Müdür

Kurumsal

Müdür

MUSTAFA BAŞKARA

MÜDÜR

Mustafa Başkara 2013 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında da Queen Mary University of London’da Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2017-2021 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında ise T.C. Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 28 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.