Ulusal İşbirlikleri

Faaliyetler

Ulusal İşbirlikleri

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), ulusal düzeyde işbirliklerine büyük önem vermektedir. Merkez, bugüne kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Sahil Güvenlik Komutanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, TMMOB GMO, Türkiye Denizciler Sendikası, Ankara Üniversitesi TÖMER gibi çeşitli kurumlarla etkin işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Bu kurumlarla yapılan işbirlikleri, DEHUKAM’ın deniz hukuku alanında geniş bir perspektife sahip olmasını sağlamıştır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen bu işbirlikleri, merkezin bilgi ve deneyimini daha da zenginleştirmekte ve ülkemizin deniz hukuku konusundaki gelişimine katkı sağlamaktadır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Deniz Hukuku Eğitimi Konusunda İşbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ile DEHUKAM Arasında Kılavuzluk Hukuku Alanında İşbirliği

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAÜTÜRBAM ile DEHUKAM Arasında Türk Boğazları Alanında İşbirliği

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Eğitimi Alanında İşbirliği

Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB GMO ile Gemi Mühendisliğine Yönelik Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kutuplar ve Sularının Tabi Olduğu Hukuki Rejim Hakkında İşbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi POLREC

PolReC ile Kutuplar ve Sularının Tabi Olduğu Hukuki Rejim Hakkında İşbirliği

Türkiye Denizciler Sendikası

TDS ile Deniz İş Hukuku Alanında İşbirliği

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği

SÜR-KOOP ile UNDP GEF SGP-Türkiye Projesi Ortaklık Niyet Beyannamesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile UNDP GEF SGP-Türkiye Projesi Ortaklık Niyet Beyannamesi

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı

Akdeniz İklim Değişikliği Araştırma Merkezi (AİDAM) Çalışmalarına Yönelik İşbirliği Protokolü

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI (DİAB)

Kapasite Geliştirme Eğitimi İşbirliği Protokolü