Search
Close this search box.

Publications

Activities

Publications

Articles / Book Chapters / Published Presentations*

*The studies in this list are the studies conducted by the relevant researchers during their stay at DEHUKAM.

Ceren Cerit Dindar, “Limits on a Shipowner’s Right to Refuse Early Redelivery of a Time-Chartered Vessel” [2023]

Ceren Cerit Dindar, ‘Rusya’ya Uygulanan Yaptırımların Deniz Ticaret Sözleşmelerine İlişkin Etkileri’ (III. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi, Konya, Haziran 2023)

İsmail Demir, “Legal Status of Offshore Enegry Installations” (2023) 2 DEHUKAM Journal of the Sea and Maritime Law

Bilge Sena Erdem, “İklim Mültecilerinin Hukuki Statüsü Meselesi: Deniz Seviyesinin Yükselmesi ve Ada Ülkelerinde Yaşayanların Durumu”, (2023) 2 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi

Karan, H.: “The Link between Exercise of Control over Foreign Merchant Ships with Lawful Grounds and State Liability for Wrong Assessment”, in Nordquist, M. H. – Moore, J. N. – Long, R. (ed): International Marine Economy – Law and Policy, Brill/Nijhoff, Leiden 2017, p. 425.

Karan, H.: “Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü”, 80. Yılında Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu 9-10 Kasım 2016, Ankara 2017, s. 66.

Karan, H.: “Turkey’s Maritime Compliance and Enforcement of International Law of the Sea, Particularly Irregular Migration in the Aegean Sea Region” in Nordquist, M. H. – Moore, J. N. – Long, R. (ed): Legal Order in the World’s Oceans, UN Convention on the Law of the Sea, Brill/Nijhoff, Leiden 2017, p. 409.

Ademuni-Odeke: “Windfall in Marine and Export Credit Insurance Policies in Anglo-American and Other Common Law Jurisdictions – Additional Exception or Simply a Further Limitation and Modification of Indemnity and Subrogation? Part I” European Insurance Law Review, 2017, Is. 4, p. 22.

Ademuni-Odeke: “Windfall in Marine and Export Credit Insurance Policies in Anglo-American and Other Common Law Jurisdictions – Additional Exception or Simply a Further Limitation and Modification of Indemnity and Subrogation? Part II” European Insurance Law Review, 2018, Is. 1, p. 27.

Karan, H.: “Sınırları İhtilaflı Deniz Alanlarında Devletlerin Yükümlülükleri ve Kıbrıs”, Türkiye Barolar Birliği (Org.): Kıbrıs’ta Son Söz Konferansı, 20-21 Eylül 2019 Ankara, Ankara 2020.

Var Türk, K.: “A New Dimension to Maritime Law: Unmanned Ships (A Legal Perspective on Piracy and Cyber Security)” (Deniz Hukukuna Yeni Bir Boyut: İnsansız Gemiler (Deniz Haydutluğu ve Siber Güvenlik Konularına Hukuki Bir Bakış), Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (Org.): Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama, 26-27 Eylül 2019 Ankara, Ankara 2019, s. 175

Ademuni-Odeke: “International Legal Framework on Maritime Security” (Deniz Güvenliğinin Uluslararası Yasal Çerçevesi), Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (Org.): Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama, 26-27 Eylül 2019 Ankara, Ankara 2020

Ergüven, N. S.: “AİHM’nin Deniz Yoluyla Düzensiz Göç İle İlgili Güncel Kararlarının Deniz Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi” (Evaluation of the ECHR’s Current Decisions on Irregular Migration by Sea from the Aspect of Maritime Security), Jandarma Sahil Güvenlik Akademesi (Org.): Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama, 26-27 Eylül 2019 Ankara, Ankara 2020

Karan, H. – Var Türk, K.: “Gemi İşleteninin Bedensel Zararlardan Dolayı Akit Dışı Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk”, Türkiye Barolar Birliği (Org.) – Uçakhan Güleç, S. – Basa, N. (ed.): Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi, 19-22 Kasım 2018 Ankara, Ankara 2018, s. 117.

Karan, H. – Demir, İ.: “Deniz Taşımalarında Taşıyanın Yolcunun Bedensel Zararlarından Sorumluluğu”, (İsmail Demir ile birlikte), Türkiye Barolar Birliği (Org.): Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Uluslararası Kongresi”, 1-2 Kasım 2019 Lefkoşa Kıbrıs, Ankara 2020, s. 265.

