Legal Status of Submarine Cables, Pipelines and ABNJ, 2016
DEHUKAM International Workshop
Legal Regime of Underwater Cultural Heritage and Marine Scientific Research, 2018
DEHUKAM International Workshop
80. Yılında
Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu, 2016
Co-Organisation
Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisi ve Doğu Akdeniz Çalıştayı, 2018
Co-Organisation
The International Congress with the Jandarmarie and Coast Guard Academy on Maritime Security Law, 2019
Co-Organisation
XI. International Congress with Ankara Bar Association: The Human Rights at Sea, 2020
Co-Organisation
COVID-19 (Corona) Virüsünün Deniz Ticaretine Hukuki Etkileri E-konferansı, DEHUKAM ve İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, 2020
Co-Organisation
DEHUKAM, APAM ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara ile “Doç. Dr. Shih Ming-Kao E-Konferansı”, 2020
Co-Organisation
“Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi, 2020
Co-Organisation
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Kürsüsü ile “International Symposium on Maritime and Insurance Law – Current Issues in Maritime and Insurance Law Vıirtual Symposium – I”, 2021
Co-Organisation
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu ile “IMO Denizcilik Sözleşmelerinde Zımni Kabul Esasıyla Yapılan Değişikliklerin Yürürlüğü E-Konferans”, 2021
Co-Organisation
International Conference with National Taiwan Ocean University College of Ocean Law & Policy (COLP): “High-end Maritime Industry–A Law & Policy Prospect”, 2021
Co-Organisation
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Kürsüsü ile “International Symposium on Maritime and Insurance Law – Current Issues in Maritime and Insurance Law Vıirtual Symposium – II”, 2021
Co-Organisation
XII. International Congress on Law with Ankara Bar Association: Irregular Immigration and Human Rights at Sea, 2022
Co-Organisation
DEHUKAM International Maritime Labour Law Conference, 2022
Co-Organisation