Bakanlığımız Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Barselona Sözleşmesi 22.Taraf Ülkeler Toplantısına İlişkin Teknik Dokümanların Deniz Çevresi Hukuku Çerçevesinde Araştırılması, Değerlendirilmesi ve Ülke Görüşünün Hazırlanması Projesi, 2021.

2544 TÜBİTAK-Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS): Japonya ve Türkiye Perspektifinden Sınırları İhtilaflı Deniz Alanlarında Deniz Kaynaklarının Ortak Yönetim Anlaşmalarının ve Muhtemel Uygulamalarının Araştırılması, 2021.

Participation to Clean Mediterranean Sea (CMS!) Project with National Report of Turkey, 2020.

TÜBİTAK 1001 Projesi: DEHUKAM Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Enerji Kaynaklarıyla İlgili Egemen Yetkilerinin Araştırılması Projesi 2019-2021, 2019.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Hukuku Sertifika Programı Projesi,  2019.

DEHUKAM – Kalkınma Bakanlığı Projesi, 2017.

Maden Tetkik ve Arama Kurumu Destekli Deniz Hukuku Sertifika Programı Projesi, 2017.

Başbakanlık Tanıtma Fonu – Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması Projesi, 2016.

TC Dışişleri Bakanlığı Destekli Rodos Deniz Hukuku Akademisi ile İşbirliği Projesi, 2015.