Ademuni-Odeke: “You are Free to Commit Piracy and Armed Robbery against Ships but Please Do Not Do It in This Place: Geographical Scope of Piracy and Armed Robbery against Ships under UNCLOS and Related International Instruments”, Journal of Maritime Law & Commerce, Oct’ 2019, Vol. 50, No. 4.

Karan, H.: “Sınırları İhtilaflı Deniz Alanlarında Devletlerin Yükümlülükleri ve Kıbrıs”, Türkiye Barolar Birliği (Org.) – Basa N. (ed.): Kıbrıs’ta Son Söz Konferansı, 20-21 Eylül 2019 Ankara, Ankara 2020, s. 241.

Ergüven, N. S.: “Deniz Yoluyla Düzensiz Göç ve Sahil Güvenlik Komutanlığı”, Demircioğlu, İ. H. (ed.): Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik, Ankara 2020, s. 647.

Karan, H. – Kocabıyık, B.: “Neresi ve Neden Mavi Vatan” (B. Kocabıyık ile birlikte), TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.) Karan, H – Var Türk, K. (ed.): Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara,

Demir, İ.: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.), Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara.

Ergüven, N. S.: “1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Karşı Türkiye’nin Tutumu”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.), Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara.

Başkara, M.: “İşbirliği Temelinde Hakkaniyete Bağlı Çözüm ve Hakkaniyet Temelinde Müşterek İşletim”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.), Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara.

Demir, İ. – Başkara, M.: “Deniz Kazalarında Gemi Adamlarına Adil Muamele Yapılması”, DEHUKAMDER, 2020, C. 3, S. 1, s. 19.

Ergüven, N. S.: “Devletlerin ve Hükümetdışı Örgütlerin Deniz Yoluyla Düzensiz Göç ile Yapılan Faaliyetlerinin Deniz Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, DEHUKAMDER, 2020, C. 3, S. 1, s. 261.

Varan, İ.: “Denizde İnsan Hakları Bağlamında Gemi Adamının Terki”, DEHUKAMDER, 2020, C. 3, S. 1, s. 311

Var Türk, K.: “Gemi Adamı ile Donatılmamış (İnsansız) Gemilerin Deniz Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi”, Batider, Mart 2021, C.37, S.1, s. 153-194.

Kara Balcı, Ö.: “Independenta Deniz Kazasının Hukuki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, DEHUKAMDER, 2020, C. 3, S. 2, s. 581.

Ademuni-Odeke: “Incoterms 2020 Sellers and Buyers Beware! What the New Rules Do Not Tell You About Overall Insurance Obligations”, Journal of Business Law Issues, S. 8, 2021, s. 673-700.

Presentations

Karan, H.: “Construction of Maritime Laws under the New Turkish Commercial Code, 2011” in Comite Maritime International (Org.): CMI 2015 – CMI Colloquium and Assembly, 7-9 June 2015 Istanbul

Karan, H.: “The Coastal States’ International Obligation to Protect Marine Environment against the Ship Source Pollution under the International Law of the Sea” in Mediterranean Coast Guard Functions Forum Annual Conference, 12 Ekim 2017 Antalya

Berberoğlu, Ö.: “2001 tarihli UNESCO Sualtı Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin İncelenmesi”, 20. Su Altı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 16 Kasım 2017 Urla, İzmir

Karan, H.: “Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığında Rolü”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Org.): Dünya Denizcilik Günü Toplantısı, 27 Eylül 2018 İzmir

Ademuni-Odeke: “The Role of the IMO on the Maritime Studies”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Org.): Dünya Denizcilik Günü Toplantısı, Mirasımız: Daha İyi Bir Gelecek İçin Daha İyi Deniz Taşımacılığında Rolü, 27 Eylül 2018 İzmir

Var Türk, K.: “AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında MUNIN Projesi ve Hukuki Çıktıları”, ATAUM (Org.): III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı”, 8 Mayıs 2019 Ankara

Karan, H.: “INCOTERMS 2020 ve Eşya Taşıması – Lojistik”, ICC Turkey (Org.): Incoterms 2020 MENA Bölgesi Açılış Zirvesi, 5 Aralık 2019 İstanbul

Karan, H.: “Denizde Eşya Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”, DEHUKAM ve İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu (Org.): COVID-19 (Corona) Virüsünün Deniz Ticaretine Hukuki Etkileri, E-konferans, 10 Nisan 2020 İstanbul

Ergüven, N. S.: “Implementation of IMO Polar Code: A Critical View Through a Multidisciplinary Approach”, in 13th Polar Law Symposium Special Online Session, 1 Eylül 2020

Karan, H.: “Kötü Komşular Denizci Devlet Yapar”, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi (Org.): Doğu Akdeniz Çalıştayı, 7 Aralık 2020 Antalya

Karan, H.: “Neresi ve Neden Mavi Vatan”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.): Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara

Demir, İ.: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.): Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara

Ergüven, N. S.: “1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Karşı Türkiye’nin Tutumu”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.): Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara

Başkara, M.: “İşbirliği Temelinde Hakkaniyete Bağlı Çözüm ve Hakkaniyet Temelinde Müşterek İşletim”, TBMM Başkanlığı’nın Himayesinde Ankara Üniversitesi (Org.): Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu, 10 Aralık 2020 TBMM Ankara

Karan, H.: “Doğu Akdeniz’de Sualtı Kablo ve Boru Hatlarının Türk Kıta Sahanlığına Döşenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yetkileri”, TESPAM (Org.): Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler Paneli, 27 Mart 2021, Çevrimiçi Etkinlik

Başkara, M.: “Enerji Hukuku, Diplomasisi ve İhtilaflı Hususlar”, TESPAM ve Ahmet Yesevi Üniversitesi (Org.).: Uluslararası Türk Enerji Birliği Kongresi, 29-31 Mart 2021, Çevrimiçi Etkinlik

Karan, H. “Covid – 19 Sebebiyle Devlet Tasarruflarının Deniz Ticareti Sözleşmeleri Üzerine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Org.): Covid – 19 Pandemisinin Deniz Ticareti Hukukuna Etkileri, 8 Nisan 2021, Çevrimiçi Etkinlik

Var Türk, K.: “Evaluation of Unmanned Ships within the Context of Maritime Law: Navigation Rights and Manning”, International Symposium on Maritime and Insurance Law, Current Issues in Maritime and Insurance Law, Virtual Symposium I (2nd-4th of June 2021).

Karan, H.: “Uluslararası Deniz Hukukuna Göre Denizaltı Kablo ve Borularının İşletimi ve Türk Devlet Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (Org.): Akdeniz’de Ulusal ve Küresel Stratejiler Sempozyumu, 12-13 Haziran 2021, Çevrimiçi Etkinlik

Karan, H.: Antalya Diploması Forumu, Antalya Diplomasi Forumu – A Regional Conference for Eastern Mediterranaen 2021, Ankara 18-20 Haziran 2021.

Karan, H.: “Legal Status-quo regarding the maritime border issues between Turkey and Greece”, Kondrad Adenauer Stiftung (KAS) (Org.).: Maritime Boundary Disputes – Challenges for Turkey and Greece, 21-23 Ekim 2021, Hamburg.

Kara Balcı, Ö. –  Varan Samut, İ.: “Evaluation of 2009 Hong Kong Convention from Turkish Law Perspective”, National Taiwan Ocean University College of Ocean Law & Policy (COLP) and DEHUKAM (Org.): High-end Maritime Industry–A Law & Policy Prospect, 27 Ekim 2021.

Yılmaz, M.: “The Carrier’s Obligation of Exercising Due Diligence in the Age of Artificial Intelligence: Autonomous Ships and Smaer Containers”, National Taiwan Ocean University College of Ocean Law & Policy (COLP) and DEHUKAM (Org.): High-end Maritime Industry–A Law & Policy Prospect, 27 Ekim 2021.

Karan, H.: “Current Developments on the Sea and Maritime Law”, UMIP (Org.): Tendencia Del Derecho Maritimo Internacional, 8 Şubat 2022, Panama.

Karan, H.: “Maritime Problems at Mediterranean Sea and the Perceptions of Turkey”, APAM (Org.): From Mediterranean Sea to Japan Sea: Maritime Issues: Industrialization and Marine Resources, 10 Mart 2020.