Araştırmacılar

Kurumsal

Araştırmacılar

İsmail Demir

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başaraştırmacı

Araştırma Takımı

Prof. Dr. Xxx Ademuni-Odeke

Hususi Danışman ve Uzman Araştırmacı

Prof. Dr. Yücel Acer

 

Uzman Araştırmacı

Doç. Dr. Ali İbrahim Akkutay

Uzman Araştırmacı

Dr. Ceren Cerit Dindar

Uzman Araştırmacı

Adnan Menderes Aydın

Eğitim Koordinatörü

Büşra Deniz

Araştırmacı

Çağrı Ünal

Araştırmacı

Derya Ulutürk

Araştırmacı

Emre Önsöz

Araştırmacı

Halil İbrahim Akcan

Araştırmacı

Muhammed Eren Başaran

Araştırmacı

Zeynep Mirvan Korunç

Araştırmacı

İsmail Demir

Prof.dr. ismail demir

Prof. Dr. İsmail Demir, deniz hukuku alanında zengin bir eğitim geçmişine sahip ve bu alana önemli katkılar sunmuş başarılı bir profesördür. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden derece ile mezun olmuştur. 1997 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra deniz hukuku alanındaki çalışmalarını derinleştirmiştir. 2009 yılında “1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma” konulu doktora tezini başarıyla savunmuştur. Prof. Dr. Demir’in başlıca araştırma alanları, deniz ticareti ve deniz kirliliğidir. 1997-2001 yılları arasında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nda Birinci Hukuk Müşaviri olarak başarıyla görev yapmıştır. Prof. Dr. Demir, yetkinliği ve özverisi nedeniyle 2021 yılında Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı’na Profesör olarak atanmıştır. 2020 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2023 yılı itibariyle DEHUKAM’da Baş Araştırmacı olarak saygın bir görev üstlenmiştir. 2024 yılında Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır.

Prof. Dr. Ademuni-Odeke

Prof. Dr. Ademuni-Odeke, Southampton Üniversitesi Deniz Hukuku Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olup, Fulbright burslusudur. Aynı zamanda amatör golfçüdür ve denizcilik, liman yönetimi, sigorta ve bankacılık alanlarında çalışmıştır. 40 yılı aşkın süredir akademisyenlik yapmaktadır. BM (IMO, IAEA New York) bünyesinde çalışmış olup 40 yıl boyunca BM İhtisas Kuruluşları/Devletlerinde danışmanlık yapmıştır. Tulane (New Orleans), WMU (Malmö), IMLI (Valetta) ve Bilkent’te (Ankara) uzun süreli Misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır.

Çok sayıda uluslararası ve profesyonel kuruluşa üye olmasının yanı sıra çeşitli kitapların, danışmanlık atama raporlarının ve makalelerin yazarıdır. İlgi/uzmanlık alanları; uluslararası denizcilik hukuku ve politikası, uluslararası satışlar, deniz sigortası, gemi kira sözleşmesi ve gemi sicilleri, uluslararası deniz hukuku, Incoterms, uluslararası eşya taşımacılığı, Mavi Ekonomi, DTÖ Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku, teminat mektubu, haydutluk, küresel deniz güvenliği, denizcilik sözleşmelerinin onaylanması ve denizcilik mevzuatının hazırlanmasıdır.

Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesidir ve DEHUKAM’da Hususi Danışman olarak görev yapmaktadır.

Prof.dr. YÜCEL ACER

Prof. Yücel Acer, uluslararası hukuk alanında geniş bir deneyime sahip saygın bir akademisyen ve hukuk uzmanıdır. Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden başarı ile mezun olan Prof. Dr. Yücel Acer Sheffield Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi ile Bristol Üniversitesi’nden de doktora derecesi ile mezun olmuştur.
Prof. Dr. Yücel Acer farklı üniversitelerde bölüm başkanlığı, dekanlık, kurumların direktörlüğü ve dekan yardımcılığı gibi pozisyonlarda bulunmuştur. 2015-2019 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmüştür.
Halihazırda Prof. Dr. Yücel Acer, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Dr. Ceren Cerit Dindar

Dr. Ceren Cerit Dindar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet ve avukatlık stajının ardından 2010 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Yüksek lisans derecesini 2013 yılında Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku alanında Birleşik Krallık’taki Swansea Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek lisans öğreniminin ardından, doktora programına başlamış ve Haziran 2019’da aynı üniversite tarafından Deniz Hukuku alanında doktora derecesine layık görülmüştür. Doktora araştırması temel olarak zaman çarterlerinde geminin teslimi ve yeniden teslimine ilişkin hukuki problemlere odaklanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için kendisine T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim bursu sağlanmıştır. Ayrıca doktora eğitimi boyunca Swansea Üniversitesi Uluslararası Denizcilik ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde (IISTL) araştırma görevlisi olarak çalışma imkanı bulmuştur. Dr. Dindar halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Kendisi 2022 yılından beri Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Eylül 2021’den bu yana AYBÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde yürütülen Deniz Hukuku Yüksek Lisans programının koordinatörüdür. Yüksek Lisans programı kapsamında “Eşyanın Deniz Yoluyla Taşınması” ve “Çarter Sözleşmeleri Hukuku” derslerini vermektedir. 2023 yılı itibariyle DEHUKAM’da Uzman Araştırmacı  statüsüyle görevini yürütmektedir. Kendisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 

ADNAN MENDERES AYDIN

Adnan Menderes Aydın, 2013 yılında Gazi Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde çalışan Aydın, 2016 yılında Öğretmen olarak Kahramanmaraş’a atanmıştır.

