Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ile DEHUKAM arasında “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Alanlarında Balıkçılık Koruma Bölgesi İlan Edilmesi ve Etkin Yönetimi Hakkında Ulusal Düzenlemelerin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi” projesine yönelik 17 Mayıs 2022 tarihinde iyi niyet beyannamesi imzalanmıştır.