DEHUKAMDER 2020 – Cilt: 3 – Sayı: 2

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2020 – Cilt: 3 – Sayı: 2

Türkiye’nin COLREG’e Taraf Olma Süreci ve Tüzüğün Hükmü

Turkey’s Process of Acceding to COLREG and Regulation’s Provision

Prof. Dr. Kerim ATAMER

 

Update on the Wreck Removal under Turkish Maritime Law

Türk Deniz Hukukunda Enkaz Kaldırmaya İlişkin Gelişmeler

Doç. Dr. Dr. İsmail DEMİR

 

Independenta Deniz Kazasının Hukuki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Evaluation on Legal Impacts of Independenta Marine Accident

Arş. Gör. Özgenur KARA BALCI

 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Yargı Kararları ve Özelgeler ile Birlikte Değerlendirilmesi

Evaluation of the Amendments in Turkish International Ship Registry Act in the Light of Court Decisions and Tax Rulings

Dr. Cüneyt SÜZEL

 

Legal Assessment of Seaworthiness in Autonomous Cargo Ships: Is It Time For a Change?

Otonom Kargo Gemilerde Sefere Elverişliliğin Hukuki Değerlendirilmesi: Değişim Zamanı mı?

Arş. Gör. Mustafa YILMAZ