAMDER, ULAKBİM dizininde listelenen ulusal hakemli dergi statüsünde olup deniz hukuku alanındaki akademik çalışmasını yayınlatmak isteyen tüm ilgililere açıktır.

Dergi Hakkında

ULAKBİM | Ulusal Hakemli Dergi

Yayın İlkeleri

Güncel yayın ilkelerini görüntülemek için bağlantıyı tıklayın.

Makale Gönderimi

dehukamder@dehukam.org