Kitap Listesi

Eğitim

Kitap Listesi

Sıra Yazar Adı Basım Cilt Sayı Adet Yayın Yeri Yayın Yılı Yayınevi ISBN
1 Dülger, Kenan Devletin Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalinden Doğan Sorumluluğu 1 İstanbul 2015 Beta 9786053333180
2 Ece, Nur Jale İstanbul Boğazı Deniz Kazaları ve Analizi 1 İstanbul 2007 Deniz Kılavuzluk 9750133206
3 Ece, Nur Jale Türk Boğazları 1 İstanbul 2011 Deniz Kılavuzluk 9789750133206
4 Ekşi, Nuray Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi 2 İstanbul 2004 Beta 9754868611
5 Syrigos, Angelos M. The Status of the Aegean Sea According to the International Law 1 Atina 1997 Melissa Publishing House 9602328320
6 Abdullayev, Cavid Uluslararası Hukuk Açısından Gemilerden Kaynaklanan Petrol Kirliliği 1 Ankara 2005 Yetkin 975464327X
7 Acar, Serdar Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar Kulüp Sigortası: Protection & Indemnity 1 İstanbul 2008 Vedat Kitapçılık 6050016178
8 Açıkgönül, Yunus Emre Deniz Yetki Alanlarının Hakça İlkeler Çerçevesinde Sınırlandırılması 1 İstanbul 2012 Legal 9786054354559
9 Öztürk, Bayram Black Sea Biological Diversity in Turkey 9 New York 1999 United Nation Publications 9211295041
10 Konsulov, Asen Black Sea Biological Diversity in Bulgaria 5 New York 1998 United Nation Publications 9211260973
11 Mamaev, V. O. – Aubrey, D. G. – Eremeev, V. N. (Ed.) Black Sea Bibliography (1974-1994) 1 New York 1996 United Nation Publications 9211260361
12 Petranu, Adriana Black Sea Biological Diversity in Romania 4 New York 1997 United Nation Publications 9211260413
13 Derleme Marine Aquaculture in the Black Sea Region 2 New York 1996 United Nation Publications 9211260396
14 Öztürk, Bayram – Algan, Nesrin (Ed.) Problems of Regional Seas 2001 İstanbul 2001 Turkish Marine Research Foundation 9759713233
15 Öztürk, Bayram (Ed.) Marmara Denizi 2010 Sempozyumu Bildiriler El Kitabı İstanbul 2010 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 9789758825226
16 Gündüz, Aslan – Öztürk, Hüseyin (Ed.) Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı İstanbul 2002 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 9759713292
17 Bostan, İdris – Başeren, Sertaç Hami (Ed.) 2. National Aegean Islands Symposium İstanbul 2004 Turkish Marine Research Foundation 9758825038
18 Zaitsev, Yu – Mamaev, V. Biological Diversity in the Black Sea: A Study of Change and Decline 3 New York 1997 United Nation Publications 9211260426
19 Oray, Işık K. – Karakulak, F. Saadet (Ed.) Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna İstanbul 2003 Turkish Marine Research Foundation 975923890X
20 Kutluk, Deniz Hazar – Kafkas Petrolleri, Türk Boğazları, Çevresel Tehditler 1 İstanbul 2003 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 9759238993
21 Okgerman, Hacer – Altuğ, Gülşen (Ed.) Sapanca Gölü’ne Bilimsel Açıdan Bakış 1 İstanbul 2008 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 9789758825202
22 Öztürk, Bayram (Ed.) Ölüdeniz Lagünü Sürdürülebilir Yönetim Sempozyumu İstanbul 2005 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 9758825100
23 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2 İstanbul 2012 Legal 9786054420148
24 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Kadastro ve Orman Mevzuatı 3 İstanbul 2017 Legal 9786054354887
25 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1 İstanbul 2014 Legal 9786054847426
26 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Türk Borçlar Kanunu 1 İstanbul 2014 Legal 9786054847716
27 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu 2 İstanbul 2013 Legal 9786054354849
28 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Sınai Mülkiyet Kanunu ve İlgili Mevzuat 1 İstanbul 2017 Legal 9786053151630
29 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan İmar Mevzuatı 1 İstanbul 2016 Legal 9786053151203
30 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan İş Mevzuatı 1 İstanbul 2015 Legal 9786054654870
31 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Dernekler ve Vakıflar Mevzuatı 1 İstanbul 2015 Legal 9786054354856
32 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Kat ve Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat 1 İstanbul 2016 Legal 9786054354894
33 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Hukuk Muhakemeleri ve Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu 2 İstanbul 2017 Legal 9786053151364
34 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Türk Ticaret Kanunu 2 İstanbul 2016 Legal 9786054847730
35 Bedük, Mehmet Nusret Deniz İş Sözleşmeleri 1 Bursa 2012 Ekin 9786055335557
36 Bostan, İdil – Kurumahmut, Ali Trablusgarp ve Balkan Harplerinde İşgal Edilen Ege Adaları ve İşgal Telgrafları 1 Ankara 2003 Ankara Üniversitesi Basımevi 9759244519
37 Can, Mertol Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi 1 Ankara 2001 İmaj 9757852791
38 Canca, Hakan Selim Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri 1 Ankara 2015 Seçkin 9789750231551
39 Canca, Selim Uluslararası Hukukta Türk Boğazları 1 Ankara 2012 Seçkin 9789750219313
40 Cumalıoğlu, Emre Kırkambar Sözleşmesi 1 Ankara 2011 Turhan Kitabevi 9786055593339
41 Çalık, Ahmet Deniz Ticareti Tatikatçıları İçin  Uluslararası Kamusal Deniz Hukuku 1 İzmir 2003 Piri Reis Vakfı 9759469502
42 Çalık, Ahmet Deniz Ticareti Hukuku Değişiklikleri 1 İzmir 2011 Duvar 978605890360
43 Çalık, Tacettin Uluslararası Hukukta Deniz Haydutluğu ve Somalili Deniz Haydutları ile Mücadele Yöntemleri 1 Ankara 2017 Adalet 9786053000921
44 Çamyamaç, Anıl Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafi Açıdan Elverişsiz Devletlerin Hukuki Durumu 1 Ankara 2012 Adalet 9786055263300
45 Çetingil, Ergon – Kender, Rayegan – Ünan, Samim Müşterek Avarya Hukuku 1 İstanbul 2011 On İki Levha 9786054396832
46 Derleme Milletlerarası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS 1974) 1 İstanbul 1980 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (ISBN YOK)
47 Demir, İsmail 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma 1 Ankara 2010 Turhan Kitabevi 9786055593186
48 Demir, İsmail Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma 1 Ankara 2013 Yetkin 9789754647440
49 Denel, Abdi Deniz Ticareti Hukuku 1 İstanbul 1937 İstanbul Devlet Basımevi (ISBN YOK)
50 Denktaş Şakar, Gül Transport Mode Choice Decisions and Multimodal Transport: A Triangulated Approach 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül University Publications 9789754412925
51 Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, United Nations The Law of the Sea United Nations Convention on the Law of the Sea New York 1997 United Nation Publications 9211335221
52 Doğan, İlyas Devletler Hukuku 3 Ankara 2016 Astana 9786059623148
53 Dover, Victor – Farrow, D. Deniz Sigortaları 1 İstanbul 1943 Marmara (ISBN YOK)
54 Doğrucu, Muhittin Deniz Taşımacılığında Kanuni Rehin Hakkı 1 İstanbul 1997 Alfa (ISBN YOK)
55 Ertan, Kerem Deniz Hukukunda Londra’da Tahkim 1 İstanbul 2011 Beta 9786053773979
56 Gençtürk, Muharrem Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku 1 İstanbul 2006 Vedat Kitapçılık 9758875558
57 Gökdemir Işık, Nurser Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejimi ve Ege Uyuşmazlığı 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül University Publications 9789754412734
58 Göknil, Mazhar Nedim Deniz Ticareti Hukuku 2 Ankara 1942 Alaeddin Basımevi (ISBN YOK)
59 Göknil, Mazhar Nedim Deniz Ticareti Hukuku 1 İstanbul 1935 Ahmet Sayman Teksi İşleri (ISBN YOK)
60 Günay, Barış Hazırlık Çalışmalarının Işığında Lahey/Visby Kuralları 1 Ankara 2013 Yetkin 9789754647419
61 Günay, Barış Türk ve Anglo-Amerikan Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı 1 Ankara 2009 Yetkin 9789754644883
62 Gündüz, Aslan Milletlerarası Hukuk 7 İstanbul 2014 Beta 9786053330844
63 Hydeman, Lee M. – Berman, William H. International Control of Nuclear Maritime Activities 1 Ann Harbor 1960 The University of Michigan Ann Harbor (ISBN YOK)
64 International Chamber of Commerce Commentary on UCP 600 Paris 2007 International Chamber of Commerce 9789284200153
65 International Maritime Organization MARPOL 73/78 1 Londra 1992 International Maritime Organization 92800112805
66 International Maritime Organization SOLAS 1 Londra 1992 International Maritime Organization 9280112945
67 İzveren, Adil – Franko, Nisim – Çalık, Ahmet Deniz Ticareti Hukuku 1 Ankara 1994 Adalet 9755370498
68 Kaner, İnci Deniz Deniz Ticareti Hukuku 4 İstanbul 2016 Filiz 9789753683708
69 Kaner, İnci Deniz Deniz Ticareti Hukuku 2 2 İstanbul 2014 Filiz 9789753684354
70 Kar, Bektaş İçtihatları ve Mevzuatı ile Deniz İş Hukuku 1 Ankara 2011 Yetkin 9789754646368
71 Kara, Hacı Uluslararası Sözleşmeler ve Türk Hukukuna Göre Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliği Zararlarından Hukuki Sorumluluk 1 İstanbul 2005 Yamaner 9759813904
72 Kula Değirmenci, Nil Çoklu Taşıma İşleticisi Olarak Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluklarına ve Sorumluluk Sigortası Himayesine İlişkin Bir İnceleme 1 İzmir 2012 Dokuz Eylül Yayınları 9789754413748
73 Kurumahmut, Ali – Yaycı, Cihat Deniz Subayları İçin Temel Deniz Hukuku 1 İstanbul 2011 Deniz Basımevi 9789754096101
74 Köksal, Tunay – Ece, Nur Jale – Özkara, Behçet Yalın Deniz Lojistik ve Taşımacılık Hukuku 1 Ankara 2012 Adalet 9786055336752
75 Kula Değirmenci, Nil Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu 1 İstanbul 2015 On İki Levha 9786051522302
76 Kara, Hacı Rotterdam Kurallarına göre Taşıyanın Zıya Hasar veya Gecikmeden Kaynaklanan Zararlardan Sorumluluğu 1 İstanbul 2014 Legal 9786054354917
77 Kara, İlhan Tüketici Hukuku 1 Ankara 2015 Engin 9789753205160
78 Karaca, H. Akif Negotiation of Transit Pipeline Agreements: Bargaining in the Shadow of Stability Provisions 1 İstanbul 2014 Vedat Kitapçılık 9786054823451
79 Karan, Hakan The Carrier’s Liability under International Maritime Conventions the Hague, Hague – Visby and Hamburg Rules 1 New York 2004 The Edwin Mellen Press 0773461744
80 Kender, Rayegan Türkiyede Hususi Sigorta Hukuku 2 İstanbul 1979 İstanbul Üniversitesi Yayınları (ISBN YOK)
81 Kender, Rayegan – Çetingil, Ergon – Yazıcıoğlu, Emine Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler 14 İstanbul 2014 On İki Levha 9786051521183
82 Koyuncu, İbrahim Serdar Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu 1 İstanbul 2008 On İki Levha 9786055865122
83 Sözer, Bülent Gemi, Gemi Mütemmim Cüzü ile Teferruatı ve Bunların Finansal Kiralama Sözleşmesi ile Temini Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 2010 Vedat Kitapçılık 9786054002603
84 Selek, Nazlı 6102 Türk Ticaret Kanunu’nda Denizde Kurtarma Hizmetleri 1 İstanbul 2015 On İki Levha 9786051522197
85 Reisoğlu, Seza Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif 2 Ankara 2009 Cem Web Offset 9789759792121
86 Poroy, Mehmet Akif – Saran, Birol – Çam, Gülçin Kıbrıs Uyuşmazlığı Çalıştayları 1 İstanbul 2012 On İki Levha 9786054687442
87 Pazarcı, Hüseyin Uluslararası Hukuk 14 Ankara 2015 Turhan Kitabevi 9789756486528
88 Özman, Aydoğan Deniz Hukuku I 1 Ankara 2006 Turhan Kitabevi 9756194529
89 Özman, Aydoğan Deniz Hukuku I 1 Ankara 2006 Turhan Kitabevi 9756194529
90 Önder, Salih Gemi Kira Sözleşmesi 1 Ankara 2016 Türkiye Barolar Birliği 9786059050814
91 Öktem, Emre Uluslararası Teamül Hukuku 1 İstanbul 2013 Beta 9786053778608
92 Öğüt, Selman BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu 1 İstanbul 2014 On İki Levha 9786051521787
93 Okay, Sami Deniz Ticareti Hukuku 1 İstanbul 1962 İstanbul Üniversitesi Yayınları (ISBN YOK)
94 Menteş, Tufan Deniz Ticareti Hukuku 1 İstanbul 1977 İsmail Akgün Matbaası (ISBN YOK)
95 Kuyucu Meriç, Gülfer Donatanın Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması 1 İstanbul 2017 Filiz 9789753684460
96 Sözer, Bülent Deniz Ticareti Hukuku I 3 1 İstanbul 2014 Vedat Kitapçılık 9786054823284
97 Sözer, Bülent Deniz Ticareti Hukuku II 1 2 İstanbul 2016 Vedat Kitapçılık 9786059263313
98 Süzel, Cüneyt Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten 1 İstanbul 2014 On İki Levha 9786051521206
99 Süzel, Cüneyt Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 İstanbul 2012 On İki Levha 9786054687343
100 Karan, Hakan The Carrier’s Liability under International Maritime Conventions the Hague, Hague – Visby and Hamburg Rules 1 New York 2004 The Edwin Mellen Press 0773461744
101 Taneri, Gökhan Kıyı Hukuku ve Uygulamaları 1 Ankara 2014 Bilge 9786055118563
102 Tekil, Fahiman Deniz Hukukuna Giriş 1 İstanbul 1987 Ermete Matbaası (ISBN YOK)
103 Tekil, Fahiman Deniz Hukuku 1 İstanbul 1988 Tekil Neşriyat (ISBN YOK)
104 Töz, Ali Cemal Denizcilik İşletmelerinin Bayrak Çekme Kararları ve Denizcilik Pazarlarına Etkileri 1 İzmir 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754414219
105 Tütüncü, Ayşe Nur Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol Altına Alınmasında Devletin Yetkisi 3 İstanbul 2004 Beta 975295362-X
106 Tütüncü, Ayşe Nur – Akün, Verda Neslihan – Başkaracaoğlu, Elif – Şimşek, Galip Engin – Uzun, Elif – Güneysu, Gökhan – Arıkoğlu, Enver – Korkmaz-Sürer, Mukaddes – Gökalp, İbrahim Milletlerarası Adalet Divanı Kararları 1 İstanbul 2008 Beta 9789752959750
107 Ulukaya, Selda Deniz Ulaştırmasında Rekabet Hukuku Sorunları: Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 1 İstanbul 2015 On İki Levha 9786051522548
108 Ülgener, M. Fehmi Çarter Sözleşmeleri II 1 2 İstanbul 2016 Der Yayınları 9789753534475
109 Topsoy, Fevzi Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar (MSR) ve Türkiye 1 Ankara 2011 Turhan Kitabevi 9786055593537
110 Ünal, Şeref Uluslararası Hukuk 1 Ankara 2005 Yetkin 9754643520
111 Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea 5 Harlow 2004 Pearson Longman 0582823005
112 Şahin, M. Bahadır – Ağrılı, Haşim – Koşun, Erdal – Mengi, Hamdi Mineraller 1 Ankara 2008 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9789758964895
113 Yavaşça, Cemaleddin Deniz Ticareti Hukuku Deniz Kazaları ve Deniz Sigortaları 1 İstanbul 1993 Beta 9754863105
114 Yeşilova, Ecehan Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahısların ve Müteakip Taşıyıcıların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu 1 Ankara 2004 Yetkin 975464294-X
115 Yeşilova, Ecehan Konişmentonun İspat Kuvveti 1 İzmir 2006 Güncel 9756187093
116 Yılmazcan, Abdulkadir UCP 600 Kuralları Çerçevesinde Akreditifin İşleyişi 1 Ankara 2017 Legem 9786058298514
117 Başöz, Lütfü – Çakmakcı, Ramazan Karşılaştırmalı Tablolu Eski ve Yeni Kanun Maddeleri ile Birlikte Türk Ticaret Kanunu 3 İstanbul 2013 Legal 9786054354948
118 Kendigelen, Abuzer Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat 5 İstanbul 2017 On İki Levha 9786051525938
119 Yıldırım, Onur Environmental Salvage: Is the Time Ripe for Liability Salvage 1 Ankara 2017 Kitap72 9786052353356
120 Bektaş, Sezercan Uluslararası Deniz Yatağının İşletilmesi ve Deniz Yatağı Uluslararası Otoritesi 1 Ankara 2016 Legem 9786058298552
121 Kula Değirmenci, Nil Maritime Law in Turkey İstanbul 2017 On İki Levha Yayıncılık 9786051526270
122 Denktash, Rauf R. Cyprus Problem Kıbrıs 1983 Public Information Office of the Turkish Federal State of Kıbrıs
123 Oran, Baskın Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği Kara Afrika Modeli Ankara 1977 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
124 Tekil, Fahiman Deniz Ticareti Hukuku Gemi – Donatan -Kaptan ve Gemi Adamları – Navlun Mukaveleleri 1 1 İstanbul 1970 Yedi Üniversite Kitap Evi (dağıtım) (ISBN YOK)
125 The Constitution of the Turkish Federated State of Cyprus Printing Office of the Turkish Federated State of Cyprus
126 T. C. Ulaştırma Bakanlığı Liman ve Deniz İşleri Genel Müdürlüğü Deniz Mevzuatı 1 Ankara 1984 Başbakanlık Basımevi (ISBN YOK)
127 Atamer, Kerim Deniz Ticareti Hukuku 1 1 İstanbul 2017 On İki Levha 9786051525600
128 Oğuz, Arzu (ed.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı 1 Ankara 2017 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051363325
129 (ed.) Burnett, Douglas R. – Beckman, Robert C. – Davenport, Tara M. Submarine Cables: The Handbook of Law and Policy 1 Leiden 2014 Martinus Nijhoff 9789004260320
130 International Chamber of Commerce Incoterms 2010 Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) İç ve Dış Ticarette İlişkin Ticari Terimlerin Kullanımı İçin ICC Kuralları 1 Ankara 2010 ICC Services Publications 9789944607803
131 International Chamber of Commerce Incoterms 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC) ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms 1 Paris 2010 ICC Services Publications 9789284200801
132 Türk, Hikmet Sami Das Zypernproblem Ankara 1987 The Human Rights Research and Documentation Center
133 Karan, Hakan – Aksoy, Sami Deniz Hukuku Mevzuatı 1 Ankara 2011 Turhan Kitabevi 9786055593674
134 Karan, Hakan – Aksoy, Sami Deniz Hukuku Mevzuatı 1 Ankara 2011 Turhan Kitabevi 9786055593674
135 Tamer, Ahmet Ticaret Hukuku Mevzuatı 1 Ankara 2013 Adalet 9786051461007
136 Kıbrıs Türk Federe Devletinin Milletlerarası Hukuka İlişkin Bazı Soruları Sempozyumu İstanbul 1983 Fakülteler Matbaası
137 Başoğlu, Başak – Kapancı, Kadir Berk Karşılaştırmalı Kavram Endeksli Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat 1 İstanbul 2015 Vedat Kitapçılık 9786054823772
138 International Seabed Authority Deep Seabed Mining and Submarine Cables 24 Middletown 2019 9789768241740
139 Karan, Hakan – Aksoy, Sami Deniz Hukuku Mevzuatı 2 Ankara 2014 Turhan Kitabevi 9786055593674
140 Karan, Hakan – Aksoy, Sami Deniz Hukuku Mevzuatı 2 Ankara 2014 Turhan Kitabevi 9786055593674
141 Karan, Hakan – Aksoy, Sami Deniz Hukuku Mevzuatı 1 2 Ankara 2009 Turhan Kitabevi 9789944265904
142 Aras, Serhan (ed.) Uluslararası Ertuğrul’un İzinde Deniz Kuvvetleri ve Diplomasi Sempozyumu 1 İstanbul 2015 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınevi 9789754097429
143 Erkiner, Hakkı Hakan Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu 1 İstanbul 2010 On İki Levha 9786055865962
144 Koraltürk, Murat Türkiyede Kılavuz Kaptanlığın Tarihi 1 İstanbul 2004 Acar Matbaa 9759884607
145 Aikens, Richard – Lord, Richard – Bools, Michael Bills of Lading 2 New York 2016 Informa Law 9780415745819
146 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) International Trade and Carriage of Goods 1 New York 2017 Informa Law 9781138184565
147 Rogers, Anthony – Chuah, Jason – Dockray, Martin Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea 4 New York 2016 Routledge 9781138809888
148 Akan, Pınar Arabuluculuk ve Deniz Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Uygulanması 1 Ankara 2013 Adalet 9786051461502
149 Akıncı, Sami Deniz Hukuku Navlun Mukaveleleri 1 İstanbul 1968 İstanbul Üniversitesi Yayınları (ISBN YOK)
150 Akkutay, Berat Lale 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları 1 Ankara 2012 Adalet 9786055263591
151 Aksoy, Sami Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı 1 İstanbul 2015 On İki Levha 9786051522296
152 Arkan, Sabih Demiryoluyla Yapılan Uluslararası Eşya Taşımacıları 1 Ankara 1987 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı (ISBN YOK)
153 Asar, Aydoğan Göç Yönetimi 2 Ankara 2016 Seçkin 9789750239823
