Deniz İş Hukuku

Araştırma Takımları

Deniz İş Hukuku

Deniz iş hukuku, işverenler ile onlara bağlı çalışan gemi adamları arasında iş sebebiyle kurulan ilişkilere uygulanan kurallar bütünüdür. Denizde çalışma hayatı kendi gereklerine göre özel düzenlemelere ihtiyaç duyulan, hem ulusal ve hem de uluslararası alanda senkronize gelişmeler göstermesi gereken bir alandır. 29 Nisan 1967’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 854 sayılı Deniz İş Kanunu, geçen sürede yaşanan gelişmelerin gerisinde kalarak kimi ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. DEHUKAM tarafından deniz iş hukukundaki ihtiyaçlara cevap verebilmek için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Alanın önemine binaen DEHUKAM tarafından deniz iş hukukuna ilişkin olarak çeşitli programlar yürütülmüştür.

DEHUKAM tarafından 25 Kasım 2022 tarihinde ve İMEAK DTO Meclis Salonunda Türkiye Denizciler Sendikası ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle “DEHUKAM Uluslararası Deniz İş Hukuku Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Konferansta sunulan tebliğlerin kitap haline getirilmesine ilişkin süreç devam etmektedir. Ayrıca Ankara Barosu tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 11. Uluslararası Hukuk kurultayında “Gemi Adamları Açısından Denizde İnsan Hakları” başlıklı DEHUKAM Özel oturumlarında iki ayrı panel DEHUKAM tarafından düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen programların yanında, Türkiye’de deniz iş hukukuna ilişkin başta gelen aktörlerden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile görüş alışverişleri ve gelecekte yürütülebilecek çalışmalara yönelik Bakan Yardımcısı düzeyinde görüşmelerde bulunulmuştur.