2020 yılında, eş durumu nedeniyle Ankara’ya taşınmış ve aynı yıl içinde Hacettepe Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında bütünleşik doktora programında eğitimine başlamıştır. Çalışma alanları içerisinde liderlik, eğitim yönetimi, öğretmen istihdamı gibi konular bulunmaktadır.

2023 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) bünyesinde “Eğitim Koordinatörü” olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca, DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’nde “İçerik Editörlüğü” görevini sürdürmektedir.

BÜŞRA DENİZ

Büşra Deniz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini 2020 yılında tamamlamıştır. 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İngilizce olarak yürütülen “The Sea and Maritime Law” programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans tezini “Bükreş Sözleşmesi Kapsamında Deniz Çevresinin Korunması ve Türkiye’nin Pozisyonu” konusunda yazmaktadır. Aynı zamanda, DEHUKAM bünyesinde Araştırmacı olarak görev alan Büşra Deniz, yürütülen çeşitli proje ve çalışmalarda yer almaktadır.

Halihazırda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen “Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Kapsamında Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi” ve “Ülkemizde Korunan Alan Miktarının Artırılması Amacıyla Potansiyel Doğal Sit Araştırılması Projesi”nde Deniz Çevresi Hukuku Uzmanı, TÜBİTAK 1001 çağrısı kapsamında “Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi”nde ise Proje Bursiyeri olarak görev almaktadır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

ÇAĞRI ÜNAL

Çağrı Ünal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021-2023 yılları arasında DEHUKAM bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde Deniz Kutup ve İklim Hukuku Araştırmaları Topluluğunun kurarak başkanlık görevini üstlenmiştir. DEHUKAM bünyesinde araştırmacı olarak deniz çevresi hukuku alanında çalışmalarını yürütmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

DERYA ULUTÜRK

Derya Ulutürk, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans eğitimini 2019 yılında tamamlamıştır. 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İngilizce olarak yürütülen “The Sea and Maritime Law” programında yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tezini “Akdeniz’de İklim Değişikliğinin Hukuki Etkileri: Adaptasyon ve Azaltım Önlemlerinin Değerlendirmesi” konusunda yazmaktadır. 

DEHUKAM bünyesinde araştırmacı olarak çalışmakta olan Ulutürk, kurum bünyesinde yer alan çeşitli eğitim, konferans ve projelere yönelik çalışmalar yürütmektedir. Halihazırda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen “Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Çerçevesinde Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi” ve “Ülkemizde Korunan Alan Miktarının Arttırılması Amacıyla Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması Projesi” kapsamında deniz çevresi hukuku uzmanı olarak görev almaktadır. Ek olarak Tübitak 1001 çağrısı kapsamında fonlanan “Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi” nde proje bursiyeri olarak yer almaktadır. İleri seviyede İngilizce ve temel düzeyde Almanca bilmektedir.

emre önsöz

Emre Önsöz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini 2022 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deniz Hukuku Tezli Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimine başlamış olup “Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Faaliyetlerinin Hukuki Boyutu” konulu tez çalışmasına Prof. Dr. Yücel Acer’in danışmanlığında devam etmektedir. 2023 yılında Ankara Barosunda avukatlık stajını tamamlamıştır. 2021-2023 yılları arasında DEHUKAM bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışan Emre Önsöz, 2023 yılında araştırmacı olarak göreve başlamıştır. DEHUKAM bünyesinde yürütülen proje ve faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır.

DEHUKAM bünyesinde TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkilerinin Araştırılması Projesi”nde araştırmacı sıfatıyla, “Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisi’nde Gençlerin Rolü” isimli ERASMUS KA154-YOU projesinde ise kurum temsilcisi sıfatıyla yer almaktadır. Ayrıca Deniz Enerji Hukuku ve Deniz Güvenliği Hukuku branşlarında çalışmalarda da bulunmaktadır. DEHUKAM Yayınları tarafından yayınlanan “3. Avrasya Hukuk Kongresi” bildiri kitabında editör olarak, “Ukrayna-Rusya Savaşı’nın Deniz Sigortalarına Etkisi Konferansı” bildiri kitabında ise editör yardımcısı olarak görev almıştır.

HALİL İBRAHİM AKCAN

Halil İbrahim AKCAN, lisans eğitimini 2020 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Deniz Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2021 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış olup hala görevine devam etmektedir. 2023 yılında DEHUKAM’da kısmi zamanlı araştırmacı olarak göreve başlamıştır. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

zeynep mirvan korunç

Zeynep Mirvan Korunç Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden 2020 yılında başarı ile mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2021 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezinde çalışan Zeynep Mirvan Korunç uluslarası ilişkiler ve tercüme alanlarında görevini yürütmektedir.