154 Aydın Okur, Derya Deniz Hukukunda Liman Devleti Yetkisi ve Denetimi Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliğinin Önlenmesinde Değişen Yetki Dengeleri Bağlamında Liman Devletinin Artan Önemi 1 İstanbul 2009 On İki Levha 9786055865221
155 Baltalı, Kemal 1936 – 1956 Yılları Arasında Boğazlar Meselesi 1 Ankara 1959 Yeni Desen (ISBN YOK)
156 Barlett-Prince, W. Pilot – Take Charge 2 Glasgow 1970 B. S. & F. (ISBN YOK)
157 Başeren, Hami Sertaç – Kurumahmut, Ali Egede Egemenliği Devredilmemiş Adalar 1 Ankara 2003 Ankara Üniversitesi Basımevi 9759323591
158 Sain-Cicin, Billiana – Vander Zwaag, David – Balgos, Miriam Routledge Handbook of National and Regional Ocean Policies 1 New York 2015 Routledge 9781138788299
159 Shicun, Wu – Hong, Nong Recent Development in South China Sea Dispute 1 New York 2014 Routledge 9780415735056
160 Mollmann, Anders Delivery of Goods Under Bills of Lading 1 New York 2017 Routledge 9781138688322
161 Buğra, Ayşegül Insurance Law Implications of Delay in Maritime Transport 1 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138683334
162 Daniels, Simon Corporate Manslaughter in the Maritime and Aviation Industries 1 New York 2016 Informa Law from Routledge 9781138920477
163 Eggers, Peter MacDonald – Picken, Simon (ed.) Commercial and Maritime Statues 1 New York 2015 Informa Law from Routledge 9781138152144
164 Karahalios, Hristos The Management of Maritime Regulations 1 New York 2015 Routledge 9781138807136
165 Berlingieri, Francesco Berlingeri on Arrest of Ships: A Commmentary on the 1999 Arrest Convention 6 2 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781138220447
166 Berlingieri, Francesco Berlingeri on Arrest of Ships: A Commmentary on the 1999 Arrest Convention 6 1 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781138643277
167 Grbec, Mitja Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi Enclosed Seas 1 New York 2014 Routledge 9780415640442
168 Grbec, Mitja Extension of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi Enclosed Seas (paperback) 1 New York 2015 Routledge 9781138937536
169 Tseng, Katherine Hui-Yi Rethinking South China Sea Dispute 1 New York 2017 Routledge 9781138942721
170 Sage-Fuller, Benedicte The Precautionary Principle in Marine Environmental Law 1 New York 2013 Routledge 9780415671910
171 Kashubsky, Mikhail Offshore Oil and Gas Installations Security 1 New York 2016 Informa Law from Routledge 9780415707305
172 Beadnall, Stuart – Moore, Simon Offshore Construction: Law and Practice 1 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781198799967
173 Spanjaart, Michiel Multimodal Transport Law 1 New York 2018 Routledge 9780415789813
174 Struett, Michael – Carlson, Jon – Nance, Mark Maritime Piracy and the Construction of Global Governance 1 New York 2014 Routledge 9781138015753
175 Hodges, Susan Law of Marine Insurance 1 Londra 2005 Cavendish Publishing Limited 1859412270
176 Mackelworth, Peter Marine Transboundary Conversation and Protected Areas 1 New York 2016 Routledge 97811388851139
177 Dunt, John Marine Cargo Insurance 2 New York 2016 Informa Law from Routledge 9781138785038
178 Schofield, John Laytime and Demurrage 7 New York 2016 Informa Law from Routledge 9781198892026
179 Cooke, Julian – Young, Tim – Ashcroft, Michael – Taylor, Andrew – Kimball, John – Martowski, David – Lambert, Leroy – Sturley, Michael Voyage Charters 4 New York 2014 Informa Law from Routledge 9780415833608
180 Hassan, Daud – Koukkanen, Toumas – Soininen, Niko Transboundary Marine Spatial Planning and International Law 1 New York 2015 Routledge 9780415739702
181 Osborne, David – Bowtie, Graeme – Buss, Charles The Law of Ship Mortgages 2 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781138781498
182 Soyer, Barış Warranties in Marine Insurance 3 New York 2017 9780415828840
183 Eriş, Gönen Taşıma Hukuku 1 Ankara 2015 Seçkin 9789750233524
184 Artüz, M. Levent Marem Projesi Marmara Denizi 2017 senesi çalışma verileri 1 7 İstanbul 2018 marem 9786059050746
185 Kıran, Süleyman Karayolunda Tehlikeli Eşya Taşıması 1 Ankara 2015 Adalet 9786051466644
186 Bozabalı, Banu Bozkurt Havayolu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu 1 Ankara 2015 Adalet 9789750222061
187 Karan, Hakan – Aksoy, Sami – Var, Kübra Legal Status of Submarine Cable, Pipelines and ABNJ 1 Ankara 2017 Turhan Kitabevi 9786053130444
188 Karan, Hakan – Aksoy, Sami – Var, Kübra Legal Status of Submarine Cable, Pipelines and ABNJ 1 Ankara 2017 Turhan Kitabevi 9786053130444
189 Nordquist, Myron – Moore, John Norton – Long, Ronan (ed.) Legal Order in the World’s Oceans UN convention on the Law of the Sea 21 Leiden 2018 Brill – Nijhoff 9789004352537
190 Artiz, M. Levent Marem Projesi Marmara Denizi 2017 senesi çalışma verileri 1 1 İstanbul 2018 marem 9786059050746
191 Karan, Hakan Law on International Carriage of Goods 3 Ankara 2013 Turhan Kitabevi 9789756194553
192 Internationa Seabed Authority The Law of the Sea Compendium of Basic Documents Kingston 2001 The Caribbean Law Publishing Company 9766103739
193 Ademuni-Odeke, Xxx Law of the International Trade 1 Londra 1999 Blackston Press Limited 9781854319371
194 Turnbull, John – Radom, Michelle (ed.) The International Comparative Legal Guide to: Insurance & Reinsurance 6 Londra 2017 GLG 9781911367376
195 Cooper, Kevin (ed.) Shipping 10 Londra 2008 Law and Business Research 17590744
196 Charney, Jonathan I. – Alexander, Lewis M. (ed.) International Maritime Boundaries 1 1 Dordrecht 1993 Martinus Nijhoff 0792311876
197 Charney, Jonathan I. – Alexander, Lewis M. (ed.) International Maritime Boundaries 1 2 Dordrecht 1993 Martinus Nijhoff 0792311876
198 Charney, Jonathan I. – Alexander, Lewis M. (ed.) International Maritime Boundaries 1 3 Dordrecht 2004 Martinus Nijhoff 9041103457
199 Charney, Jonathan I. – Smith, Robert W. (ed.) International Maritime Boundaries 1 4 Dordrecht 2002 Martinus Nijhoff 904111954X
200 Colson, David A. – Smith, Robert W. (ed.) International Maritime Boundaries 1 5 Dordrecht 2005 Martinus Nijhoff 9004144617
201 Colson, David A. – Smith, Robert W. (ed.) International Maritime Boundaries 1 6 Dordrecht 2011 Martinus Nijhoff 9789004192881
202 Nordquist, Myron (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 1 Dordrecht 1985 Martinus Nijhoff 9024731453
203 Nandan, Satya N. – Rosenne, Shabtai – Grandy, Neal R. (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 2 Dordrecht 1993 Martinus Nijhoff 0792324714
204 Nandan, Satya N. – Rosenne, Shabtai – Grandy, Neal R. (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 3 Dordrecht 1995 Martinus Nijhoff 9041100350
205 Nordquist, Myron – Rosenne, Shabtai – Yankov, Alexander – Grandy, Neal R. (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 4 Dordrecht 1990 Martinus Nijhoff 079230764X
206 Nordquist, Myron – Rosenne, Shabtai – Sohn, Louis B. (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 5 Dordrecht 1989 Martinus Nijhoff 9024737192
207 Nandan, Satya N. – Lodge, Micheal W. – Rosenne, Shabtai (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 6 Dordrecht 2002 Martinus Nijhoff 9041119817
208 Nordquist, Myron – Nandan, Satya N. – Kraska, James (ed.) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 a Commentary 1 7 Dordrecht 2011 Martinus Nijhoff 9789004191174
209 Atalan, Sami (ed.) Modern Deniz Sistemleri Harp Gemileri 1 İstanbul 2015 Havelsan – Umut Doğa Matbaacılık 9786055435745
210 Bostan, İdris – Kurumahmut, Ali Haritalar ve Coğrafya Eserlerine Göre Ege Denizi ve Adaları 1 Ankara 2003 Ankara Üniversitesi Basımevi 9759244500
211 Bozer, Ali – Göle, Celal Kıymetli Evrak Hukuku 5 Ankara 2016 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı 9789755372372
212 Acar, Serdar Ekonomik Yaptırımlar 1 İstanbul 2015 Vedat Kitapçılık 9786059263108
213 Kerestecioğlu, Merih – Boratav, Zeynep – Ercan, Hakan Black Sea Environmental Studies 1 New York 1998 Küre Basım 9211260930
214 Hong, Seoung-Yong – Dyke, Jon M. Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes and the Law of the Sea 1 Leiden 2009 Martinus Nijhoff 9789004173439
215 Sohn, Louis B. – Noyes, John E. – Franckx, Erik – Juras, Kristen G. Cases and Materials on the Law of the Sea 2 Leiden 2014 Brill – Nijhoff 9789004169906
216 Scheiber, Harry N. (ed.) Law of the Sea, the Common Heritage and Emerging Challanges 1 Londra 2000 Martinus Nijhoff 9041114017
217 Shi, Yubing Climate Change and International Shipping – The Regulatory Framework for the Reduction of Greenhouse Gas Emissions 1 23 Leiden 2017 Brill – Nijhoff 9789004329300
218 Symmons, Clive R. (ed.) Seletected Contemporary Issues in the Law of the Sea 1 Leiden 2011 Martinus Nijhoff 9789004184022
219 Jakobsen, Ingvild Ulrikke (ed.) Marine Protected Areas in International Law – An Arctic Perspective 1 25 Leiden 2016 Brill – Nijhoff 9789004254725
220 Moore, John Norton – Nordquist, Myron H. (ed.) Current Marine Environmental Issues and the International Tribunal for the Law of the Sea 1 The Hauge 2003 Brill – Nijhoff 9789041117151
221 Zou, Keyuan (ed.) Sustainable Development and the Law of the Sea 1 2 Leiden 2017 Brill – Nijhoff 9789004332126
222 Freestone, David (ed.) The 1982 Law of the Sea Convention at 30: Successes, Challanges and New Agendas 1 27 Leiden 2013 Martinus Nijhoff 9789004245037
223 Dündar, Esra Uluslararası Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri İstanbul On İki Levha 9786051526270
224 Vrancken, Patrick H. G. South Africa and the Law of the Sea 1 Leiden 2011 Martinus Nijhoff 9789004210059
225 Scheiber, Harry N. – Kraska, James – Kwon, Moon-Sang (ed.) Science, Technology and New Challanges to Ocean Law 1 Leiden 2015 Brill – Nijhoff 9789004299603
226 Schofield, Clive – Lee, Seokwoo – Kwon, Moon-Sang (ed.) The Limits of Maritime Jurisdiction 1 Leiden 2014 Martinus Nijhoff 9789004262584
227 Nordquist, Myron H. – Moore, John Norton – Rothwell, Donald R. (ed.) Maritime Border Diplomacy 1 Leiden 2012 Martinus Nijhoff 9789004230934
228 Molenaar, Erik J. – Elferink, Alex G. Oude – Rothwell, Donald R. (ed.) The Law of the Sea and the Polar Regions – Interactios Between Global and Regional Regimes 1 Leiden 2013 Martinus Nijhoff 9789004255203
229 Khalilieh, Hassan S. Admiralty and Maritime Law in the Mediterranean Sea: The Kitab Akriyat al-Sufun vis-a-vis the Nomos Rhodion Nautikos 1 Leiden 2006 Martinus Nijhoff 9789004152533
230 Vukas, Budislav The Law of the Sea Selected Writing 1 Leiden 2004 Martinus Nijhoff 9004138633
231 Ringbom, Henrik Jurisdiction Over Ships 2015 Brill – Nijhoff 9789004303492
232 Koch, Hans-Joachim – König, Doris – Sanden, Joachim – Verheyen, Roda (ed.) Climate Change and Environmental Hazards Related to Shipping 1 Leiden 2013 Martinus Nijhoff 9789004243927
233 McConnell, Moira L. – Devlin, Dominick – Doumbia-Henry, Cleopatra The Maritime Labour Convention 2006 1 Leiden 2011 Martinus Nijhoff 9789004183759
234 Nordquist, Myron H. – Moore, John Norton – Skaridov, Alexander S. (ed.) International Energy Policy, the Arctic and the Law of the Sea 1 Leiden 2005 Martinus Nijhoff 900414403X
235 Strati, Anastasia – Gavouneli, Maria – Skourtos, Nikolaos Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea 1 Leiden 2006 Martinus Nijhoff 9004151915
236 Kim, Suk Kyoon Maritime Disputes in Northeast Asia 1 Leiden 2017 Brill – Nijhoff 9789004344211
237 Karim, Md Saiful Maritime Terrorism and the Role of Judicial Institutions in the International Legal Order 1 Leiden 2016 Brill – Nijhoff 9789004329287
238 Anderson, David Modern Law of the Sea Selected Essays 1 59 Leiden 2008 Martinus Nijhoff 9789004158917
239 Antapassis, Antonis – Athanassiou, Lia I. – Rosaeg, Erik (ed.) Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related Industries 1 Leiden 2009 Martinus Nijhoff 9789004173958
240 Vargas, Jorge A. Mexico and the Law of the Sea 1 Leiden 2011 Martinus Nijhoff 9789004206205
241 Elferink, Alex G. Oude Stability and Change in the Law of the Sea: the Role of the LOS Convention 1 Leiden 2005 Martinus Nijhoff 900414613X
242 Lalonde, Suzanne – Mcdorman, Ted L. (ed.) International Law and Politics of the Arctic Ocean 1 Leiden 2015 Brill – Nijhoff 9789004284586
243 Nordquist, Myron H. – Moore, John Norton – Soons, Alfred H. A. – Kim, Hak So (ed.) The Law of the Sea Convention US Accession and Globalization 1 15 Leiden 2012 Martinus Nijhoff 9789004201361
244 Atamer, Kerim Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri 1 İstanbul 2012 12.Levha 9786055373887
245 Roach, Ashley J. – Smith, Robert W. Excessive Maritime Claims 3 73 Leiden 2012 Martinus Nijhoff 9789004217737
246 Lathrop, Coalter G. (ed.) International Maritime Boundaries 1 7 Leiden 2016 Brill – Nijhoff 9789004312333
247 Karaman, Igor V. Dispute Resolution in the Law of the Sea 1 72 Leiden 2012 Martinus Nijhoff 9789004212022
248 Nordquist, Myron H. – Moore, John Norton – Heidar, Tomas H. (ed.) Changes in the Arctic Environment and the Law of the Sea 1 Leiden 2010 Martinus Nijhoff 9789004177567
249 Walker, George K. (ed.) Definition for the Law of the Sea: Terms Not Defined by the 1982 Convention 1 Leiden 2012 Martinus Nijhoff 9789004211605
250 Moore, John Norton (ed.) Common Resources: Law of the Sea, Outer Space and Antarctica 1 4 Leiden 2018 Brill – Nijhoff 9789004338487
251 Vank, Mustafa Deniz Boğazların Hukuki Rejimi ve Türk Boğazları 1 Ankara 1998 US-A Yayıncılık 9757100102
252 Akın, Mehmet Zeki Karasuları İçsular Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıt’a Sahanlığı 1 Ankara 1978 Öztuğ Matbaası (ISBN YOK)
253 Özdemir, Atalay Hava Taşıyıcısının Bagaj ve Yükün Kaybı, Hasarı ve Gecikmesinden Doğan Zararlar Nedeniyle Sorumluluğu 1 Ankara 1992 Sanem Matbaacılık (ISBN YOK)
254 Kurumahmut, Ali Deniz Hukuku ve Türkiye’nin Yakın Deniz Havzası Konferans Notları Ankara ? Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (ISBN YOK)
255 Kurumahmut, Ali Deniz Hukuku ve Türkiye’nin Yakın Deniz Havzası Konferans Notları ekonomi Ankara ? Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (ISBN YOK)
256 Başeren, Hami Sertaç Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset 1 Ankara 2013 Boyut Tanıtım Matbaacılık 986051361048
257 Kurumahmut, Ali – Yaycı, Cihat Deniz Subayları İçin Temel Deniz Hukuku Barış ve Savaş Dönemi 1 İstanbul 2011 T. C. Deniz Basımevi 9789754096101
258 Pozdnakova, Alla Criminal Jurisdiction Over Perpetrators of Ship-Source Pollution 1 Leiden 2013 Martinus Nijhoff 9789004209992
259 Deniz Hukuku Komisyonu Deniz İcra Hukuku Güncel Sorunlar 1 İstanbul 2018 İstanbul Barosu Yayınları 9786059446655
260 Athanassiou, Lia Maritime Cross-Border Insolvency 1 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138742499
261 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) Offshore Contracts and Liabilities 1 New York 2015 Informa Law from Routledge 9780415737517
262 Thomas, Rhidian (ed.) The Modern Law of Marine Insurace 1 3 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843118121
263 Lavelle, Jennifer The Maritime Labour Convention 2006 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781315856827
264 Glass, A. David Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts 2 New York 2012 Informa Law from Routledge 9781842145951
265 Lorenzon, Flippo – Coles, Richard The Law of Yachts and Yachting 1 New York 2012 Informa Law from Routledge 9781843118886
266 Thomas, Rhidian (ed.) The Carriage of Goods by Sea under the Rotterdam Rules 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843118930
267 Thomas, Rhidian (ed.) Marine Insurance: The Law in Transition 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843115359
268 Todd, Paul Bills of Lading and Bankers’ Documentary Credits 4 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843116318
269 Thomas, Rhidian (ed.) The Evolving Law and Practice of Voyage Charterparties 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843118084
270 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) Charterparties: Law, Practice and Emerging Legal Issues 1 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138304048
271 Thomas, Rhidian (ed.) The Modern Law of Marine Insurance 1 4 New York 2016 Informa Law from Routledge 9781138891395
272 Atamer, Kerim Deniz Ticareti Hukuku 1 2 İstanbul 2018 On İki Levha 9786051529141
273 Thomas, Rhidian (ed.) Liability Regimes in Contemporary Maritime Law 1 Londra 2007 Informa Law from Routledge 9781843116547
274 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) Carriage of Goods by Sea, Land and Air; Unimodal and Multimodal Transport in the 21st Century 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9780415830546
275 Baatz, Yvonne – Velasco, Ainhoa Campas – Debattista, Charles – Gürses, Özlem – Hjalmarsson, Johanna – Lista, Andrea – Lorenzon, Filippo – Serdy, Anrew – Tsimplis, Michael Maritime Law 4 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138037717
276 Jackson, D. C. Enforcement of Maritime Claims 4 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843114246
277 Coles, Richard – Watt, Edward Ship Registration: Law and Practice 2 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843116349
278 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) Ship Building, Sale and Finance 1 New York 2016 Informa Law from Routledge 9781138841116
279 Soyer, Barış – Tettenborn, Andrew (ed.) Pollution at Sea; Law and Liability 1 Londra 2012 Informa Law from Routledge 9781842145418
280 Thomas, Rhidian (ed.) Legal Issues Relating to Time Charterparties 1 New York 2014 – 2008??? Informa Law from Routledge 9781843117452
281 Song, Meixian Causation in Insurance Contract Law 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9780415704564
282 Hill, Christopher Maritime Law 6 Londra 2003 LLP 9781843112556
283 Brode, Peter Dictionary of Shipping Terms 6 New York 2013 Informa Law from Routledge 9781616310226
284 Karim, Md Saiful Shipbreaking in Developing Countries 1 New York 2018 Routledge 9781138818200
285 Stevens, Frank The Bill of Lading 1 O 2018 Routledge 9780815380061
286 Davis, Mark Bareboat Charters 2 New York 2005 Informa Law from Routledge 9781843114239
287 Arizon, Felipe – Senmark, David Maritime Letters of Indemnity 1 New York 2014 Informa Law from Routledge 9781843119524
288 Hudson, N. Geoffrey – Harvey, Michael D. The York-Antwerp Rules; The Principles and Practice of General Average Adjustment 4 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138285798
289 Goldrein QC, Iain – Hannaford, Matt – Turner, Paul Ship Sale and Purchase 6 Londra 2012 Informa Law from Routledge 9781842145876
290 Griggs, Patrick – Williams, Richard – Farr, Jeremy Limitation of Liability for Maritime Claims 4 New York 2013 Informa Law from Routledge 9781843113201
291 Plomaritou, Evi – Papadopoulos, Anthony Shipbroking and Chartering Practice 8 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138826946
292 Wang, Feng Illegality in Marine Insurance Law 1 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781138655638
293 Bundock, Michael Shipping Law Handbook 5 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781843119463
294 Hodgkingson, David – Johnston, Rebecca International Air Carrier Liability 1 New York 2017 Routledge 9781138200494
