Deniz Tahkimi

Faaliyetler

Deniz Tahkimi

Tahkim, yasaların izin verdiği konular kapsamında olmak koşuluyla, iki veya daha fazla taraf arasında doğmuş ya da doğabilecek uyuşmazlıkların, bağımsız ve tarafsız bir üçüncü otorite olan hakem veya hakem heyeti tarafından, tarafların belirlediği hukuk ve kuralları doğrultusunda çözülmesi yöntemidir. Mahkemelerdeki uzun yargılama süreçleri ve yüksek yargılama masrafları gibi etkenlerin yanı sıra, özellikle kapsamlı ve karmaşık mevzuat ile teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren konuların varlığı, uyuşmazlıkların geleneksel yargılama yöntemleri ile çözülmesini giderek zorlaştırmaktadır. Bu nedenle taraflar, gizliliğe duyulan ihtiyaç, itibarın korunması, uyuşmazlıkların hızlı ve alanında uzman kişiler tarafından çözülmesi, sürecin esnek olması, uyuşmazlığa uygulanacak kuralların taraflarca serbestçe kararlaştırılabilmesi gibi sebeplerle tahkime başvurmayı tercih etmektedirler. Son yıllarda deniz hukukundan doğan uyuşmazlıklarda tahkim yoluna yapılan başvurular, mahkemelere oranla giderek artmaktadır. Tahkim, deniz hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hızlı ve barışçıl yolla çözümüne katkı sağlamakta, ilişkilerin düzenli ve güvenilir bir şekilde devam etmesine destek olmakta ve deniz ticaretinin öngörülebilir şekilde sürdürülmesine ve sektörün gelişimine olumlu yönde etki etmektedir.

Bu bağlamda, DEHUKAM, deniz hukukunda tahkim mekanizmasının gelişimine ve denizcilik sektörünün etkin işleyişine destek olmaktadır. Tahkim alanında yapılan araştırmalara ve yayınlara önem veren DEHUKAM, tahkim mekanizmasının etkinliği, tahkim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuları içeren çalışmalar yaparak sektöre akademik katkılar sunmakta ve deniz ticareti tahkimi süreçlerinin daha etkin ve başarılı bir şekilde yönetilmesine destek olmaktadır.

TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2023 yılı 1. Dönemi kapsamında, “Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi’nin DEHUKAM tarafından yürütülmesi destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, Türk ekonomisine katkı sağlanması, Türk hukukuna duyulan güvenin artırılması ve nihayetinde Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurt dışında, özellikle uluslararası platformlarda deniz ticareti uyuşmazlıkları nezdinde güvenirliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin deniz ticareti alanında uluslararası bir tahkim merkezine sahip olması konusunda araştırmalar yapılacaktır.