Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Yönetmeliği (Bkz. Resmî Gazete Tarihi: 07.01.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29229)

Elektronik Bağlantı: “Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi̇ (DEHUKAM) Yönetmeliği” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150107-4.htm

 

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” eylem planının önceliklerinden bir tanesi, deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı, bu çerçevede deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması şeklinde belirlenmiştir (Bkz. 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete).

Bu maksatla, TC Dışişleri Bakanlığı’nın 15.07.2014 tarihli ve 21252218-460.00-2014/6697758 sayılı yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur (Bkz. 07.01.2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete).

TC Dışişleri Bakanlığı’nın Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yollamış olduğu 12.01.2015 tarihli ve 21252218-460.00-2014/7298927 sayılı yazısında da, DEHUKAM’ın desteklenmesinin, Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen TUDAS eylem planının ilgili maddesinin icra edilmesine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Elektronik Bağlantı: “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002-4-1.pdf

 

DEHUKAM, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun hükümlerine göre kurulmuş ve yine bu Kanun hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermektedir.

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun (Bkz. Resmî Gazete Tarihi: 10.7.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29056)

Elektronik Bağlantı: “6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6550.pdf

 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Bkz. Resmî Gazete Tarihi: 28.08.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29459)

Elektronik Bağlantı: “6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=21107&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5