2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” eylem planının önceliklerinden bir tanesi, deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı, bu çerçevede deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması şeklinde belirlenmiştir (Bkz. 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete).

Bu maksatla, TC Dışişleri Bakanlığı’nın 15.07.2014 tarihli ve 21252218-460.00-2014/6697758 sayılı yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur (Bkz. 07.01.2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete).

TC Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yollamış olduğu 12.01.2015 tarihli ve 21252218-460.00-2014/7298927 sayılı yazısında da, DEHUKAM’ın desteklenmesinin, Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen TUDAS eylem planının ilgili maddesinin icra edilmesine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.