DEHUKAMDER 2018 – Cilt: 1 – Sayı: 2

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2018 – Cilt: 1 – Sayı: 2

The Legal Regime of Islands under UNCLOS: New Developments and Challenges

BMDHS Kapsamında Adaların Hukuki Rejimi: Yeni Gelişmeler ve Zorluklar

Prof. Dr. ADEMUNI-ODEKE

 

Yaşanan Bir Gemi Kazasının Sonuçlarının Çatma Hukuku ve Tekne Sigortası Kapsamında Değerlendirilmesi

Evaluation of the Consequences of a Ship Accident with Regard to Collusion Law and Hull Insurance

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Uluğ Cicim – Arş. Gör. Yunus Alhan

 

2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü

Protocol on Prepardness, Response and Co-Operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000

Doç. Dr. İsmail Demir

 

Uluslararası Hukuk Açısından Sıcak Takip Hakkının Devletlerin İşbirliği Doğrultusunda Kullanılması

The Exercise of the Rights of Hot Pursuit According to International Law in Accordance with the Cooperation of States

Dr. Nasıh Sarp Ergüven

 

Sürastarya Parasının Gelir Niteliği

Income Characteristics of Demurrage

Doç. Dr. Cenker Göker

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü Hukuk Komitesinin 104. Dönem Toplantısının Değerlendirilmesi

Evaluation of the 104th Session Committee of the Legal Committee of the International Maritime Organization

Doç. Dr. İsmail Demir