295 Jones, Peter J. S. Governing Marine Protected Areas 1 New York 2016 Earthscan from Routledge 9781138679238
296 Anderson, Phil ISM Code; A Practical Guide to the Legal and Insurance Implications 3 New York 2015 Informa Law from Routledge 9781843118855
297 Cogliati-Bantz, Vincent P. Means of Transportation and Registration of Nationality 1 New York 2017 Routledge 9781138713031
298 Spanjaart, Michiel Multimodal Transport Law 1 New York 2018 Routledge 9780415789820
299 Meeson, Nigel – Kimbell, John A. Admiralty Jurisdiction and Practice 5 New York 2017 Routledge 9781138916678
300 Rose, Francis D. Marine Insurance Law and Practice 2 Londra 2012 Informa 9781843119517
301 Rose, Francis D. General Average Law and Practice 3 Londra 2018 Informa Law from Routledge 9781138060937
302 Coghlin, Terence – Kimball, John D. – Baker, Andrew W. – Belknap, Thomas H. Jr. – Kenny, Julian (ed.) Time Charters 7 New York 2014 Informa Law from Routledge 9780415833660
303 Rainey, Simon The Law of Tug and Tow and Offshore Contracts 4 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138558441
304 Fogarty, Aengus R. M. Merchant Shipping Legislation 3 New York 2017 Informa Law from Routledge 9781138293120
305 Dunt, John (ed.) International Cargo Insurance 1 Londra 2012 Informa Law from Routledge 9781843119470
306 Curtis, Simon The Law of Shipbuilding Contracts 4 Londra 2012 Informa Law from Routledge 9781842145388
307 Ambrose, Clare – Maxwell, Karen – Collett, Michael London Maritime Arbitration 4 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138845046
308 Messent, Andrew – Glass, David A. CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road 4 New York 2018 Informa Law from Routledge 9781138849372
309 Değirmenci, Nil Kula Çoklu Taşıma İşleticisi Olarak Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluklarına ve Sorumluluk Sigortası Himayesine İlişkin Bir İnceleme 1 İzmir 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754413748
310 Şakar, Gül Denktaş Transport Mode Choice Decisions and Multimodal Transport: A Triangulated Approach 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754412925
311 Paker, Serim Denizde Sportif Faaliyetlere Yönelik Tüketici Davranışı Analizi 1 İzmir 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754413267
312 Arabelen, Gamze Konteyner Limanlarında Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi 1 İzmir 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9786056561306
313 Nuran, Mustafa Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ekonomiası: Alternatif Enerji Kaynakları için Karşılaştırmalı Maliyet Analizi 1 İzmir 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9786056575808
314 Erginer, Emrah Türk Deniz Ticaret Filosunun Tekne ve Makine Sigortası Kapsamında Risk Değerlendirmesi 1 İzmir 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754413250
315 Aktaş, Gürkan – Atik, Oğuz (ed.) 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu 1 İzmir 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları (ISBN YOK)
316 Esmer, Soner Konterner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülasyon Modeli 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754412727
317 Kuleyin, Barış Uluslararası Enerji ve Ulaştırma Koridorlarındaki Stratejik Gelişmelerin Türk Deniz Ticaretine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma 1 İzmir 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754414202
318 Esmer, Soner – Karataş Çetin, Çimen (ed.) I. Ulusal Liman Kongresi 1 İzmir 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları (ISBN YOK)
319 Atlay Işık, Derya Yat Turizminde Holistik Pazarlama ve Türkiye İçin Farklılaştırma Stratejileri 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 97897544132473
320 Köseoğlu, Burak Liman Modelleme ve Seyir Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması 1 İzmir 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9786058439603
321 Özer, Didem Türkiye’de Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci ve Stratejik Analizler 1 İzmir 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754412932
322 Atik, Oğuz Takım Liderliğinin Mesleki Kültür Yönünden İncelenmesi: Gemi Kaptanları Üzerine Bir Araştırma 1 İzmir 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754414226
323 Çağlar, Volkan Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi 1 İzmir 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754413854
324 Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Montreux Sözleşmesi İstanbul 2000 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
325 Kula, Nil Türk Eşya Taşıma Hukuku Ankara 2018 Seçkin 9789750252372
326 Gönlübol, Mehmet – Sar, Cem – Esmer, Ahmet Şükrü – Sander,
Oral – Ülman, A. Haluk – Bilge, A. Suat – Sezer, Duygu – Kürkçüoğlu, Ömer
Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 – 1973) 3 Ankara 1974 Sevinç Matbaası
327 A Helsinki Watch Report Destroying Ethnic Identity The Turks of Greece USA 1990 09229692705
328 Sarıca, Murat – Teziç, Erdoğan – Eskiyurt, Özer Kıbrıs Sorunu İstanbul 1975 Fakülteler Matbaası
329 Gürün, Kamuran Dış İlişkiler ve Türk Politikası (1939’dan Günümüze Kadar) Ankara 1983 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları
330 Gönlübol, Mehmet – Sar, Cem – Esmer, Ahmet Şükrü – Sander,
Oral – Ülman, A. Haluk – Bilge, A. Suat – Sezer, Duygu – Kürkçüoğlu, Ömer
Olaylarla Türk Dış Politikası Cil I (1919 – 1973) & Cilt II (1973 – 1983) 6 Ankara 1987 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları
331 İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Lojistik ve Taşıma Hukuku Günleri Konferans ve Seminerlerinde Sunulan Tebliğler Kitabı İstanbul 2021 İstanbul Barosu Yayınları 9786057848642
332 Kula Değirmenci, Nil Maritime Law in Turkey İstanbul 2017 On İki Levha Yayıncılık 9786051526270
333 Akgün, M. Zerrin Sular Hukuku ve Sular ile İlgili Arazi Davaları 2 Ankara 1966 Güzel İstanbul Matbaası
334 Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası Tahkim Semineri 3 Kasım 2006 1 Ankara 2006
335 Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin Borçlar Hukuku İkinci Kısım Akdin Muhelif Nevileri (Özel Borç İlişkileri) 1 İstanbul 1978 İstanbul Üniversitesi Yayınları
336 Lievano, Enrique Gaviria Los Archipielagos De Estado En E Derecho Del Mar 1 Bogota 2008 Editorial Temis 9789583506697
337 Lievano, Enrique Gaviria La desintegracion del Archipielago de San Andres y el fallo de la Corte de la Haya 1 Bogota 2014 Editorial Temis 9789583510304
338 International Maritime Organization Low Cost, Low Technology, Field Monitoring Assessment of the Effects of Disposal In Marine Waters of Dredged Material or Inert, Inorganic, Geological Material 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116564
339 International Maritime Organization Carbon Dioxide Sequestration In Sub-Seabed Geological Formations Under the London Protocol 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116557
340 International Maritime Organization Model Course 4.05 Eneregy Efficent Operation of Ships 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115864
341 International Maritime Organization Model Course 1.03 Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116472
342 International Maritime Organization Model Course 1.30 Onboard Assessment 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116755
343 International Maritime Organization Model Course 1.05 Advanced Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116212
344 International Maritime Organization Model Course 1.07 Radar Navigation at Operation Level Radar Navigation, Radar Plotting and Use of Arpa 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116489
345 International Maritime Organization Model Course 1.27 Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115550
346 International Maritime Organization Marpol Annex VI and NTC 2008 With Guidalines for Implementation 2017 Edition 4 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116588
347 International Maritime Organization Model Course 1.04 Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280116083
348 International Maritime Organization IGF Code International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116533
349 International Maritime Organization Guide to Maritime Security and The ISPS Code 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115444
350 International Maritime Organization IMSAS IMO Member State Audit Scheme 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280115918
351 International Maritime Organization Model Course 1.01 Basic Training for Oil and Chemical Tanker Cargo Operations 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280116076
352 International Maritime Organization Guide on Oil Spill Response in Ice and Snow Conditions 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116670
353 International Maritime Organization Model Course 1.10 Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280116106
354 International Maritime Organization Model Course 6.10 Train the Simulator Trainer and Assessor 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115598
355 International Maritime Organization Model Course 1.38 Marine Environmental Awareness 2011 Edition 1 Londra 2011 International Maritime Organization 9789280115383
356 International Maritime Organization Guidelines on Low Cost, Low Technology Assessment of Dredged Material 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116069
357 International Maritime Organization Operational Guidelies on Sunken and Submerged Oil Assessment snd Removal Techniques 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280115895
358 International Maritime Organization Guidelines on International Offers of Assistance in Response to a Marine Oil Pollution Incident 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116519
359 International Maritime Organization Port Reception Facilities How to Do It 2016 Edition 3 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116526
360 International Maritime Organization The London Protocol What it is And How to Implement it 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115741
361 International Maritime Organization FAL Convention Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, As Amended 2017 Edition 10 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116793
362 International Maritime Organization Revised IMO Compendium on Facilitation and Electronic Business 2014 Edition 2 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115475
363 International Maritime Organization Model Course 3.26 Security Training for Seafarers With Designated Security Duties 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115574
364 International Maritime Organization MARPOL How To Do It 2013 Edition 1 Londra 2013 International Maritime Organization 9789280115215
365 International Maritime Organization Model Course 3.27 Security Awareness Training for All Seafarers 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115581
366 International Maritime Organization 2011 ESP Code International Code on The  Enhanced Programme of Inspections During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tanker,2011 2013 Edition 3 Londra 2013 International Maritime Organization 9789280115529
367 International Maritime Organization PSSA Particulary Sensitive Sea Areas 2017 Edition 2 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116045
368 International Maritime Organization FSS Code International Code for Fire Safety Systems 2015 Edition 3 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116014
369 International Maritime Organization Low Cost, Low Technology, Field Monitoring Assessment of Permit Complience for Disposal of Waste and Other Material at Sea 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116632
370 International Maritime Organization Model Course 2.07 Engine-Room Simulator 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116762
371 International Maritime Organization IBC Code International Code for The Construction and Equipment of Ships Carriying Dangerous Chemicals in Bulk 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280115956
372 International Maritime Organization Model Course 1.39 Leadership and Teamwork 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115796
373 International Maritime Organization Model Course 7.03 Officer in Charge of a Navigational Watch 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115888
374 International Maritime Organization Model Course 7.11 Basic Training for Ships Operating in Polar Waters 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116731
375 International Maritime Organization Model Course 7.12 Advanced Training for Ships Operating in Polar Waters 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 97880116748
376 International Maritime Organization Model Course 7.08 Electro-Technical Officer 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115802
377 International Maritime Organization Model Course 6.09 Training Course for Instructors 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116786
378 International Maritime Organization Model Course 3.23 Actions to Be Taken to Prevent Acts of Piracy and Armed Robbery 2011 Edition 1 Londra 2011 International Maritime Organization 9789280115277
379 International Maritime Organization Model Course 7.02 Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115826
380 International Maritime Organization Model Course 1.25 General Operator’s Cetificated for the Global Maritime Distress and Safety System 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116113
381 International Maritime Organization IMSBC Code International Maritime Solid Bulk Cargoes Code Incorporating Amendment 04-17 And Supplement 1 Londra 2018 International Maritime Organization 9789280116595
382 International Maritime Organization Model Course 3.11 Safety Investigation into Marine Casualities and Marine Incidents 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280116090
383 International Maritime Organization Model Course 3.17  Maritime English 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116229
384 International Maritime Organization Model Course 3.15 Sar On-Scene Coordinator (IAMSAR Manual, Volume 3) 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115857
385 International Maritime Organization Model Course 3.13 Sar Administration (IAMSAR Manual Volume 1) 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115840
386 International Maritime Organization Model Course 3.12  Assessment, Examination And Certification Seafearers 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116779
387 International Maritime Organization Informative Material Related to the CTU Code 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280119304
388 International Maritime Organization Model Course 1.21 Personal Safety and Social Responsibilities 2016 Edition 1 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116496
389 International Maritime Organization Model Course 1.26 Restricted Operator’s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116120
390 International Maritime Organization Model Course 3.19 Ship Secur’ty Officer 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115567
391 International Maritime Organization Model Course 3.20 Company Security Officer 2011 Edition 1 Londra 2011 International Maritime Organization 9789280115390
392 International Maritime Organization Model Course 3.21 Port Facility Security Officer 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116328
393 International Maritime Organization Manual on Oil Spill Risk Evaluation and Assessment of Response Preparedness 2010 Edition 1 Londra 2010 International Maritime Organization 9789280115123
394 International Maritime Organization IMO In-Situ Burning Guidelines 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116151
395 International Maritime Organization ISM Code International Safety Management Code With Guidelines For Its Implementation 2018 Edition 5 Londra 2018 International Maritime Organization 9789280116960
396 International Maritime Organization OSV Code Code of Safe Practice for The Carriage of Cargoes and Persons by Offshore Supply Vessels 2000 Edition 1 Londra 2000 International Maritime Organization 9789280160864
397 International Maritime Organization Manual On Oil Pollution Section 1- Prevention 2011 Edition 2 Londra 2011 International Maritime Organization 9789280142440
398 International Maritime Organization Basic Documents Volume 1 2010 Edition 6 Londra 2010 International Maritime Organization 9789280115116
399 International Maritime Organization Life-Saving Appliances Including LSA Code 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116540
400 International Maritime Organization Guidelines for the Control and Management of Ships’ Biofouling to Minimalize the Transfer of Invasive Aquatic Species 2012 Edition 1 Londra 2012 International Maritime Organization 9789280115451
401 International Maritime Organization Revised Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas 2007 Edition 3 Londra 2007 International Maritime Organization 9789280114720
402 International Maritime Organization Ballast Water Management How To Do It 2017 Edition 1 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116816
403 International Maritime Organization Manual On Chemical Pollutuion Section 3- Legal And Administrative Aspects of HNS Incidents 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116144
404 International Maritime Organization 2012 Guidelines for the Development of Action Lists and Action Levels for Fish Waste 1 Londra 2013 International Maritime Organization 9789280115765
405 International Maritime Organization Guideline for Oil Spill Response in Fast Currents 2013 Edition 1 Londra 2013 International Maritime Organization 9789280115673
406 International Maritime Organization BLU Code Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers Including BLU Manual 2011 Edition 1 Londra 2011 International Maritime Organization 9789280115307
407 International Maritime Organization Limitation of Liability for Maritime Claims, 2016 Edition 3 Londra 2016 International Maritime Organization 9789280116502
408 International Maritime Organization Law of the Sea Marine Scientific Research a Revised Guide to the Implementation of The Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1 New York 2010 United Nation Publications 9789211336955
409 International Maritime Organization Guidelines for the Implementation of MARPOL Annex 5 2015 Edition 1 Londra 2015 International Maritime Organization 9789280116649
410 International Maritime Organization Guidelines for the Development of Shipboard Marine Pollution Emergency Plans 2010 Edition 3 Londra 2010 International Maritime Organization 9789280115185
411 International Maritime Organization MARPOL Consolidated Edition 6 Londra 2017 International Maritime Organization 9789280116571
