International Cooperation

Activities

International Cooperation

IMO Internatıonal marıtıme law ınstıtute

IMO IMLI ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

rhodes academy of of ocean law and polıcy

Rodos Akademisi ile DEHUKAM’ın Katılımı Hakkında İşbirliği

VIrgInIa UnIversIty Center for Oceans Law and PolIcy

COLP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Western Sydney UnIversIty InternatIonal Centre for Ocean Governance

ICOG ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

InstItuto MaRItImo Español

İspanyol Denizcilik Enstitüsü ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

the unıversıty for peace

UPEACE ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukukuna ve Denizde Barışa İlişkin İşbirliği

BrazIlIan InstItute for the Law of the Sea

BILOS ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNATIONAL DE PANAMA

UMIP ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF EL SALVADOR

El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

LIbrary DonatIon Agreement Between DEHUKAM and Prof. Dr. XXX AdemunI-Odeke

 DEHUKAM ile Prof. Dr. XXX Ademuni-Odeke Arasında Kütüphane Bağış Sözleşmesi