Mustafa Başkara

Müdür

Mustafa Başkara 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında da Queen Mary University of London’da Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak 2017-2021 yılları arasında görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında TC Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nde Müdür olarak görevini sürdürmektedir.