412 International Maritime Organization IMSBC Code International Maritime Solid Bulk Cargoes Code Incorporating Amendment 04-17 and Supplement 1 Londra 2018 International Maritime Organization 9789280116595
413 del Castillo, Lilian (ed.) Law of the Sea, From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea 1 Leiden 2015 Brill – Nijhoff 9789004283794
414 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Yer Altı Kaynakları (İllere Göre) 2 Ankara 2015 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9786054075324
415 Akkuş, İbrahim – Akıllı, Hafize – Ceyhan, Selda – Dilemre, Ayşe – Tekin, Zeki Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri 1 Ankara 2005 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9758964364
416 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Linyit Envanteri 2 Ankara 2015 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9786054075768
417 Emre, Ömer – Duman, Tamer Y. – Özalp, Selim – Elmacı, Hasan – Olgun, Şeyda – Şaroğlu, Fuat Açıklamalı Türkiye Diri Fay Haritası 1 Ankara 2013 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 9786055310561
418 United Nations Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index 1 New York 1983 United Nation Publications (ISBN YOK)
419 Yuvanç, Mustafa Dictionary of Legal Terms English – Turkish 1 Ankara 2018 Galeati Yayıncılık 9786058186781
420 International Maritime Organization Officer in Charge of a Navigational Watch 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115888
421 International Maritime Organization Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer 2014 Edition 1 Londra 2014 International Maritime Organization 9789280115826
422 Yardım, M. Ertan (ed.) Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne ilişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 1 Ankara 2018 Seçkin 9789750249204
423 Tunçomağ, Kenan Borçlar Hukuku Dersleri Özel Borç İlişkileri 2 İstanbul 1967 Fakülteler Matbaası
424 Acar, Serdar Kulüp Sigortası: Protection & Indemnity 1 İstanbul 2008 Vedat Kitapçılık 9786050016178
425 Acar, Serdar Ekonomik Yaptırımlar 1 İstanbul 2015 Vedat Kitapçılık 9786059263108
426 Acar, Serdar Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar 1 İstanbul 2012 Vedat Kitapçılık 9786054446513
427 Bozer, Ali – Göle, Celal Ticari İşletme Hukuku 4 Ankara 2017 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı 9789755372556
428 Bozer, Ali – Göle, Celal Kıymetli Evrak Hukuku 6 Ankara 2017 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı 9789755372471
429 İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Deniz İcra Hukuku Güncel Sorunlar İstanbul 2018 İstanbul Barosu Yayınları (ISBN YOK)
430 İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Deniz İcra Hukuku Güncel Sorunlar İstanbul 2018 İstanbul Barosu Yayınları (ISBN YOK)
431 Ulukaya, Selda Deniz Ticareti Hukukunda Brokerin Hak ve Yükümlülükleri 1 İstanbul 2018 On İki Levha 9786057542113
432 Akçura Karaman, Tuba Gemi ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu Taşıt Rehni (Taşınır İpoteği) 2 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057622648
433 Berberoğlu Yenipınar, Filiz Sigorta Hukuku ( TTK m. 1401-1520) 1 İstanbul 2019 Aristo Yayınevi 9786057615381
434 Yazıcıoğlu, Emine – Şeker Öğüz, Zehra Sigorta Hukuku 1 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057622495
435 Ansay, Tuğrul – Öztan, Fırat – Arkan, Sabih – Yongalık, Aynur – Şenocak , Kamil – Karan, Hakan – Yıldız – Burçak Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan 1 Ankara 2003 Turhan Kitabevi 9789756486511
436 Gülçür, Abdülkadir Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı ve Yargı Yetkisi 1 İstanbul 2017 On İki Levha 9786051526089
437 Güden, Faysal Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri 1 İstanbul 2017 On İki Levha 9786051525334
438 Sevinç Kuyucu, Aslıhan Gemi Finansmanı Sözleşmeleri 1 İstanbul 2016 On İki Levha 9786051524573
439 Bektaş, Sezercan Uluslararası Deniz Yatağının İşletilmesi ve Deniz Yatağı Uluslararası Otoritesi 1 Ankara 2016 Legem Yayıncılık 9786058298552
440 Berberoğlu Yenipınar, Filiz Deniz Ticareti Hukuku Usul-Uygulama Yüksek Yargı Kararları 1 İstanbul 2018 Aristo Yayınevi 9786052332320
441 Ağsakal, İbrahim Yük Alacaklısı Hakkı 1 İstanbul 2011 On İki Levha 9786055373375
442 Taneri, Gökhan Kıyı Hukuku Uygulamaları 2 İstanbul 2019 Aristo Yayınevi 9786052332979
443 Çalık, Tacettin Uluslararası Hukukta Deniz Haydutluğu ve Somalili Deniz Haydutları ile Mücadele Yöntemleri 1 Ankara 2017 Adalet 9786053000921
444 Karaman Engür, Seçil Nergiz Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları 1 Ankara 2018 Adalet 9786053003755
445 Koyuncu, İbrahim Serdar Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu 1 İstanbul 2008 On İki Levha 9786055865122
446 Akan, Pınar Arabuluculuk ve Deniz Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Uygulanması 1 Ankara 2013 Adalet 9786051461502
447 Akkutay, Ali İbrahim 200 Deniz Milinin Ötesindeki Kıta Sahanlığı 1 Ankara 2018 Adalet 9786053004332
448 Can, Hacı – Tuna, Ekin Milletlerarası Usul Hukuku 2 Ankara 2019 Adalet 9786053007531
449 Cerit, Güldem A. – Deveci, Ali – Esmer, Soner Denizcilik İşletmeleri Yönetim 2 İstanbul 2016 Beta 9786053779810
450 Erdal, Murat Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 İstanbul 2017 Beta 9786053338635
451 Karasoy, Ceyhan Kuzey Buz Denizi’nde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve CMI’nin Bu Konudaki Çalışmaları 1 İstanbul 2018 On İki Levha 9786051527208
452 Ulukaya, Selda Deniz Ulaştırmasında Rekabet Hukuku Sorunları: Hakim Durumun Kötüye Kullanılması 1 İstanbul 2015 On İki Levha 9786051522548
453 Süzel, Cüneyt Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten 1 İstanbul 2014 On İki Levha 9786051521206
454 Örsel, Sercan Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Tesliminden Kaynaklanan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Sınırlandırılması 1 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057820020
455 Konur, Erdi Liman İşletmeleri Hizmetlerinin İfasından Doğan Hukuki Sorumluluk 1 Ankara 2017 Seçkin 9789750244049
456 Canca, Hakan Selim Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri 1 Ankara 2015 Seçkin 9789750231551
457 Atamer, Kerim Deniz Ticareti Hukuku 2 4 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057820082
458 Süzel, Cüneyt Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu – I 1 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057622266
459 Ünsal, Muhammed Deniz Hukukunda Brokerlik 1 Ankara 2019 Seçkin 9789750254628
460 Açıkgönül, Yunus Emre Deniz Yetki Alanlarının Hakça İlkeler Çerçevesinde Sınırlandırılması 1 İstanbul 2012 Legal 9786054354559
461 Topsoy, Fevzi Çatma Hukuku 1 İstanbul 2017 Legal 9786053151609
462 Yiannopoulos, A. N. Current Problems In International Maritime Law 1 Ankara 2017 Adalet 9786053002178
463 Atamer, Kerim Deniz Ticareti Hukuku (İmzalı) 2 4 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057820082
464 Atamer, Kerim Deniz Ticareti Hukuku (İmzalı) 2 4 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057820082
465 Açıkel, Aslıhan Erbaş Gemi İnşa Sözleşmesi 1 İstanbul 2013 Vedat Kitapçılık 9786054823055
466 Kurtuluş, Dilek Funda Hava ve Uzay Hukukunda Ticari Hizmetlerden Doğan Hukuki Sorumluluk 1 Ankara 2019 Yetkin Yayınları 9786050504217
467 Jafarov, Rahman Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti 1 Ankara 2019 Seçkin 9789750255472
468 Köksal, Tunay – Donuk, Ahmet Tuncay Uluslararası Sivil Havacılık Hukukunda Havayolu Taşımacısının Hukuki Sorumluluğunun Sınırı 1 Ankara 2019 Adalet Yayınevi 9786053007265
469 Akten, Necmettin – Özman, Aydoğan Liman Devletleri Tarafından Gemilerin Kontrolü Sözleşmesi (Paris Memorandumu)
470 Menteş, Tufan Deniz İş Kanunu 1 İstanbul 1999
471 Misili, Sinan Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması Ve Tarafların Borçları 1 İstanbul 2016 Vedat Kitapçılık 9786059263276
472 Işıklar, Güneş Karol 2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yolu İle Yolcu Taşımalarında Zorunlu Sorumluluk Sigortası 1 İstanbul 2018 On İki Levha 9786057542540
473 Bal, Ali Uluslararası Hava Hukuku Hava Sahasının Hukuki Rejimi 1 Ankara 2019 Seçkin 9789750253287
474 Taşkın, Melda Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gemi Kazasından Sorumluluğu 1 İstanbul 2016 On İki Levha 9786051524405
475 Sözer, Bülent Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Halde Bulundurmak Borcu Ankara 1975 Sevinç Matbaası
476 Algantürk Light, Didem Deniz Sigortası Hukukunda Kulüp Sigortası 2 İstanbul 2006 Arıkan Basım Yayım Dağıtım LTD 9944322180
477 Doğru, Sami Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı 1 Ankara 2003 Ankara Üniversitesi Basımevi 975288122X
478 Aybay, Gündüz Deniz Ticaret Hukuku İle İlgili Yargıtay Kararları İstanbul Güryay Matbaacılık
479 Batır, Kerem Yirmi Birinci Yüzyılda Deniz Haydutluğu ve Uluslararası Hukuk 1 Ankara 2011 Usak Yayınlaro 9786054030538
480 Tekil, Fahiman Navlun Mukaveleleri 1 İstanbul 1973
481 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticareti Hukuku Ankara 1971 Sevinç Matbaası
482 Ünal, Şeref Birleşmiş Milletler Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı Çalışmaları 1 Ankara 1975 Yarı Açık Cezaevi Matbaası
483 Karaarslan, Hayreddin – Cemal, Behcet Denizde Men’i Müsademe 1 1 İstanbul 1941
484 Karaarslan, Hayreddin – Cemal, Behcet Denizde Men’i Müsademe 1 2 İstanbul 1941
485 Göknil, Mazhar Nedim Türkiyede Yeni ve İleri Deniz Hukuku ve Yeni Türk Deniz Ticareti Ön Layıhasının Ana Hatları 1 Ankara 1940 Yeni Cezaevi Matbaası
486 Kutluk, Ali Deniz Deniz Hukukunda Zararsız Geçiş ve Transit Geçiş Hakları 1 Ankara 1987 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları
487 Şeker Öğüz, Zehra Gemi Yönetimi Sözleşmesi 1 İstanbul 2013 Filiz Kitabevi 9789753683623
488 Kaya, İslam Safa Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları 2 Ankara 2016 Adalet Yayınevi 9786051468419
489 Coşkun, Gürkan Çoklu (Multimodal) Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 1 2 Ankara 2018 Yetkin 9786050502701
490 Dost, Süleyman Uluslararası Hukukta Adalet 2 Ankara 2019 Yetkin 9786050504118
491 Bozkurt, Enver – Poyraz, Yasin – Erdal, Selcen Devletler Hukuku 10 Ankara 2018 Legem 9786056879432
492 Bolca, Tunca Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Sorumluluktan Kurtulduğu Haller 1 Ankara 2018 Seçkin 9789750249549
493 Ber, Ahmet Said Elektronik Konişmento 1 Ankara 2018 Seçkin 9789750249846
494 Birdişli, Fikret Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik Kavram – Teori – Uygulama 4 Ankara 2019 Seçkin 9789750253539
495 Kuyucu Meriç, Gülfer Donatının Petrol Kirliliğinden Doğan Sorumluluğu ve Sınırlandırılması 1 İstanbul 2017 Filiz Kitabevi 9789753684460
496 Aykul, Ömer Türk Boğazları Marmara ve Kanal İstanbul 1 Ankara 2018 Seçkin 9789750251580
497 Yürük Yeniocak, Demet CMR Hükümleri Uyarınca Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması 1 Ankara 2019 Seçkin 9789750254468
498 Gölcüklü, İlyas Hava Hukuku 1 İstanbul 2018 On İki Levha 9786051529790
499 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku 10 1 İstanbul 1995 Filiz Kitabevi 9753681062
500 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku 5 2 İstanbul 1995 Filiz Kitabevi 9753681062
501 Çağa, Tahir – Kender, Rayegan Deniz Ticareti Hukuku 3 3 İstanbul 1997 Filiz Kitabevi 9753681569
502 Ekşi, Nuray Çanakkale Boğazı İstanbul Boğazı ve Marmara Denizinden Geçen Yabancı Gemilerin Haczi 1 İstanbul 2006 Epsilon 975331907
503 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 5 Ankara 2004 Turhan Kitapevi 9756486651
504 Güner-Özbek, Meltem Deniz Insurance Law In Turkey 1 Netherlands 2016 Wolters Kluwer 9789041168665
505 Okay, Sami Deniz Ticareti Hukuku 2 1 İstanbul 1965
506 Karagöz, Murat Ege Denizi’nde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması 1 İstanbul 2006 Deniz Basımevi 9754093717
507 Algantürk Light, Didem York Anvers Kuralları 2004 Müşterek Avarya 1 İstanbul 2005 Beta 9752954634
508 Wahl, Albert Deniz Ticaret Hukuku 1948 Yeniz Cezaevi Basımevi
509 Aybay, Gündüz Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin Deniz Hukuku İstanbul 1998 Aybay Yayınları 9758032046
510 Kerse, Ahmet Harb Hukuku ve İlgili Mevzuat 2 İstanbul 1965 Deniz Basımevi
511 Ülgener, M. Fehmi Çarter Sözleşmeleri 1 İstanbul Der Yayınları 9753531737
512 Odman,Nejat – Nusret,Belirdi – Rodopman, Kudret – Yalçın,Rafet Gemilerden Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme Marpol 73/78 İstanbul 1988
513 Göznil, M. N. Deniz Ticaret ve Hava Hukuku 1  Eyüboğlu
514 Aybay, Gündüz Armağan 1 İstanbul 2004 Aybay Yayınları 9758032208
515 Göğer, Erdoğan Deniz Hukukundaki Eşya Taşıma (Navlun) Mukavelelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı 1 Ankara 1965 Ajans Türk Matbaası
516 Mor, Hasan Uluslararası Hukuk Perspektifinden Türk Dış Politikasında Ege Denizi Karasuları ve Kıta Sahanlığı Sorunları 1 Konya 2016 Çizgi Kitabevi Yayınları 9786059706612
517 Türk Deniz Kuvvetleri Açık Denizlere Doğru 1 Ankara 2000 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9754091676
518 Tekil, Fahiman L’avarie Commune En Droit Turc Et Les Regles D’york Et D’anvers 1 Lausanne 1961 Universite de Lausanne
519 Kemal, Ali Deniz Ticaret Hukuku 1 İstanbul 1934 Ekspres Matbaası
520 Kurumahmut, Ali Montrö Sözleşmesi Türk Boğazları ve Karadeniz 26 İstanbul 2006 TÜDAV Yayınları 975882516
521 Doğan, Ertuğrul – Burak, Selmin – Akkaya, Ali Türkiye Kıyıları II 1 İstanbul 2008 Beta 9789752958500
522 Harp Akademileri Komutanlığı Silahlı Kuvvetler Karasuları, Ege Kıta Sahanlığı ve Ege Hava Sahasının Kontrolü (Fır Hattı Sorunu) Konuları Üzerinde Bir İnceleme 1 İstanbul 1977 Harp Akademileri Basımevi
523 Elbek, Ahmet Göker Deniz Hukuku 2 İzmir 1996 Ege Üniversitesi Basımevi 9754831726
524 Menteş, Tufan Kıyı Kaptanlarına ve Yakınyol Güverte Zabitlerine Deniz Hukuku 1 İstanbul 1960
525 Eriş, Gönen Açıklamalı – İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu Deniz Ticareti ve Sigorta 1 Ankara 1990 Seçkin Kitabevi
526 Akın, Mehmet Zeki Karasuları İçsular Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıt’a Sahanlığı 1 Ankara 1978 Öztuğ Matbaası
527 Göğer, Erdoğan Deniz Ticaret Hukukundan Doğan Kanunlar İhtilafı 1 Ankara 1969 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
528 Kerse, Ahmet Deniz Harbi Hukuku (Law of Naval Warfare) 1 Ankara 1968 Dz. K. K. Basımevi
529 İncediken, Nejat Gemi İşletme Deniz Sigortaları ve Haberleşme 1 İstanbul Nazlı Ajans Bilmen Basım ve Yayınevi
530 Özel, Cengiz Ulusal Deniz Mevzuatı 1 Ankara 2008 CD Medya 9786055954000
531 Lütem, İlhan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı 1 Ankara 1959 Balkanoğlu Matbaacılık
532 Avuncay, Çetin Deniz Hukuku Konferanslarındaki Gelişmeler 1 İstanbul 1976 Deniz Harp Okulu Komutanlığı
533 Gelenbeg, Mekki H. Deniz Ticareti Hukuku İstanbul 1938 Halk Basımevi
534 Wahl, Albert Deniz Ticaret Hukuku Nazari ve Ameli 1 İstanbul 1948 Yeni Cezaevi Matbaası
535 Kalpsüz, Turgut Denizaşırı Satışlar (Giriş- Boşaltmada Satışlar) 1 Ankara 1967 Sevinç Matbaası
536 Ed, Denk, Erdem Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan 1 Ankara 2015 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051362427
537 Türk, Suad Tahsin Deniz Hukukunda Büyük Davalar II Üsküdar – İzmit Faciasının Hukuki Ve Teknik Cepheleri 1 İstanbul 1959 Dizerkonca Matbaası
538 Ülgener, M. Fehmi Deniz Sigortalarında Nedensellik Ve Causa Proxima Kuralı 1 İstanbul 1994 Der Yayınevi 9153530420
539 Kender, Rayegan Deniz Ticaret Denizde Kurtarma – Yardım 1 İstanbul 1962 Fakülteler Matbaası
540 Şahan, Eser Uluslararası Boğazlardan Geçiş Ve Türk Boğazları’nın Hukuki Statüsü 1 İstanbul 1999 Harp Akademileri Basımevi
541 Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 1 İstanbul 2002 Seyir, Hidrografi Ve Oşinografi Yayını 9754091951
542 Özman, M. Aydoğan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 1 İstanbul 1984 Temel Matbaası
543 Tekin, Murat Safa Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğu 1 İstanbul 2017 On İki Levha 9786051526140
544 Yaycı, Cihat Sorular ve Cevapları İle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı 1 İstanbul 2019 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9789756786208
545 Süzel, Cüneyt Deniz Ticareti Hukukunda Yeni Sorunlar Sempozyumu – I 1 İstanbul 2019 On İki Levha 9786057622266
546 Demir, İsmail 1989 Londra Konvansiyonu Çerçevesinde Kurtarma 1 Ankara 2010 Turhan Kitapevi 9786055593186
547 Aras, Ecehan Yeşilova Uluslararası Yük Taşımacılığında Teslim Sürecinin Aşılması ve Teslimde Ödeme 1 Ankara 2010 Adalet Yayınevi 9786055633592
548 Aras, Ecehan Yeşilova Sorumluluk Sigortalarında Zarar Görenin Doğrudan Dava Hakkı-TTK Kapsamında 1 Ankara 2013 Yetkin Yayınları 9789754647396
549 Günay, Barış Türk ve Anglo-Amerikan Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı 1 Ankara 2009 Yetkin Yayınları 9789754644883
550 Canca, Hakan Selim Denizde İşlenen Suçlar 1 Ankara 2012 Seçkin Yayıncılık 978975021936
551 Yaycı, Cihat Sorular ve Cevapları İle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı 1 İstanbul 2019 Deniz Basımevi 9789756786208
552 Kurumahmut, Ali – Yaycı, Cihat Temel Deniz Hukuku Barış ve Savaş Dönemi 1 İstanbul 2011 Deniz Basımevi 9789754096101
553 Töz, Ali Cemal Denizcilik İşletmelerinin Bayrak Çekme Kararları ve Denizcilik Pazarlarına Etkileri 1 0 0 İzmir 2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 9789754414219
554 Yaycı, Cihat Sorular ve Cevapları İle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Kavramı 1 0 0 İstanbul 2019 Deniz Basımevi 9789756786208
555 Sohn, Louis B. – Gustafson, Kristen The Law of the Sea:In A Nutshell 1 1998 West Grolp 0314823484
556 Ed, Hüseyinoğlu, M. Fatih – Ed, Öztürk, Bayram Lionfish ınvasıon and its management ın the mediterranean sea 1 İstanbul 2018 Turkish Marine Research Foundation 9789758825417
557 Incoterms 2020 İç ve Dış Tşcarete İlişin Ticari Terimlerin Kullanımı için ICC Kuralları 1 Paris International Chamber of Commerce 9786051377421
558 Koraltürk, Fahri S. – Meray,Seha L. – Olcay,Osman Montreux Boğazlar Konferansı
559 Sözer, Bülent Deniz Ticareti Hukuku – 1 (Ders Kitabı)
560 Çağa,Tahir – Kender,Rayegan Deniz Ticareti Hukuku 2 Navlun Sözleşmesi
561 Kerse, Ahmet Deniz Harbi Hukuku (Law of Naval Warfare) İstanbul 1968 K.K. Basımevi
562 Çalık,Ahmet Deniz Ticareti Tatbikatçıları İçin  Uluslararası Kamusal Deniz Hukuku
563 Suluk, Cahit – Karasu, Rauf – Nal, Temel Fikri Mülkiyet Hukuku 2 Ankara 2018 Seçkin Yayıncılık 9789750251160
564 Yazıcıoğlu, Emine Kender/Çetingil Deniz Ticareti Hukuku 15 İstanbul 2020 Filiz Kitabevi 9789753685597
565 Aydın, Hakkı Devletler ve İslam Hukukunda Deniz 1 İstanbul 2008 Rağbet Yayınları 9786054074105
566 Demir, İsmail 2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma 1 Ankara 2020 Yetkin Yayınları 9786050506495
567 Kıran, Süleyman Karayoluyla Eşya Taşınmasında Taşıma Ücreti 1 Ankara 2018 Adalet Basım Yayım Dağıtım 9786053003465
568 Korutürk, Fahri S. Montreux Boğazlar Konferansı Tutanaklar Belgeler Ankara 1976 Ankara Üniversitesi Basımevi
569 Erşan,Gültekin Deniz Ticaret Hukuku’na İlişkin Bazı Konular 3 Mersin Mersin Deniz Ticaret Odası
