Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığının yazılı tavsiyesiyle 2015’te kurulan AÜ Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlilik onayı alıp ulusal merkez haline dönüşerek tüzel kişilik kazanmış ve “Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi” ismini almıştır.

DEHUKAM Yeterlik Belgesi