Kurulun oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.