570 Grotius,Hugo Denizlerin Serbestisi Yahut Felemenklerin Hindistan’la Ticaret Hakkına İlişkin Layiha 1 Ankara 2019 Savaş Kitap 9789757197171
571 Kalpsüz, Turgut Denizaşırı Satışlar (Giriş- Boşaltmada Satışlar) 1 Ankara 1967 Sevinç Matbaası
572 Ed, İnat, Kemal – Ed, Ataman, Muhittin – Ed, Duran, Burhanettin Eastern Mediterranean and Turkey Political, Judicial and Economic Perspectives 1 İstanbul 2020 SETA 9786257040556
573 Burucuoğlu, Göktuğ Kulüp Sigortası (P&I) Çerçevesinde Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Halinde Teminatın Kapsamı 1 Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750265693
574 Ceylan,Seyfettin – Erturgut, Ramazan Serbest Liman Uygulamaları, Liman Merkezleri Lojistik ve Kruvaziyer Turizmi; Antalya Limanı 1 Çanakkale 2020 Paradigma Akademi 9786057691590
575 Akbaş, S. Deniz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Türk Hukukundaki Uygulaması 1 Ankara 2020 Yetkin Yayınları 9786050507317
576 Gelbal, Sadık Onur – Beşe, Ebru – Çoşkun, Ekin Dilara Mülteci Hakları Rehberi ve Emsal Yargı Kararları 1 Ankara 2020 Ankara Barosu 9786057848284
577 Çalık,Ahmet Deniz Ticareti Tatbikatçıları İçin  Uluslararası Kamusal Deniz Hukuku Ankara 1989
578 Kalpsüz, Turgut Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Halli
579 Ulaş, Işıl Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku 8 Ankara 2012 Turhan Kitabevi 9757425613
580 Sigorta Hukuku Türk Derneği Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu Bildiriler – Tartışmalar 5 Ankara 1984 Sevinç Matbaası
581 Incoterms 1953 Türkiye Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
582 Erdem, Ercüment Denizaşırı Satış Olarak FOB Satış Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
583 II. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu İstanbul 1987 T.C Ulaştırma Bakanlığı ve Deniz Ticaret Odası
584 Turhan, Turgut – Bayraktaroğlu, Gülüm – Sirmen, Sedat – Erten, Rifat Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler 1 Ankara 2002 Turhan Kitabevi 9756809833
585 Milletlerarası Tahkim Semineri İstanbul 2007 Türkiye Milli Komitesi
586 Milletlerarası Tahkim Semineri Ankara 2001 Türkiye Milli Komitesi
587 Milletlerarası Tahkim Semineri Ankara 2008 Türkiye Milli Komitesi
588 Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 1 Ankara 1968 Sigorta Hukuku Türk Derneği
589 T.C. Adalet Bakanlığı Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Ankara 2005 Ankara Açık Cezaevi
590 Bozer, Ali Sigorta Hukuku Genel Hükümler – Bazı Sigorta Türleri 3 Ankara 1996 Adalet Matbaacılık 9755370560
591 Dayınlarlı, Kemal Fransızca – Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü 2 Ankara 1997 Adalet Matbaacılık 9757680206
592 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını Temsil ve Vekalet’e İlişkin Sorunlar Sempozyum Istanbul 1977 Sulhi Garan Matbaası
593 çv. Dayınlarlı, Kemal Fransızca Çevirisi ile Birlikte 11.01.2011 Tarih ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Ankara 2012 Dayınlarlı Hukuk Yayınları 9789757680611
594 Dayınlarlı, Kemal Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri Sözlüğü 2 Ankara 2004 Dayınlarlı Hukuk Yayınları 9757680419
595 Dayınlarlı, Kemal Fransızca-Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü 3 Ankara 2004 Dayınlarlı Hukuk Yayınları 9757680400
596 Kalpsüz, Turgut Milletlerarası Ticarette Uyuşmazlıkların Tahkim Yolu İle Halli Ankara 1989
597 Kalpsüz, Turgut Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonunun Tahkim Hükümlerine Göre Cereyan Eden Tahkim Ankara 1990 Kadıoğlu Matbaası
598 Bilge, Necip Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri Ankara 1962 Yeni Desen Matbaası
599 Tandoğan, Haluk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 3 1 Ankara 1984 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
600 Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası Tahkim Semineri 10 Mart 2003 Ankara 2003 Afşaroğlu Matbaası
601 Türkiye Milli Komitesi Milletlerarası Tahkim Semineri 6 Nisan 2004 Ankara 2003 Afşaroğlu Matbaası
602 Yargıtay’ın 128’inci Ankara Üniversitesi’nin 50’nci A.Ü. Hukuk Fakültesinin 70’inci Kuruluş Yıldaönümü Ortak Bilimsel Toplantı 23-24 Mayıs 1996 Ankara 1997 AÜHF Döner Sermaye Yayınları 9754824207
603 Tandoğan, Haluk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 3 1 Ankara 1984 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
604 Tandoğan, Haluk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri 2 Ankara 1984 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
605 Ovacık, Mustafa İngilizce – Türkçe Hukuk Sözlüğü 3 Ankara 2000 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371192
606 Aybay, Gündüz Kuruyük Gemilerinde Yük İşleri ve İşlemleri
607 Ulaş, Işıl Uygulamalı Sigorta Hukuku Mal ve Sorumluluk Sigortaları 7 Ankara 2010 Turhan Kitabevi 9757425613
608 Odman, Nejdet Ortak Pazara Tam Üye Olduktan Sonra Türkiyenin Deniz Ticareti Politikası Ne Olmalıdır Yüksek Denizclik Okulu Mezunları Derneği Yayınları
609 İktisadi Araştırmalar Vakfı Türkiye’de Milletlerarası Deniz Nakliyeciliği ve Geliştirilmesi İmkanları Seminer
610 T.C Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası Deniz Taşımacılığı ve Eğitim Sempozyumu
611 Kalpsüz, Turgut Gemi Alacaklısı Hakkının Hukuki Mahiyeti Ayrı Bası Ankara 1988
612 Kıbrıs – Cyprus Olaylarına Kısa Bir Bakış Ankara 1964 Gürsoy Basımevi
613 Ülgen, Hüseyin Türk Ticaret Hukukunda Hukuki Görüş Nazariyesi Ankara 1975
614 Arkan, Sabih Karada Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu Ankara 1981
615 Akyol, Şener Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme İstanbul 1976 Fakülteler Matbaası
616 Zevkliler, Aydın Borçlar Hukuku Ders Kitabı Bazı Sözleşme Çeşitleri Ankara 1979 Yenigün Matbaası
617 Tandoğan, Haluk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Akdin Muhtelif Nevileri) 2 1 Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
618 Feyzioğlu, Feyzi Necmeddin Borçlar Hukuku Umumi Hükümler 2 İstanbul 1969 Fakülteler Matbaası
619 Reisoğlu, Safa Borçlar Hukuku Genel Hükümler 5 Ankara 1983 S Yayınları
620 Güven, Ülkü Türk Türkiye’de Deniz Ulaştırmasına Uygulanan Mevzuat 1971 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
621 Bilgişin, İlkay Sorumluluk ve Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Deniz Kazaları Sempozyumu Konu: Uygulama Açısından Gemilerin Denizleri Kirletmesi Dolayısıyla
Donatanların Sorumluluğu
622 Ergüven, Yavuz Deniz Hukuku Konferansları Ankara 1977
623 Third United Nations Conferance on the Law of the Sea Third Session: Geneva, 17 March to 10 May 1975 Additional List of Books and Articles on the Law of the Sea USA 1975
624 Third United Nations Conferance on the Law of the Sea Third Session: Geneva, 17 March to 10 May 1975 List of Books and Monographs on the Law of the Sea USA 1975
625 İyimaya, Ahmet Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları Ankara 1990
626 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I. Sempozyumu Ankara, 21-22 Ekim 1977 İstanbul 1980 Fakülteler Matbaası
627 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ege’de Deniz Sorunları Semineri Ankara 1986 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları
628 Kalpsüz, Turgut İsviçre Hukukunda Milletlerarası Tahkim Ayrı Bası Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
629 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Tahkim Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371825
630 Nader, M.J. Conciliation and Arbitration in Saudi Arabia Under the Chamber of Commerce and Industry
631 Dayınlarlı, Kemal Les Motif d’Infirmation des Sentences Arbitrales en Droit Turc Ankara 1986 Dayınlarlı Hukuk Yayınları
632 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Tahkim Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371825
633 Wilford, Michael – Coghlin, Terence – Kimball, John D. Time Charters 5 London –
Hong Kong
2003 LLP 1843112108
634 çv. Kalpsüz, Turgut – Gürdoğan, Burhan – Karadeniz, Özcan – Türk, Hikmet Sami Yabancı Ülkelerda Tahkim Ayrı Bası Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
635 Cin, Halil Osmanlı Devletinde Kıyıların Hukuki Rejimi Ankara 1979 Ankara Üniversitesi Basımevi
636 Abraham, Klaus H. – Flug, L. Peter Realization of Securities for Shipping Loans Frankfurt 1990 Central-Druck Trost GmbH & Co 3921696372
637 Aytekin, Metin Uğur Taşıyanın Navlun Sözleşmesinden Doğan Hakları ve Teminatları Ankara 2019 Seçkin Yayıncılık 9789750253164
638 Yılmaz, Zümra Seeschiffahrt unter des Schweizerflagge 1988
639 International Chamber of Commerce Incoterms 1953 Fransa 1955 L’edition Artistique
640 Deniz Ticaret Odası Çevre Mevzuatı Açısından Gemilerin Durumu 1990 Deniz Hukuku Derneği
641 Gierte, von Julius Neuzeitliche Frganzungen zum Lehrbuch des Sandels und Ghiffahrtsrechts Almanya 1936
642 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 1 2 1971 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
643 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Kitap 1 1 1956 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
644 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 2 Kitap 2 1 1956 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
645 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 2 Kitap 1 1 1956 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
646 Berki, Şakir Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ankara 1972 Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
647 Ülman, Haluk 1860-1861 Suriye Buhranı Ankara 1966 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
648 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 2 2 1973 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
649 Çv. Meray, Seha L. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler Takım 1 3 1972 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
650 Su Kaynaklarının Kullanılması Hakkındaki Kanun Tasarısı İle İlgili Bilimsel Hafta Ankara 1972 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
651 Korutürk, Fahri S. Montreux Boğazlar Konferansı Tutanaklar Belgeler Ankara 1976 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
652 Meray, Seha L. – Olcay, Osman Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri Ankara 1977 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
653 Can, Mertol Deniz Ticareti Hukuku 2 1 Ankara 2003 İmaj Yayıncılık 975758266
654 Craig, W. Lawrence – Park, William W. – Paulsson, Jan International Chamber of Commerce Arbitration 1984 Oceana Publications – ICC Publications 0379101610
655 Hirsch, Ernest E. Hatıralarım Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi Ankara 1985 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
656 Meyer, Alex Freiheit der Luft als Rechtsproblem Rückblick, Gegenwart, Ausblick Zürich 1944 Air-Editions Aero Edizione
657 Milletlerarası Ticaret Odası – İş Dünyası Organizasyonu Milletlerarası Tahkim Semineri Ankara 2010 International Chamber of Commerce Turkiye
658 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Tahkim Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371825
659 Dayınlarlı, Kemal Dictionnaire des Termes Juridiques Français – Turc  Fransızca – Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü 4 Ankara 2013 Dayınlarlı Hukuk Yayınları 9757680635
660 Wersel, Christine Das Übereinkommen über Schiffsgläubigerrechte und Schiffshypothken vom 6. Mai 2 Hamburg 1996 LIT 3825829146
661 Avrupa (Cenevre) – New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu Ankara 1990 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370021
662 Wüstendörfer, Hans Studien zur modernen Entwicklung des See 1 Dresden 1905 Verlag O. V. Böhmert
663 Wüstendörfer, Hans Studien zur modernen Entwicklung des See 2 Dresden 1905 Verlag O. V. Böhmert
664 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku 1 Gemi-Donatan ve Kaptan 9 İstanbul 1990 Filiz Kitabevi
665 Karan, Hakan Elektronik Konişmento Ankara 2004 Turhan Kitabevi 9756486813
666 Tekil, Fahiman Deniz Nakliyatı ve Sigorta Hukukunda Kurtarma ve Yardım İstanbul 1966 Kutulmuş Matbaası
667 Tekil, Fahiman Deniz Ticareti Hukuku Navlun Mukaveleleri İstanbul 1973 Bozak Matbaası
668 Tekil, Fahiman Deniz Hukuku Deniz Hukukuna Giriş 1 İstanbul 1987 Ermete Matbaası
669 İzveren, Adil – Franko, Nisim – Çalık, Ahmet Deniz Ticareti Hukuku Ankara 1994 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370498
670 Erten, Rifat Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri 1 Ankara 2010 Adalet Yayınevi 9786054378135
671 Kaya, Cansu CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu 1 İstanbul 2012 On İki Levha Yayınları 9786055373726
672 Tekil, Fahiman Deniz Hukuku Uluslararası Konvansiyonlar İstanbul 1987 Tekil Neşriyat
673 Kalpsüz, Turgut Denizaşırı Satışlar (Giriş- Boşaltmada Satışlar) Ankara 1967 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
674 Ovacık, Mustafa İngilizce – Türkçe Hukuk Sözlüğü Ankara 1964 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
675 Ülgener, Fehmi Taşıyanın Sorumsuzluk Halleri İstanbul 1991 Der Yayınları
676 Tekil, Fahiman Türk Hukukunda Müşterek Avarya Deniz Nakliyatı ve Sigorta Hukuku İhtilafları İstanbul 1965 Kutulmuş Matbaası
677 Can, Mertol Deniz Ticareti Hukuku Ders Kitabı 1 Ankara 2000 İmaj Yayıncılık 975785266
678 Atamer, Kerim Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri İstanbul 2012 On İki Levha Yayınları 9786055373887
679 Akıncı, Sami Türk Hukukunda Gemi İpoteği Ankara 1958 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
680 Çakalır, Yalçın Römorkaj Sözleşmesi Ankara 1985 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
681 Wahl, Albert Deniz Ticaret Hukuku Nazari ve Ameli 1948 Adalet Bakanlığı Yayınlarından Yeni Cezaevi Basımevi
682 Kırca, Çiğdem Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu İstanbul 2013 Vedat Kitapçılık 9786054446865
683 Öztan, Fırat Kıymetli Evrak Hukuku 2 Ankara 1997 Turhan Kitabevi 9757425559
684 United Nations Charter Parties Report by the Secretariat of UNCTAD New York 1974 United Nations Publication
685 United Nations The Law of the Sea A Select Bibliography New York 1987 United Nations Publication 9210330625
686 Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime L’omci et ses Activites Informations Sommaires Londres 1974 Organisation Intergouvernementale Consultative de la Navigation Maritime
687 Knorr, Peter Das Internationale Brüsseler Übereinkommen über Schiffsgläubigerrechte von 1967 im künftigen deutschen Recht Hamburg 1969
688 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticaret Hukuku
689 Zeytin, Zafer Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CİSG) Hukuku 1 Ankara 2011 Seçkin Yayınevi 9789750215223
690 Okcuoglu, Yavuz Le Connaissement Titre Representatif De Marchandises 1954 Universite de Paris Faculte de Droit
691 III. Deniz Hukuku Konferansı 2. Dönem (KARAKAS) Toplantısında Türkiyeyi İlgilendiren Konular Hakkında Rapor 1975 Dış İşleri Bakanlığı SİGM/SİMD/III
692 Ege Denizi Hukuk Alt Komitesi Raporu 1973 Dış İşleri Bakanlığı SİGM/SİMD Milletlerarası Kuruluşlar Dairesi Reisliği
693 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticaret Hukuku 1 Ankara 1971 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
694 Kaner, İnci Deniz Deniz Ticareti Hukuku II Navlun Sözleşmeleri İstanbul 2009 Filiz Kitabevi 9789753683203
695 Deniz Mevzuatı 1 Ankara 1998 T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Yardımlaşma Vakfı Yayını No.1
696 Schlegelberger, Franz – Liesecke, Rudolf Kommentar zum Seehandelsrecht Berlin und Frankfurt a.M. 1959 Verlag Franz Vahlen G.m.b.H
697 Kaner, İnci Deniz Deniz Ticareti Hukuku (Giriş- Gemi- Donatan ve Donatma İştiraki- Kaptan) İstanbul 2001 Filiz Kitabevi 9753682190
698 Çetingil, Ergon – Kender, Rayegan Deniz Ticareti Hukuku Dersleri İstanbul 1978 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
699 Çetingil, Ergon – Kender, Rayegan Deniz Ticareti Hukuku Dersleri İstanbul 1981 Filiz Kitabevi
700 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku I Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan 6 İstanbul 1982 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
701 Çağa, Tahir Deniz Ticaret Hukuku III Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları Müruzaman Deniz Hukukunda Cebri İcra 2 İstanbul 1988 Filiz Kitabevi
702 Ekşi, Nuray Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında “Incorporation” Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları 1 İstanbul 2004 Beta Basım A.Ş 9752954294
703 Okay, Sami Deniz Ticareti Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları (1943- 1961) 2 İstanbul 1963 Fakülteler Matbaası
704 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticareti Hukuku Ders Notları (Şahsın Hukuku, Navlun Mukavelesi, Deniz Kazaları) 2 Ankara 1981
705 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticareti Hukuku Ders Notları (Şahsın Hukuku, Navlun Mukavelesi, Deniz Kazaları) 2 Ankara 1981
706 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticareti Hukuku Ders Notları (Şahsın Hukuku, Navlun Mukavelesi, Deniz Kazaları) 2 Ankara 1981
707 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Deniz Nakliyeciliği ve Geliştirilmesi İmkanları Seminer Ankara 1971 İktisadi Araştırmalar Vakfı
708 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Deniz Nakliyeciliği ve Geliştirilmesi İmkanları Seminer Ankara 1971 İktisadi Araştırmalar Vakfı
709 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Deniz Nakliyeciliği ve Geliştirilmesi İmkanları Seminer Ankara 1971 İktisadi Araştırmalar Vakfı
710 Güven, Ülkü Türk Türkiye’de Deniz Ulaştırmasına Uygulanan Mevzuat 1971 Ulaştırma Koordinasyon Proje Merkezi
711 Kalpsüz, Turgut Ticari Satımda İfa Mahalli Ankara 1958
712 Prause, Fritz Das Recht des Schiffskredits Berlin, New York 1979 Walter de Gruyter 3110075938
713 Çakalır, Yalçın Konişmento İstanbul 1995
714 Karan, Hakan The Carrier’s Liability Under International Maritime Conventions (The Hague, Hague-Visby and Hamburg Rules) 1999
715 Önen, Mesut Yabancı Hava Gemileri Tarafından Yeryüzünde Üçüncü Şahıslara Verilen Zararlar Hakkında 7 Ekim 1952 Tarihli Roma Konvansiyonu İstanbul 1983 Güray Matbaası
716 Fabricius, Fritz Law and International Trade Frankfurt 1973 Athenaum Verlag 376106151
717 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku II Navlun Sözleşmesi İstanbul 1979 Fakülteler Matbaası
718 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 3 Ankara 1999 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370951
719 Dayınlarlı, Kemal International Arbitration Ankara 2010 Dayınlarlı Hukuk Yayınları Ltd. Şti. 9789757680543
720 Milletlerarası Tahkim Semineri 21 Mart 2008 Ankara Ankara 2008 Türkiye Milli Komitesi
721 Can, Mertol Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz olu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi Ankara 2001 İmaj Yayıncılık 9757852791
722 Smet, Robert Deniz Sigortaları İngiliz Hukuku İstanbul 1971 Bozak Matbaası
723 Wüstendörfer, Hans Neuzeitliches Seehandelsrecht Hamburg 1947 Karl F. Wede Verlag Hamburg
724 Dereli, E. Sökmen Türk Deniz Ticaret Filosu Dış Hatlar Yük Taşıması Yeterlilik Etüdü (1971- 1980) Ankara 1971 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
725 Ülgener, Mehmet Fehmi Deniz Sigortalarında İlliyet (Causa Proxima Kuralı)
