Ara
Close this search box.

Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim

Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda DEHUKAM Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ile Ankara Üniversitesi’nin bünyesinde kurulmuş ve Araştırma Altyapıları Komisyonunun kararıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Ulusal Araştırma Merkezi statüsü kazanmıştır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla YÖK Başkanlığı’nın 17/07/2019 tarih ve 51488 sayılı yazısı açılması onaylanan Deniz Hukuku İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.

Deniz Hukuku İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunu olsun ya da olmasın, Türk veya yabancı öğrencilere tezsiz yüksek lisans eğitimi sağlamaktadır. Bu programda, yabancı öğrenciler ile hukuk fakültesi mezunlarından bazılarına, ders aşamasında gösterdikleri performansa bağlı olarak ve doktoraya yönelik çalışma yapabilmeleri maksadıyla tezli yüksek lisansa geçiş imkânı verilmektedir.

Deniz Hukuku İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı içerdiği yirmi ders, temel olarak üç önemli alanda toplanmaktadır: (i) Uluslararası Deniz Hukuku, (ii) Deniz Ticareti Hukuku ve (iii) Deniz Güvenliği Hukuku. Bu programla, özellikle deniz güvenliği ve emniyeti hukuku alanında, hukuk fakültesi mezunları dışında, sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri personeli ile liman güvenliğini sağlamaya yönelik personelin faydalanmasını hedeflemektedir.

DEHUKAM, Türkiye’deki yabancı büyükelçilikler veya her türlü kuruluş ile programın desteklenmesi amacıyla yabancı öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularındaki işbirliğine yönelik protokollerin müzakere edilmesine açıktır. Programlardaki dersler, her biri alanlarında uzman ve/veya o alandaki uygulamada ehil Türk ve yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Deniz Hukuku İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programına katılım ücreti ve diğer şartlar, başvuru tarihi ile yapılacak bilim sınavın şekli Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce ilanını takiben web sitemiz üzerinden de duyurulacaktır. Bu nedenle programımıza katılmak isteyen adayların https://sosbilens.ankara.edu.tr adresini ve websitemizi takip etmesi gerekmektedir.