(1)    Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi (DEHUKAM) (dijital / elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur, DEHUKAM’ın izni olmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz.

(2)    Dergiye gönderilen yazılar Yayın Etiği Komitesi (COPE / Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenmiş rehber ilkelere uygun olmak zorundadır. Bkz: https://publicationethics.org /

(3)    Yazı teklifleri, teklif olunan yazı ile birlikte dehukamder@dehukam.org adresine yollanır.

(4)    Yazı teklifleri, yazarların geleneksel ve elektronik iletişim bilgilerini içerir.

(5)    Yazıların başına, Türkçe ve İngilizce özetlerinin yanı sıra, Türkçe ve İngilizce başlık ve anahtar kelimeleri de eklenir. Öz ya da abstract yazımında en fazla 250 kelime kullanılmalıdır.

(6)    Yazılar Microsoft Word veya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatında hazırlanır.

(7)    Ana metin times new roman karakterinde, 12 punto, yazı aralığı 1.5 aralık, paragraf aralığı 9 nk

Dipnotu 0,5 cm içeri girintili times new roman karakterinde 9 punto, yazı aralığı 1 punto, paragraf aralığı 0 nk

Alıntılar sağdan ve soldan 1,5 cm girintili, “den den” içinde, arial narrow karakterinde, 10 punto, yazı aralığı 1,5 aralık, paragraf aralığı 6 nk şeklinde hazırlanır.

(8)    Metin içerisindeki başlıklar times new roman karakterinde, 12 punto, yazı aralığı 1,5 aralık, paragraf aralığı 12 nk olmak üzere düzenlenir.

(9)    Yazı ismi altındaki yazar isminin sonuna bir yıldızlı dipnot konulur. Dipnotta, yazar, ORCID ID, bağlı olduğu kurumu ve unvanı da belirtilmek suretiyle tanıtılır.

Örn.: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

(10) Yazıda kullanılan yabancı kelimeler italik fontla belirtilir.

(11) Dipnotlardan farklı olarak ana metin içerisinde isimler zorunlu olmadıkça kısaltmadan yazılır. Kısaltma yapılması gereken hallerde isim ilk kullanımında kısaltılmadan tam olarak verilir ve yanına parantez içinde kısaltması konulur.

(12) Kaynaklara ilk yollamalar aşağıdaki örnekler doğrultusunda yapılır:

Yargıtay kararları için: 11. HD, 17.11.1981, E. 1980 / 4528, K. 1981 / 4880 (Erişim Kaynağı).

Kitaplar için: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14.

Makale ve tebliğler için: Serezli, F. – Korhan, T. H.: “Yabancı Bayraklı Gemilere Ziyaret”, DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21.

(13) Aynı yazara ait bir esere sonraki yollamalarda aşağıdaki örnek doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

Serezli, 25.

(14) Aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde, eser adı hakkında hangi kısaltmanın kullanılacağı ilk yollamanın sonunda parantez içinde gösterilir ve ardından aşağıdaki örnekler doğrultusunda kısaltmaya gidilir:

Kitaplar için: Serezli, F.: Borçlar Hukuku, C. I, Özel Hükümler, B. 4, Ankara 2016, s. 14 (Özel Hükümler).

DEHUKAMDER, 2017, C. I, S. 1, s. 17, 21 (“Ziyaret”).

Serezli – Korhan, “Ziyaret”, 25.

Serezli, Özel Hükümler, 105.

(15) Yazıda mevzuata yapılan ilk yollama varsa tarih ve sayısı ile yapılır ve dipnota erişim bilgileri (varsa Resmi Gazete tarih ve sayısı) yazılır.

(16) İnternetten elde edilen her kaynağın erişim tarihi (et.) gösterilir.

(17) Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunsuzluğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

(18) Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunluğu tespit edilen yazılar en az iki hakeme gönderilir, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

(19) Editörler Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak yazı yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış yazıların sonraki sayılarda yayımlanmasına ya da uzunluklarını dikkate alarak yazarınca kısaltılmasına karar verebilir.

(20) Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıfta “DEHUKAMDER” rumuzu kullanılabilir.

(21) Dergide yer alan tüm çeviriler bir tercüme bürosu tarafından yapılmış olup, çevirilerden yazarlar sorumlu değildir.

(22) Dergide yer alan yazılar yazarların soyadlarına göre sıralanmıştır.