726 Tekil, Fahiman Deniz Nakliyatı ve Sigorta Hukukunda Kurtarma ve Yardım İstanbul 1966 Kutulmuş Matbaası
727 Çağa, Tahir Deniz Ticareti Hukuku I 5 İstanbul 1978 Fakülteler Matbaası
728 Gierfe, Julius V. Handelsrecht und Schiffahrtsrecht Berlin 1933 Walter De Gruyter & Co.
729 Sevimay, Hayri R. Osmanlıdan Günümüze Denizcilik Sektörü
730 Çakıcı, Latif Taşıma Kapları ile Zincirleme Taşımacılık (Konteynerle Kombine Taşımacılık) 421 Ankara 1978 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
731 Davis, Mark Bareboat Charters 2 London 2005 LLP 1843114232
732 Sözer, Bülent Barınma Müşterek Avaryası İstanbul 1971 Garanti Matbaası
733 Gönlübol, Mehmet Barış Zamanında Sahil Sularının Hukuki Statüsü 11 Ankara 1959 Ajans Türk Matbaası
734 Kalpsüz, Turkut – Ekşi, Nuray – Yılmaz, Müslüm Mİlletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne İlişkin İstanbul 2007 Beta 9789752959323
735 Dayınları, Kemal Mİlletlerarası Tahkim Rehberi Ankara 2014 Sözkesen Matbaası 9789757680642
736 Ekşi, Nuray – Martinez-Frage, Pedro J. – Sheehy, William K. International Commercial Arbitration A Comparative Survey Istanbul 2007 ICOC Publication 9789944601917
737 Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir Mi? Ankara 1997 Sözkesen Matbaacılık 9755370722
738 Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir Mi? II Ankara 1997 Sözkesen Matbaacılık
739 Kender, Rayegan Çevre Mevzuatı Açısından Gemilerin Durumu 1990 Deniz Hukuku Derneği
740 Kalpsüz, Turgut Denizaşırı Satışlar (Giriş- Boşaltmada Satışlar) 1 Ankara 1967 Sevinç Matbaası
741 Turanboy, Asuman Varakasız Kıymetli Evrak Ankara 1998 Adalet Matbaacılık 9755370073
742 Will, Michael R. Twenty Years of International Sales Law Under the CISG Lahey 2000 Kluwer Law International 90411962
743 Akdoğan, Refik Türkçe-İngilizce Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü İstanbul
744 Demir, Ahmet Havacılık ve Uzay Endüstrisinin Yapısı, İşleyişi ve Türkiye’de Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma 404 Ankara 1977 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
745 Göknil, Mazhar Nedim Hava Hukuku 107 İstanbul 1951 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
746 Ansay, Tuğrul – Jr, Don Wallace Introduction to Turkish Law Ankara 1996 AÜHF Döner Sermaye Yayınları – Kluwer International Law 9754823251
747 Kalpsüz, Turgut Ticari Satışta İfa Mahalli 144 Ankara 1960 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
748 Dayınlarlı, Kemal UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim 3 Ankara 2012 Dayınlarlı Hukuk Yayınları Ltd. Şti. 9789757680604
749 ICC Türkiye Milletlerarası Tahkim Semineri Ankara 2010
750 Atalay, Ersan Uluslararası Ticaret Hukukunda Vesaik Mukabili Ödeme (Belge Karşılığında Ödeme) 1 İstanbul 2012 Beta 9786053777045
751 Smith, Herbert A. Deniz Hukuku ve Teamülü (The Law and Custom of the Sea) 3 İstanbul 1967 Deniz Basımevi
752 Herber, Rolf Das neue Haftungsrecht der Schiffahrt 4 Hamburg 1989 Institut für Seerecht und Seehandelsrecht der Universität Hamburg Veröffentlichungen 388370583
753 Kalpsüz, Turgut Deniz Ticaret Hukuku (Giriş- Gemi) 1 91 Ankara 1971 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
754 Dayınlarlı, Kemal Hukuk Muhakemeleri Kanunu Onbirinci Kısım İç Tahkim – Code of Civil Procedure Eleventh Title Domestic Arbitration – Code de Procedure Civile Onzieme Titre Arbitrage Interne Ankara 2012 Dayınlarlı Hukuk Yayınlarlı Ltd. Şti. 9789757680628
755 Franko, Nisim Hatır Nakliyatı ve Hukuki Mahiyeti 259 Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370137
756 Pappenheim, Max Handbuch des Seerechts München 1918 Duncker & Humblot
757 Gebba, Julius Das Deutsche Geerecht – Erläuterungen zu den Feerechtlichen Nebengefeben Berlin 1929 Walter De Gruyter & Co.
758 Burgess, F.H A Dictionary of Sailing Penguin Books
759 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 4 Ankara 2001 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371346
760 Athanassopoulou, Victoria Schiffsunternehmen und Schiffsüberlassungsverträge Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht 3161487273
761 Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi Ulaştırma Tekniği 1 Ankara 1973
762 Onen, Mes’üt – Pontavice, Emmanuel du Code de Commerce Turc  (Partie Maritime) Institut de Droit Compare de L’Universite de Paris 2 Associe AU C.N.R.S 2233001419
763 Demir, Ahmet Türkiye’de Gemi Yapım Sanayiinde Kuruluş Yeri Ankara 1967 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları
764 Kerse, Ahmet Deniz Harbi Hukuku (Law of Naval Warfare) Ankara 1968 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi
765 Işın, Fethi Liman İşletmeciliği Gemiler, Yükleme-Boşaltma ve Ambarlama İzmir 1970 TCDD Matbaası
766 Gabba, Julius Das Deutsche Geerecht – Erläuterungen zu den Feerechtlichen Nebengefeben İzmir 1929 Walter De Gruyter & Co.
767 Çetingil ve Kender’e 50.Birlikte Çalışma Yılı Armağanı 2007
768 Akbaş, S. Deniz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS) ve Türk Hukukundaki Uygulaması 1 Ankara 2020 Yetkin Yayınları 9786050507317
769 Kara, Hacı Deniz Ticaret Hukuku 1 İstanbul 2020 On İki Levha Yayınları 9786257899949
770 Kurumahmut, Ali Deniz Hukuku ve Türkiye’nin Yakın Deniz Havzası Konferans Notları
771 Ed, İnat, Kemal – Ed, Ataman, Muhittin – Ed, Duran, Burhanettin Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları 2 İstanbul 2020 Seta Kitapları 9786257040433
772 Uçakhan Güleç, Sema – Basa, Necdet Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini 1 308 Ankara 2016 Türkiye Barolar Birliği Yayınları 9786059050654
773 Uçakhan Güleç, Sema – Basa, Necdet Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini 2 309 Ankara 2016 Türkiye Barolar Birliği Yayınları 9786059050661
774 Aksoy, Sami Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümden Kaçınmasının Hukuki Sonuçları 1 İstanbul 2019 On İki Levha Yayınları 9786057820990
775 Süzel, Cüneyt Navlun Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması 1 1674 İstanbul 2021 On İki Levha Yayınları 9786257334563
776 Işık, Zeynep Damla Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller 1 Ankara 2021 Yetkin Yayınları 9786050508239
777 Kurumahmut, Ali – Yaycı, Cihat Deniz Subayları İçin Temel Deniz Hukuku-Barış ve Savaş Dönemi İstanbul 2011 Deniz Kuvvetleri Kültür Yayınları 9789754096101
778 Yetiş Şamlı, Kübra Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Yoluyla Kazanılması 1 İstanbul 2021 On İki Levha Yayınları 9786257598224
779 Third IMO Greenhouse Gas Study 2014 London 2015 International Maritime Organization
780 Studies on the Feasiblity and Use of LNG as a Fuel for Shipping London 2016 International Maritime Organization
781 Öztan, Fırat Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Notlu-Sistematik) 5 Ankara 2003 Turhan Kitabevi
782 Türk Ticaret Kanunu 33 Ankara 2018 Seçkin Yayıncılık 9789750246593
783 Başoğlu, Başak – Kapancı, Kadir Berk Karşılaştırmalı-Kavram Endeksli Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat İstanbul 2015 Vedat Kitapçılık 9786054823772
784 Topsoy, Fevzi Deniz Ticareti Hukuku-I Giriş-Gemi-Donatan 1 İstanbul 2020 Legaş Yayıncılık 9786053158714
785 Karayalçın, Yaşar Sistemler ve Hukuk Açısından Büyük İşletme Ankara 1985 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
786 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku 3 Ankara 1968
787 Başgül, Mürsel Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Talaklar-Tartışmalar 72 Ankara 1994 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370420
788 Kırca, İsmail – Şehirali Çelik, F. Hayal – Manavgat, Çağlar Anonim Şirketler Hukuku 1 1 Ankara 2012 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372150
789 Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması (Fikri Mülkiyet-Haksız Rekabet HUkuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme) 1 Ankara 2014 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372211
790 Veziroğlu, Selçuk – Can, Mertol İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer) 2 Ankara 2001 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370641
791 Konuralp, Haluk Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi 1 Ankara 1984 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
792 Veziroğlu, Selçuk – Can, Mertol Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Yaklaşım Gerekir Mi? 1 1 Ankara 1997 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370722
793 Veziroğlu, Selçuk – Can, Mertol Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Yaklaşım Gerekir Mi? – II 1 2 Ankara 1998 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370943
794 Veziroğlu, Selçuk – Can, Mertol İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer) 1 Ankara 1996 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370641
795 Veziroğlu, Selçuk – Can, Mertol İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer) 1 Ankara 1996 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370641
796 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku Dersleri- II. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri) 3 Ankara 1964 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
797 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku Dersleri- II. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri) 3 Ankara 1964 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
798 Özkorkut, Korkut Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısınını Sermaye Piyasasına Etkileri (Uluslararası Konferans) Ankara 2010 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372006
799 Abdullahzade, Cavid Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler-Tartışmalar) Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371870
800 Erten, Rifat – Abdullahzade, Cavid Türk Ticaret Kanunu Tasarısı (Konferans) Ankara 2005 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371664
801 Erten, Rifat Bankacılık Sorunları Sempozyumu 1 Ankara 2005 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371613
802 Karayalçın, Yaşar – Yongalık, Aynur Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem-Çözme 7 Ankara 2008 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371924
803 Karayalçın, Yaşar – Yongalık, Aynur Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem-Çözme 7 Ankara 2008 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371925
804 Tekinalp, Ünal Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili Ankara 1965 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
805 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku Dersleri- II. Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri) 2 Ankara 1959 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
806 Tertip ve Tasnif Kurulu Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Düzneldiği 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın İkdisadi Hükümleri ile ilgili Seminerin Bildiri ve Tutanakları Ankara 1962 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
807 Berki, Ali Himmet Mecelle Ankara 1959 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
808 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku Dersleri – Şirketler Hukuku ( A) Giriş-Şahıs Şirketleri ) Ankara 1965 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
809 Karayalçın, Yaşar Ticaret Hukuku – II. Şirketler Hukuku (A. Giriş, Adi Şirket, Ticaret Şirketleri) 2 Ankara 1973 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
810 Üçüncü Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (Bildiriler-Tartışmalar) Ankara 1964 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
811 Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (Tebliğler-Müzakereler-Yabancı Dilde Hülasalar) Ankara 1960 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
812 İkinci Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (Bildiriler-Tartışmalar) Ankara 1962 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
813 Dördüncü Ticaret ve Banka Hukuku Haftası (Bildiriler-Tartışmalar) Ankara 1965 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
814 Karayalçın, Yaşar Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler (Hukuki Mütalaalar) Ankara 1975 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
815 Karayalçın, Yaşar Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler (Hukuki Mütalaalar) 4 Ankara 1992 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370129
816 Bozer, Ali Sigorta Hukuku (Genel Hükümler-Bazı Sigorta Türleri) 2 1 Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371887
817 Kalpsüz, Turgut Türkiye’de Milletlerarası Tahkim 1 Ankara 2007 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371825
818 Erten, Alev Türk ve Alman Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755371931
819 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 4 Ankara 2001 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371346
820 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 2 Ankara 1990 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
821 Kalpsüz, Turgut Gemi Rehni 3 Ankara 1999 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370951
822 Kırca, İsmail – Şehirali Çelik, F. Hayal – Manavgat, Çağlar Anonim Şirketler Hukuku 2 Ankara 2016 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372419
823 Usluel Gürbüz, Aslı E. Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kar Payı Alma Hakkı Ankara 2016 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372389
824 Hirşt, Ernst E. Pratik Hukukta Metot 8 Ankara Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372495
825 Hirşt, Ernst E. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri 3 Ankara 1996 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370595
826 Ansay, Tuğrul Anonim Şirketler Hukuku Nereye Gidiyor? Ankara 2005 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371648
827 Karayalçın, Yaşar Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler (Hukuki Mütalaalar) 2 Ankara 1983 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
828 Karayalçın, Yaşar Özel Hukukda Meseleler ve Görüşler (Hukuki Mütalaalar) 4 Ankara 1992 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755370129
829 Karayalçın, Yaşar Yeniden Değerleme 3 Ankara 1983 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
830 Postacıoğlu, İlhan E. Konkordato İstanbul 1965 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
831 Ansay, Turgut Adi Şirket (Dernek ve Ticaret Şirketleri) Ankara 1967 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
832 Aytaç, Zühtü Sermaye Piyasası Hukuku ve Hisse Senetleri Ankara 1988 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
833 Sirmen, Lale Alacak Rehni Ankara 1990 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
834 Ülker, Sema Alman Bilanço Hukuku Ankara 1999 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9755371052
835 ed. Dündar, Merthan – Kayalı, Yalçın Türkiye’de Hindistan Çalışmaları-I Ankara 2021 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051365305
836 Dündar, Merthan Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-I Ankara 2018 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051364025
837 Dündar, Merthan Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-II Ankara 2019 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051364551
838 ed. Dündar, Merthan – Göker, Cenker Türkiye’de Singapur Çalışmalar-I Ankara 2020 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051364780
839 ed. Dündar, Merthan – Kirilen, Gürhan APAM Çin Çalışmaları-I Ankara 2021 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051365008
840 ed. Dündar, Merthan Türkiye Bangladeş Çalışmalar-I Ankara 2021 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051365220
841 ed. Selek, Zeliha – Karaaslan, Yakup Ekosistem Esaslı Su Kalitesi Yönetimi Ankara 2019 T.C Tarım ve Orman Bakanlığı 9786057599124
842 Out of Sight Not Out of Mind Sweden 2021 Wall & Vivien Publishing
843 Akçin, Remzi Tüm Yönleriyle Gümrük İşlemleri İstanbul 2021 UGM 9786057427403
844 ITLOS Digest of Jurisprudence Repertoire de Jurisprudence Hamburg 2021  International Tribunal For the Law of the Sea
845 ITLOS A Guide To Proceedings Before the International Tribunal For the Law of the Sea Hamburg 2021  International Tribunal For the Law of the Sea
846 International Tribunal For the Law of the Sea Hamburg 2021  International Tribunal For the Law of the Sea
847 East Asian Strategic Review Japan 2020 The National Inst,tute for Defense Studies 9784864820844
848 Azaklı Köse, Miray Devletin Uluslararası Yatırım Tahkiminde Sorumluluğu Ankara 2021 Adalet Yayınevi 9786257656993
849 Kök Değerli, Saadet Uluslararası Teamül Kurallarının Gelişiminde Uluslararası Yargı Kararlarının Rolü Ankara 2021 Adalet Yayınevi 9786257656740
850 Adıgüzel, Burak Taşıma Hukuku (Deniz Ticareti Hariç) 4 Ankara 2021 Adalet Yayınevi 9786257595223
851 Grotius, Hugo – Sivrikaya, Erkut Ziya Mare Libervm Denizlerin Serbestisi Ankara 2019 Savaş Yayınevi 9789757197171
852 Congar, Hikmet Cem CMR ve Türk Ticaret Knaunun Hükümleri Uyarınca Karayolu Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu Ankara 2021 Yetkin Basımevi 9786050508857
853 Tabanlı, Figen Uluslarlarası Hukukta Deniz Yatağı Faaliyetlerinden Kaynaklı Deniz Kirliliği ve Devletlerin Sorumluluğu Ankara 2021 Yetkin Basımevi 9786050509472
854 Şeker, Esra Türk Eşya Taşıma Hukuku Kapsamında Demiryolu Yük Treni İşletmeciliği Ankara 2020 Seçkin Yayınevi 9789750259265
855 Akel Ünal, Yıldız Türkiye’de Su Hakkı İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257598460
856 Sur, Melda – Katıman, Esra III. Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257528764
857 Singil, Nesrin Kıta Sahanlığının Sınırlandırmasından Orantılılık İlkesinin Rolü İstanbul 2020 Oniki Levha Yayıncılık 9786257773584
858 Erdoğan, Mustafa CMR ve TTK Kapsamında Taşıyıcının Eşyanın Hasarından Doğan Sorumluluğu İstanbul 2020 Oniki Levha Yayıncılık 9786257293655
859 Berberoğlu Yenipınar, Filiz Deniz Ticareti Hukuku Usul-Uygulama Yüksek Yargı Kararları İstanbul 2018 Aristo Yayınevi 9786052332320
860 Sekmen, Orhan TKHK Kapsamında Karayoluyla Eşya Taşımasın Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Tazminat İstanbul 2020 Aristo Yayınevi
861 Tütüncü, Ayşe Nur – Karagöz, Havva – Civelek, Çakıl Su – Uysal, Cem Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi İstanbul 2020 Oniki Levha Yayıncılık 9786257953313
862 Bayındır, Ümit Barış Milletlerarası Andlaşmaların Evrimsel Yorumlanması İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257334082
863 Sezer, Onur Türk Hukukunda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bağlamında Deniz Ticaretinin Vergilendirilmesi İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257293563
864 Kurtdarcan, Bleda Denizden İstihbarat Toplama Faaliyetlerinde Denizaltı Operasyonları ve Uluslararası Hukuk İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257334624
865 Japan Ministry of Foreign Affairs Diplomatic Bluebook 2021 Japonya 2021
866 Ülgener, M. Fehmi Deniz Sigortacısının Sorumluluğu İstanbul 2021 Der Yayınları 9789753536622
867 Süral Efeçınar, Ceyda Milletlerarası Özel Hukukta Tekne Bağlama Sözleşmeleri Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750270093
868 Akkaya, Damla Uluslarası Andlaşmalarda Şartların Esaslı Değişimi: Rebus Sic Stantibus İlkesi Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750265631
869 Berkut, Nabi Arktik (Kuzey Kutbu) Bölgesinin Hukuki Rejimi Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750265204
870 İstikbal, Cahit Enerji Kaynakları ve Deniz Yetki Alanları Bakımından Doğu Akdeniz Sorunu Ankara 2020 Seçkin Yayıncılık 9789750264290
871 Birinci Uzun, Tuba Uluslarası Hava Taşımalarından Taşıycının Sorumluluğu Ankara 2020 Seçkin Yayıncılık 9789750231893
872 Karasoy, Ceyhan Kuzey Buz Denizinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve CMI’nin Bu Konudaki Çalışmaları İstanbul 2018 Oniki Levha Yayıncılık 9786051527208
873 Sütlüoğlu, Balay Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türk Hukukunda Sığınma Sitemi İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257598552
874 Yıldırım, Kadir Hukuksal ve Tarihsel Boyutuyla Oniki Ada ve Meis İstanbul 2020 Oniki Levha Yayıncılık 9789752449695
875 Yakşi, Gülşah Tersane Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı İstanbul 2020 Oniki Levha Yayıncılık 9786257293495
876 Özel, Bilal Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu ile Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu İstanbul 2021 Oniki Levha Yayıncılık 9786257334495
877 Erdil, Engin Karayolu İle Uluslarası Eşya Taşıma Hukuku İçtihatlı CMR Konvansiyonu Şerhi Ankara 2020 Seçkin Yayıncılık 9789750259838
878 Çelik Partal, Elif Çağla Tekne Sigortalarında Teminatın Rizikolar Bakımından Kapsamı Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750270536
879 Kurun, Murat Uluslararası Hukukta Yapay Adalar ve Tesisler Ankara 2021 Gazi Kitapevi 9786257358255
880 Fidan, Mehmet Maşuk Taşıma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi İstanbul 2020 Ekin Yayınevi 9786257210621
881 Ilgın, Sezer – Sözer, Bülent 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar İstanbul 2021 Vedat Kitapçılık 9786257421010
882 Demir, İsmail Deniz Ticareti Hukuku – Ders Kitabı Ankara 2021 Yetkin Yayınları 9786050510539
883 Yaycı, Cihat Doğu Akdenizin Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye İstanbul 2020 Kırmızı Kedi 9786052986080
884 Değirmenci Kula, Nil Taşıyanın Sorumluluğu ve Akdedeceği Sorumsuzluk Anlaşmaları Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750267468
885 Kamu Denetçiliği Kurumu Azerbaycan-Ermenistan Savaşında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Tarafından Gerçekleştirilen İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Rapor (27 Eylül-10 Kasım 2020) İstanbul 2020 Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları
886 Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk Tesliminde Hak İhlallerine ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Rapor Ankara 2019 Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları 9786059468282
887 Kamu Denetçiliği Kurumu İyi Yönetim İlkeleri Rehberi İstanbul 2020 Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları
888 Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’nin Korovirüs Hastalığı ile Mücadelesi Ankara 2020 Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları
889 Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçiliği Kurumu Ankara 2021 Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları
890 Stockton Center for International Law Volume 94 International Law Studies Newport 2018 U.S. Naval War College 21546266
891 Stockton Center for International Law Volume 93 International Law Studies Newport 2017 U.S. Naval War College 21546266
892 United Nations The Second World Ocean Assessment-World Ocean Assessment II 1 New York 2021 United Nations Publications 97892111304220
893 United Nations The Second World Ocean Assessment-World Ocean Assessment II 2 New York 2021 United Nations Publications 97892111304220
894 United Nations The First Global Integrated Marine Assessment-World Ocean Assessment I Cambridge 2016 Cambridge University Press 9781316510018
895 Gürler, Halil Emre Deniz Ticareti Hukukunda Kurtarma Ücreti Ankara 2021 Seçkin Yayıncılık 9789750270567
896 Ulusoy, Ali Deniz Yeni Türk İdare Hukuku Ankara 2019 Yetkin Yayınları 9786050504231
897 Yılmaz, Mustafa Otonom Gemilerin Hukuki Boyutu Ankara 2022 Yetkin Yayınları 9786050511499
898 Amasya, Serap Türk Hukukunda Zarar Sigortalarında Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu İstanbul 2021 Der Yayınları 9789753536912
899 Kültür ve Turizm Bakanlığı Mavi Miras – Blue Heritage Ankara 2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı
900 Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Tarihi: Cumhuriyet Çınarının Kuruluş Öyküsü 687 Ankara 2020 Ankara Üniversitesi Basımevi 9786051364896
901 Arkan, Sabih Ticari İşletme Hukuku 23 Ankara 2017 Banka ve Ticaret Hukuku 9789755372518
902 Bozer, Ali – Göle, Celal Kıymetli Evrak Hukuku 8 Ankara 2018 Banka ve Ticaret Hukuku 9789755372662
903 Yavşan, Yasin Gemi Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yollarla Kazanılması İstanbul 2022 Filiz Kitabevi 9789753687287
904 United Nations Law and Regulations on the Reg,e of the Territorial Sea New York 1957 United Nations Publications
905 Ministere des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur Conference Diplomatique de Droit Maritime – Onzieme Session 2nd Phase Brussels 1963
906 United Nations Global Environment Outlook GEO-6 Cambridge 2019 Cambridge University 9781108707664
907 İletişim Başkanlığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki Hakları ve İddiaları Ankara 2020 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları 9786050650457
908 İletişim Başkanlığı Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı Ankara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları
909 İletişim Başkanlığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz Stratejisi Ankara 2020 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları 9786050650464
910 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 1 1 2 Ankara Legal Publishing 2602-4055
911 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 1 2 2 Ankara Legal Publishing 2602-4055
912 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 2 1 2 Ankara Legal Publishing 2602-4055
913 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 2 2 2 Ankara Legal Publishing 2602-4055
914 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 3 1 2 Ankara 2020 Legal Publishing 2602-4055
915 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 3 2 2 Ankara 2020 Legal Publishing 2602-4055
916 Bahçeşehir Üniversitesi 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi Sempozyumu İstanbul 2017 Detay Matbaa
917 Işık, Zeynep Damla Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller 1 Ankara 2021 Yetkin Yayınları 9786050508239
918 DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi – Journal of the Sea and Maritime Law 4 1 Ankara 2022 Legal Publishing 2602-4055
919 DEHUKAM Doğu Akdeniz Sempozyumu: Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM’nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Ankara 2021 TBMM Basımevi 9786052089354
920 Yazman, İrfan Kaynakların Türk Medeni Hukukunda Tabi Olduğu Rejim Ankara 1970 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları
921 Basa, Nejdet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü-Bugünü-Yarını Ankara 2021 Türkiye Barolar Birliği Yayınları 9786057848475
922 Basa, Nejdet Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Ankara 2021 Türkiye Barolar Birliği Yayınları 9786057848482
923 İnan, Yüksel Türk Boğazlarının Siyasel ve Hukuksal Rejimi Ankara 1986 Gazi Üniversitesi Yayınları
924 Hanağası, Emel – Yılmaz, Ejder – Arslan, Ramazan İcra ve Hukuku Pratik Çalışmaları 16 Ankara 2020 Yetkin Yayınları 9786050505603
925 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik Kongresi Kuram, Yöntem, Uygulama 7 Ankara 2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları 9786050350067
926 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2021 Deniz Ticareti İstatistikleri 2 Ankara 2021 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
927 Arkan, Sabih Ticari İşletme Hukuku 25 Ankara 2019 Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 9789755372693
928 Leucci, Pierandrea – Vianello, Ilaria ASCOMARE YEARBOOK 2021 – Law of the Sea, Interpretation and Definitions 1 Trieste 2021 Luglio Editore 9788868033095
929 Neffous, Mohammed Mankour Droit Maritime Oran 2021 Dar Elqods El Arabi 9789947661833
930 Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Yıllığı 2014 İstanbul 2014 Detay Matbaa
931 Fox, Hazel Joint Development of Offshore Oil and Gas: A model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary Londra 1989 BIICL 0903067315
932 Koh, Tommy Favourite Essays and Lecture Singapur 2013 World Scientific 9789814571081
933 Akyol, Cafer Sadık Kaptanın Hukuki Sorumluluğu İstanbul 2022 Filiz Kitapevi 9789753687461
934 Dölek, Ali Gümrük İşlemleri 3 İstanbul 2017 Umut Kitap 9786054122998
935 Uçar, Ayça Deniz Ticaret Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 4 Ankara 2022 Seçkin 9789750279423
936 Çelik, Kaya Ali Dünya’da ve Türkiye’de Deniz Taşımacılığına Sağlanan Vergi Teşvikleri İstanbul 2008 Beta 9789752958326
937 Güler, Hakan Kıbrıs Barış Harekatı ve Doğu Akdeniz Politikası Ankara 2021 Adalet Yayınevi 9786258038095
938 Abdullahzade, Cavid Uluslararası Hukuk Açısında Hazar’ın Hukuki Statüsü Ankara 2021 Adalet Yayınevi 97862574672009
939 Şahin, Kenan Deniz Hukuku ve Güvenliği Ankara 2022 Seçkin 9789750278693
940 Turhan, Nihat Dış Ticaret ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Kılavuzu 2 Ankara 2013 Adalet Yayınevi 9786051460543
941 Bozkurt, Tamer Deniz Ticareti Hukuku Ankara 2021 Yetkin Yayınları 97860505085
942 Partalcı, Rumeysa Milletlerarası Özel Hukukta Çevre Zararlarından Doğan Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk İstanbul 2021 Oniki Levha 9786257334204
943 İrge Erdoğan, Burcu Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Anlaşmaları İstanbul 2021 Oniki Levha 9786254320088
944 Karayazı, Elif Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Zıya, Hasar ve Gecikmeye İlişkin Bildirim Külfeti İstanbul 2022 Filiz Kitapevi 9789753687713
945 Tanyeri, Alperen Uluslararası Özel Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları ve Türk Suları Ankara 2022 Seçkin 978975028067
946 Cömert, Venüs Taşıyanın Gemiyi Denize, Yola ve Yüke Elverişli Buludurma Borcu İstanbul 2022 Oniki Levha 9786254321450
947 Gülgeç, Yahya Berkol Lex Superior İlkesi: Hukuki Geçerliliği ve Uygulaması İstanbul 2021 Oniki Levha 9786051527338
948 Bayıllıoğlu, Uğur Türkiye-Libya Antlaşması Ekseninde Doğu Akdeniz Deniz Yetki Sınırlandırma Uyuşmazlığı Ankara 2021 Turhan Kitabevi 9786057052711
949 Kılıç, Kaptan Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatlari Ankara 2022 Seçkin 9789750278037
950 Aksoy, Nazım TTK, TBK ve İlgili Mevzuat Kapsamında Seyahat Şirketinin (Müvekkilinin) Hukuki Sorumluluğu Ankara 2022 Seçkin 9789750281280
951 Nitelik, Muhammet Haluk Türk Hukukunda Gemi İpoteği Ankara 2022 Seçkin 9789750279294
952 Ilgın, Sezer – Sözer, Bülent (edt.) Piri Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi C1 S1 Ankara 2022 Seçkin ISSN 28224205
953 Zeytin, Zafer Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku-CISG-INCOTERM 4 Ankara 2022 Seçkin 9789750280399
954 Sur, Melda – Katıman, Esra Uluslararası Hukukun Esasları 16 İstanbul 2022 Beta 9786052427583
955 Çağlayan, Sezai Açıklamalı ve Örnekleme Uluslararası Hukuk Terimleri Sözlüğü İstanbul 2021 Legal Publishing 9786053159384
956 Yerci, Cahit Yorum ve Açıklamalarla Kaçaklçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleriyle Birlikte Gümrük Hukuku ve Davaları Ankara 2022 Seçkin 9789750276811
957 Kara, Hacı Deniz Hukuku (Denizcilik Fakülteleri İçin) İstanbul 2022 Oniki Levha 9786257773423
958 Aydın, Murat Gemilerin Kaydedilmesi ve Kayıtlarının Silinmesi İstanbul 2022 Filiz Kitapevi 9789753687447
959 Gölcüklü, İlyas Uluslararası Deniz Taşımacılığında Güncel Gelişmeler Konferansı Bildiri Kitabı İstanbul 2022 Oniki Levha 9786254322600
960 Öksüzoğlu, Hilal Tuğba Türkiye’de Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kurulması Bağlamında GMA Uyuşmazlık Çözüm Sistemi İstanbul 2019 Oniki Levha 9786057820068
961 Sarı, Aslan Osman Hak Arama Hürriyeti Ekseninde Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları İstanbul 2022 Oniki Levha 9786254321351
962 Karaca, Hüseyin Akif Milletlerarası Özel Hukukta INCOTERMS İstanbul 2020 Oniki Levha 9786257773553
963 Batmaz Silahtaroğlu, Elvin Türk Hukukunda Gemi Acentesi İstanbul 2022 Oniki Levha 9786254322693
964 Es, Asaf Gümrük Vergisi ve Gümrük Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Adli Çözüm Yolları 2 Ankara 2021 Seçkin 9789750269356
965 Ciğer, Selim On Yılın Ardından Rotterdam Kuralları: Ana Hatlarıyla Rotterdam Kuralları ve Konvansiyonun Geleceği Üzerine Düşünceler İstanbul 2021 Oniki Levha 9786257528214
966 Acer, Yücel – Kaya, İbrahim Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı 13 Ankara 2021 Seçkin 9789750280474
967 Aybay, Rona – Oral, Elif Kamusal Uluslararası Hukuk İstanbul 2016 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 9786053994541
968 Özaltın, Mert Ahmet – Arslan, Zeynep Deniz Hukuku Bibliyografyası İstanbul 2022 Lale Yayıncılık 9786057192431
969 Kaya, İbrahim – Yüksel, Cüneyt – Şimşek, Galip Engin Uluslararası Hukuk Pratik Çalışma Kitabı Ankara 2020 Seçkin 9789750260285
970 Helvacıoğlu, İsmail Hakkı – Ilgın, Sezen – Sözer, Bülent – Başoğlu, Başak Contract Management for Shipbulilding and Repair: Technical perspective and Settlement of Legal Disputes İstanbul 2022 Vedat Kitapçılık 9786057483768
971 Zengin, Dilara – Anadolu Agency Turkey’s Journey to the White Continent – Antarctic Expeditions Ankara 2019 Anadolu Agency Publications 9786059075589
972 Kender, Rayegan Denizde Kurtarma-Yardım İstanbul 1962 Fakülteler Matbaası
973 Rahman, Sheikh Mujibur The Unfinished Memoirs 1 Bangladesh 2012 University Press Limited 9789845061100
974 George,Rose Deep Sea and Foreign Going London 2013 Portobello Books 9781846272998
975 Ellen,Eric-Campbell,Donald International Maritime Fraud London 1981 Sweet-Maxwell 0421271507
976 Schwenzer,Ingeborg-Fountoulakis-Christiana International Sales Law New York 2007 Routledge-Cavendish (Taylor-Francis Group) 9780415419642
977 Couper,Alastair-Gold,Edgar The Marine Environment and Sustainable Development : Law, Policy,and Science Honolulu 1993 The Law of the Se Institute William S. Richardson School of Law 0911189254
978 Sellman,Pamela Law of International Trade Casebook 15 New York 1994 HLT Publications 0751004855
979 Lawrey,Keith Law of International Trade Casebook 14 London 1993 HLT Publications 0751003727
980 Carr,Indira International Trade Law 3 New York 2005 Cavendish Publishing 1859417078
981 Shaw,M.N. International Law 2 the UK 1986 Grotius Publications 0906496373
982 Okeke, Christian N. Annual Survey of International-Comporative Law San Francisco 2013 Golden Gate University School of Law
983 Cambridge University Leiden Journal of International Law 23 the UK 2010 Cambridge University Press 9221565
984 Stanton,L.F.H A Guide to the Merchant Shipping Acts 2 the UK 1980 Brown,Son-Ferguson,LTD. 085174365
985 Her Majesty’s Stationery Office Port of London Act 1968 Chapter xxxii London 1979 Government Bookshops 0105132683
986 Ott,David H. Public International Law in the Modern World Great Britain 1987 Pitman 0273028154
987 Dockray,Martin Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea London 1998 Professional Books Limited 1859413463
988 Shaw,M.N. International Law Cambridge 2008 Cambridge University Press 9780521728140
989 Greig,D.W. International Law 2 London 1976 Butterworths 0406591830
990 McConville, James United Kingdom Seafarers Their Employment Potential London 1995 The Marine Society and London Guildhall University 0952529203
991 Harris,D.J. Cases and Materials on International Law London 1973 Sweet-Maxwell 421155108
992 Brownlie,Lan Principles of Public International Law 5 Oxford 1998 Clarendon Press 0198762984
993 Wallace,Rebecca M.M.- Holliday, Anne International Law 2 England 2010 Thomson Reuters (Legal)Limited 9780414041752
994 Parritt, Brigadier(Retd.) B.A.H. Security at Sea Terrorism Privacy and Drughs 1 England 1991 The Nautical Institute 1870077091
995 Griffith, Stafford A.-Williams,Eugenie Corals and Coral Reefs in the Carribbean Switzerland 1985 Caribbean Conservation Association
996 Mitchelhill, Alan Bills of Lading Law and Practice 2 New York 1990 Chapman and Hall 04123570X
997 Carriage of Goods by Sea Act 1971 Chapter 19 London 1971 Her Majesty’s Stationery Office 105419710
998 Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration Austria 1994 United Nations
999 Translated by Mursi,M.A. Kuwait New Commercial Law Kuwait 1980 Umm Al Maradim International Est.
1000 Ivamy,E.R.Hardy Marine Insurance 2 London 1974 Butterworths 0406253110
1001 International Maritime Organization International-Governmental Conference on the Convention on the Dumping of Wastes at Sea – London 30 October- 13 November 1972 1 1 1 London 1982 IMO 92-801-1132-9
1002 Butcher, John – de Boo, Arie Safety at Sea 1 1 1 London 1973 Conservative Political Centre 0-85070-524-X
1003 Brown, R. H. – Novitt, J. J. Marine Insurance Vol. 2-Cargo Practice 4 2 1 London 1985 Witherby & CO. LTD. 0-900886-83-8
1004 Brown, R.H. Marine Insurance Vol. 1- Principles & Basic Practice 5 1 1 London 1986 Witherby & CO. LTD. 0-948691-19-0
1005 Wallace, Rebbeca M. M. – Holliday, Anne Nutshells International Law 2 1 1 London 2010 Ashford Colour Press 978-0-414-04175-2
1006 Dixon, Martin Textbook on International Law 2 1 1 London 1993 Blackstone Press Limited 1-85431-257-X
1007 Clarkson, C. M. V. – Hill, Jonathan Jaffey on the Conflict of Laws 1 1 1 Edinburgh 1997 Butterworths 0-406-99241-X
1008 Soviet Association of Maritime Law Soviet Yearbook of Maritime Law 1 1 1 Moscow 1991 Mortekhinformreklama
1009 Schriftenreihe des deutschen Instituts für Schiedsgerichtswesen Schiedsgericchtsbarkeit im deutschen amerikanischen Wirtschaftsverkehr 1 5 1 Berlin 1985 Carl Heymans Verlag KG 3-452-20257-7
1010 Force, Joshua Marine Pollution Introduction, Statutes and Miscellaneous Materials 1 Tulane 2010 Tulane Law School
1011 UNCITRAL Legal Guide on International Countertrade Transactions 1 1 1 New York 1993 United Nations Publication 92-1-133444-6
1012 Soviet Association of Maritime Law Soviet Yearbook of Maritime Law 1 1 1 Moscow 1988 Mortekhinformreklama
1013 Day, Arthur J. Export Managers and Freight Forwarders 1 1 1 London 1987 Cornhill Publications Limited 0-946300-15-1
1014 Chorley, Robert Samuel Marine Insurance and Average 13 2 1 London 1950 Steven & Sons Limited
1015 Sann, Alexander Benedict on Admiralty 7 6 1 New York 1979 Matthew Bender
1016 Sann, Alexander Benedict on Admiralty
1017 Birks, Peter The Frontiers of Liability Volume 2 1 2 1 New York 1994 Oxford University Press 0-19-825951-4
1018 Kindred, Hugh M. The Future of Canadian Carriage of Goods by Water Law 1 1 1 Canada 1982 Dalhousie Ocean Studies Programme 0-7703-0282-3
1019 Marsden, R.G. A Treatise on the Law of Collisions at Sea 6 1 1 London 1910 Stevens and Sons Ltd.
1020 Lord Chorley of Kendal – Bailhache, C.T. British Shipping Laws Volume 10: The Law of Marine Insurance and Average II 19 10 1 London 1961 Stevens and Sons Ltd.
1021 McGuffie, Kenneth C. British Shipping Laws Volume 4: The Law of Collisions at Sea 11 4 1 London 1961 Stevens and Sons Ltd.
1022 Donaldson, J.F. – Ellis, C.T. – Staughton, C.S. British Shipping Laws Volume 7: The Law of General Average 9 7 1 London 1964 Stevens and Sons Ltd.
1023 Tulane University Law Scool Maritime Law Center Code of Maritime Procedure Republic of Panama 1 New Orleans 1983 Tulane University Law School Maritime Law Center
1024 Hunter M. – Marriott A. – Veeder V. V. The Internationalisation of International Arbitration The LCIA Centenary Conference 1 London 1995 Graham & Trotman Ltd. 1-85966-107-6
1025 UNCITRAL Legal Guide on International Countertrade Transactions 1 New York 1993 United Nations 92-1-133444-6
1026 Theodoros, Doros Lekas Shipping Policy in the European Community and the Greek Maritime Law 1 London 1996 London Guindhall University
1027 Dockray, Martin Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea 1 Oxon 1987 Professional Books Ltd. 0-86205-239-4
1028 Wilson, John Carriage of Goods by Sea 2 1 1 London 1993 Pitman Publishing 0-273-60294-2
1029 McNair, Sir William Lennox – Honour, John Philippe Temperley’s Merchant Shipping Acts 5 1 1 London 1954 Stevens and Sons Ltd.
1030 Mathers, E. S.
1031 Hazari, Bharat R. The Pure Theory of International Trade and Distortions 1 1 1 London 1978 Billing & Sons Ltd 0-85664-441-2
1032 Carr, Indira – Kidner, Richard International Trade Law 1 1 1 London 1993 Cavendish Publishing Limited 1-874241-11-2
1033 The Ratification of Maritime Conventions London Lloyd’s of London Press Ltd.
1034 The Ratification of Maritime Conventions London Lloyd’s of London Press Ltd.
1035 The Ratification of Maritime Conventions London Lloyd’s of London Press Ltd.
1036 Ademuni-Odeke The National and International Legal Regime of Bareboat Charter Registrations 1 1 9 London 1997 Taylor & Francis
1037 Soons, Alfred H.A. Implementation of The Law of the Sea Convention Through International Instutions 1 1 1 Honolulu 1989 The Law of the Sea Institute William S. Richardson School of Law 0-911189-22-X
1038 Netherlands Maritime Institute Maritime and European shipping and shipbuilding 1 Rotterdam 1978 Netherlands Maritime Institute
1039 CII Marine underwriting 1 Cambridge 1981 The Burlington Press Limited 0 907323456
1040 CII Marine Claims 1 Cambridge 1981 The Burlington Press Limited 0907323553
1041 Perez, Jose A. Noriega Legislation on Ships 1 Panama
1042 ICC Incoterms 1 Paris 1990 ICC Publishing S.A 92-842-0087-3
1043 Law of International Trade 1 London 1986 HLT Publications 0 7510 0182 1
1044 Simeone, Osvaldo Blas Pronto Pago Provisorio en los Seguros Maritimos 1 Buenos Aires 1982 Ediciones Novum Forum
1045 IMO Maritime Search and Rescue 1 London 1979 IMO
1046 UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services  with Guide to Enacment 1 New York United Nations
1047 McNamara, Brian – Force, Robert Regulation On Shipping 1 London 2013 Maritime Law Center Tulane
1048 ed. Warnecke, Steven J. International Trade  And Industrial Policies 1 London 1978 The Macmillan Press LTD 0-333-21998-8
1049 Tiplady, David Introduction to the Law of International Trade 1 London 1989 Blackwell Scientific Publications LTD 0-632-02376-7
1050 Day, D.M. – Griffin, Bernardette The Law of International Trade 2 1 London 1981 Butterworths 0 406 01490 6
1051 Hughes,David Environmental Law 3 London 1996 Butterworths 0406081794
1052 Mbanefo, Louis NNamdi Mbanefo, Louis Nnamdi 1 Great Britain 1987 Professional Books Limited 0862052416
1053 Mbanefo, Louis NNamdi Nigerian Shipping Cases 2 Great Britain 1988 Professional Books Limited 0862052904
1054 Mediterranean  Action Plan France 1985 United Nations
1055 Marine Mammals France 1985 United Nations
1056 Kullenberg,Gunnar The Vital Seas Switzerland 1984 UNEP
1057 MacKenzie,Charles H.C.-Power, Michael E.-McDorman,Ted L. Liner Shipping Conferences  An Annotated Bibliography the USA 1985 D.C. Heath and Company 0669086606
1058 Dixon,Martin-McCorquodale,Robert Cases and Materials on International Law 4 the USA 2003 Oxford University Press 0199259992
1059 Wallace,Rebecca M.M.-Ortega,Olga,Martin International Law 6 England 2009 Thomson Reuters (Legal) Limited 9781847036315
1060 Bederman,David J. International Law Frameworks 3 New York 2010 Foundation Press 9781599418568
1061 Butler,Eamonn-Pirie Madsen Freeports England 1983 The Adam Smith Institute 090651729X
1062 Merchant Shipping(Liner Conferences)Act 1982 Chapter 37 London 1982 Her Majesty’s Stationery Office 0105437824
1063 Akehurst,Michael A Modern Introduction to International Law 3 London 1978 George Allen-Unwin Publishers Ltd. 0043410146
1064 Friedmann, Wolfgang The Changing Structure of International Law New York 1964 Columbia University Press
1065 Sorenson,Max Manual of Public International Law Great Britain 1968 The Uganda Publishing House LTD.
1066 Hopkins,F.N. Business and Law for the Shipmaster 6 Great Britain 1982 Brown, Son-Ferguson LTD. 0851744346
1067 Wheatley,Steven International Law London 1996 Blacstone Press Limited 1854315013
1068 Vallega,Adalberto Sea Management A Theoretical Approach England 1992 Elsevier Science Publishers LTD. 1851667725
1069 International Convention for the Safety of Life at Sea 2 London 1987 IMO Publication 9280112007
1070 Mankabady,Samir The International Maritime Organization International Shipping Rules 1 Australia 1986 Croom Helm LTD. 0709935919
1071 Ruppenthal,Karl M. Transportation Subsidies- Nature and Extent Canada 1974 The Centre for Transportation Studies University of British Columbia 0919804004
1072 Herman,Amos Shipping Conferences Netherlands 1983 Kluwer Law and Taxation Publishers 9065440895
1073 Force,Robert Admiralty and Maritime Law Washington DC 2013 Federal Judicial Center
1074 John,Magnus Breaks in the Circuit 2019 Novum Publishing 9783990645246
1075 Soviet Yearbook of Maritime Law 2 Moscow 1988 MORTEKHINFORMREKLAMA
1076 Soviet Yearbook of Maritime Law Moscow 1991 MORTEKHINFORMREKLAMA
1077 Glass, David A.-Cashmore,Chris Introduction to the Law of Carriage of Goods London 1989 Sweet-Maxwell 0421397004
1078 Abrahamsson,Bernhard J. International Ocean Shipping Current Concepts and Principles the USA 1980 Westview Press 0891588752
1079 Bose,Rupnarayan Letters of Credit Theory and Practice Chennai 2020 Notion Press 9781648996962
1080 Baughen,Simon Shipping Law 5 Great Britain 2012 MPG Books Group 9780415664813
1081 Baughen,Simon Shipping Law 3 Great Britain 2004 Cavendish Publishing 185941852
1082 IMCO LONDON Voluntary Guidelines for the Design Construction and Equipment of small fishing vessels London 1980 IMO FAO IMCO 9280111035
1083 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Textbook – 14th Edition GB HLT Publications 0751001228
1084 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Casebook – 13th Edition GB HLT Publications 0751001538
1085 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Casebook – 13th Edition 2 GB 1992 HLT Publications 0751001538
1086 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Textbook – 14th Edition 2 HLT Publications 0751001228
1087 Carr, Indira International Trade Law 5 USA 2014 Routledge 9780415659253
1088 UNEP International Ocean Institute Soviet Maritime Law Association Maritime Transport and International Shipping: Legal and Economic Aspects Malta 1989 Government Press
1089 Barbados Shipping Act 1994
1090 LLOYD’S Merchants, Mariners, and Mavericks Lloyd’s Agents, the first 200 years UK times group 9780954996161
1091 MBANEFFO, Nnamdi Louis Nigerian Shipping Practice and Procedure Great Britain 1994 Professional Book Supplies
1092 MBANEFO Consolidated Index to Nigerian Shipping Cases Volumes 1-3 Great Britain 1991 Professional Book Supplies 9783279130
1093 IMO London Regulations for the Prevention of Pollution by Oil London 1986 IMO 9280111983
1094 Carr, Indira – Stone, Peter International Trade Law 6 New York 2014 Routledge 9781138684362
1095 IMO SUPPLEMENT relating to the Int’l Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil London 1982 IMO 9280111191
1096 Juda, Lawrence Shipping Nationalism and the Future of the United States Liner Industry: the UNCTAD and Bilateralism USA 1984 Times Press
1097 THE LUXEMBOURG MARITIME ACT 1990
1098 The CII Tuition Service Insurances of Transportation Cambridge 1983 The Burlington Press ISBN: 00907323634
1099 An Outline of the Law Relating to Harbours in Great Britain Managed under Statutory Powers London 1979 National Ports Council
1100 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Casebook 13th Edition 3 13 HLT Publications 0751001538
1101 Timothy Portwood – Ademuni-Odeke International Trade Textbook 14th Edition 2 14 HLT Publications ISBN: 0751001228
1102 Portwood, Timothy International Trade Casebook Great Britain 1990 HLT Publications 1853523240
1103 Baughen, Simon Shipping Law 3 USA 2004 Cavendish Publishing 185941852X
1104 Watson, Alasdair Finance of International Trade 4 London 1990 Bankers Books Ltd. ISBN: 0852972598
1105 Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea 5 England 2004 Pearson Longman ISBN: 0582823005
1106 North, PM – Fawcett JJ Private International Law 12 GB 1992 Butterworths and Co. 0406530815
1107 Dixon, Martin International Law Textbook 5 GB 2005 Oxford University Press 0199260729
1108 Lundie, Christopher Law of International Trade Textbook 15 GB 1993 HLT Publications 0751003336
1109 W G Waters- T D Heaver- T Verrier Oil Pollution from Tanker Operations – Causes Costs Controls Canada 1980 the Centre for Transportation Studies 0919804179
1110 Park, Choon-ho – Park, Jae Kyu The Law of the Sea: Problems from the East Asian Perspective USA The Law of the Sea Institute, University of Hawaii 0911189149
1111 Laursen, Finn Toward a New International Marine Order The Netherlands 1982 Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 9024725976
1112 Speed, Keith Sea Change GB 1982 ASHGROVE PRESS LTD 0906798205
1113 MBANEFO Nigerian Shipping Cases 3 GB 1991 Professional Book Supplies
1114 Certificates of Competency in the Merchant Navy London 1988 Her Majesty’s Stationery Office 0115508163
1115 Dockray, Martin Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea 3 GB 2004 Cavendish Publishing 1859417965
1116 Fabbri, Paolo Ocean Management in Global Change GB 1992 Elsevier Science Publishers LTD 1851668683
1117 Certificates of Competency in the Merchant Navy 1988 Her Majesty’s Stationery Office 0115508627
1118 Mensah, Thomas A. Ocean Governance: Strategies and Approaches for the 21st Century USA 1996 Law of the Sea Institute, Univ. of Hawaii 0911189319
1119 Hudson, N. Geoffrey The York-Antwerp Rules The Principles and Practice of General Average Adjustments 2 GB 1996 LLP Limited 1859780261
1120 Ademuni-Odeke Law of International Trade GB 1999 Blackstone Press Limited 185431937X
1121 Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea 3 GB 1998 Financial Times Management 0273631519
1122 Dockray, Martin Cases and Materials on the Carriage of Goods by Sea 3 GB 2004 Routledge-Cavendish 1859417965
1123 Murray, Carole – Holloway, David – Timson-Hunt, Daren The Law and Practice of International Trade 12 UK 2012 SCHMITTHOFF 9780414046078
1124 Varun, Sameer A Practical Guide to Shipping Foreight Forwarding 2019 Amazon 9781671779020
1125 Hughes, A.D. Casebook on Carriage of Goods by Sea GB 1994 Blackstone Press Limited 1854313169
1126 Hardy Ivamy, E.R. Casebook on Shipping Law 4 GB 1987 LLOYD’S OF LONDON PRESS LTD 1850441308
1127 Griggs, Patrick – Williams, Richard Limitation of Liability for Maritime Claims 3 1998 LLP Limited 1859781950
1128 Meeson, Nigel Admiralty Jurisdiction and Practice 2 GB 2000 LLP Limited 859785360
1129 Berlingieri, Francesco Arrest of Ships 3 GB 2000 LLP Limited 185978528X
1130 Chirelstein, Marvin A. Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts 6 USA 2010 Foundation Press 9781599417769
1131 Frans P DE ROOY Documentary Credits The Netherlands 1984 Kluwer Law and Taxation Publishers 9065440755
1132 Carr, Indira – Kidner, Richard Statutes and Conventions on International Trade Law GB 1993 Cavendish Publishing 1874241112
1133 United Nations Use of Maritime Transport 1 UN
1134 Folsom, Ralph H. – Gordon, Michael Wallace – Spanogle Jr., John A. Teacher’s Manual To Accompany International Business Transactions A Problem Oriented Coursebook 3 St. Paul, Minn. 1995 West Publishing Company 0314071490
1135 Chuah, Jason C. T. Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions 4 London 2009 Sweet and Maxwell 9781847033444
1136 D’Arcy, