Danışmanlık ve Görüşler

Faaliyetler

Danışmanlık ve Görüşler

DEHUKAM’ın faaliyet alanlarından biri de denizle ilgili her alanda ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2023 yılı Olağan Toplantısı’nda “denizde hak ve menfaatlerimizin korunmasın yönelik konularda kurum kuruluş ve üniversitelerin çalışmalarında ihtiyaç halinde DEHUKAM’dan hukuki görüş/bilgi alınması” yönünde bir tavsiye kararı alınmış ve 3 Temmuz 2023 tarih ve 162272 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüm kurul üyesi kuruluşlara gönderilmiştir. Bu karar doğrultusunda talep halinde DEHUKAM imkân ve kapasitesi nispetinde deniz hukuku ile ilgili konularda tüm kurum, kuruluş ve özel sektör paydaşlarına danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu minvalde, DEHUKAM tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) ve Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’ne (Bükreş Sözleşmesi) ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığı’na Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne (CBD), Denizel İstilacı Yabancı Türler’e yönelik ve Dışişleri Bakanlığı’na Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi altında Ulusal Yetki Alanları Dışındaki Alanlarda Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin Sözleşme (Açık Denizler Sözleşmesi- BBNJ) süreçlerine ilişkin deniz hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca DEHUKAM, TPAO bünyesindeki TP-OTC şirketine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu danışmanlık faaliyetleri kapsamında kurum ve kuruluşların özel talepleri doğrultusunda aşağıda belirtilen hususlarda hukuki görüş verilmiştir.

 

 • MAP Odak Noktalıkları Toplantısına Yönelik Hazırlanan Görüşler (2023)
 • Plastik Kirliliğine Yönelik Hükümetlerarası Müzakere Komitesine Yönelik Hazırlanan Görüşler (2023)
 • Karadeniz’de Sürüklenen Mayınlara Yönelik Bilgi Notu (2023)
 • Hükümetlerarası Müzakere Komitesi’nin 3. Oturumu Çerçevesinde Türkiye Delegasyonu Tarafından Verilebilecek Beyanlara İlişkin Görüşler hakkında DEHUKAM tarafından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen Görüş (2023)
 • METEOR Gemisinin Doğu Akdeniz’de Gerçekleştirmek İstediği Araştırma hakkında DEHUKAM tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı’na verilen Görüş (2023)
 • Akdeniz Eylem Planı Odak Noktalıkları Toplantısı Çerçevesinde Türkiye Delegasyonu Tarafından Verilebilecek Görüşler hakkında DEHUKAM tarafından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verilen Görüş (2023)
 • Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) Deniz Yolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2023)
 • “Açık Denizde Yabancı Bayraklı Gemiye Ziyaret” – T.C. İletişim Başkanlığı (2023)
 • “Karadeniz Komisyonu 42. Olağanüstü Toplantısı”- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı (2023)
 • “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin İşleyişi”- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı (2023)
 • “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi Kapsamında Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Olağanüstü Toplantıları”- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2023)
 • “Bükreş Sözleşmesi Kapsamında Sekreterya ve İcra Direktörlüğü Yapılanması”- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2023)
 • “BBNJ Anlaşmasına Taraf Olunmasına İlişkin Görüş”- T.C. Dışişleri Bakanlığı (2023)
 • “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 12.Kalkınma Planı Denizyolu Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu” (2023)
 • “Ekvator Ginesi Balıkçılık Kanunu Tercümesi” – T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (2022)
 • “Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı” – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2022)
 • “MV Rosaline A – Yabancı Gemiye Ziyaret” – T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (2021)
 • “Karasularından Zararsız Geçiş” – T.C. Dışişleri Bakanlığı (2020)
 • “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları” – T.C. Dışişleri Bakanlığı (2018)
 • “Kanal İstanbul’un Hukuki Statüsü” – T.C. Dışişleri Bakanlığı (2015)