Delegasyonlar

Faaliyetler

Delegasyonlar

DEHUKAM alanında uzman kadrosuyla deniz hukuku ile ilgili konularda Türkiye’yi temsilen uluslararası toplantılarda Türk delegasyonlarında yer almaktadır.

Bu kapsamda;

 • Bükreş Sözleşmesi Karadeniz Komisyonu 42. Olağanüstü Toplantısı (28 Temmuz 2023, Çevrimiçi),
 • Antarktika Deniz Canlı Kaynaklarının Korunmasına İlişkin Sözleşme Komisyonu Üçüncü Özel Toplantısı (19-23 Haziran 2023, Çevrimiçi),
 • Bükreş Sözleşmesi Karadeniz Komisyonu 41. Olağanüstü Toplantısı (18 Nisan 2023, İstanbul),
 • Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu Panel 2 Toplantısı (7-10 Mart 2023, Çevrimiçi),
 • Devletlerin Yargı Yetkisi Dışında Kalan Deniz Alanlarında Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin (BBNJ) Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Konusunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) kapsamında hukuki bağlayıcılığı olacak bir uluslararası Anlaşmanın geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Hükümetlerarası Konferansının (HAK) V. Oturumu (20 Şubat-3 Mart 2023, New York),
 • Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraf Ülkeler Toplantısı (7 Aralık 2022- 19 Aralık 2022, Montreal),
 • Barselona Sözleşmesi 93. Büro Toplantısı (30 Kasım-1 Aralık 2022, Selanik),
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraf Ülkeler Toplantısı (6 Kasım-18 Kasım 2022, Şarm el Şeyh),
 • Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (27 Haziran- 1 Temmuz 2022, Lizbon),
 • Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı 24. Bilimsel, Teknik ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) Toplantısı (14-29 Mart 2022, İsviçre),
 • Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Cebri İcradan Gemi Satımına İlişkin Taslak Sözleşme Çalışma Grubu 40. Toplantısı (7-11 Şubat 2022, New York),
 • Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Toplantısı (7-10 Aralık 2021, Antalya)

faaliyetlerine aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.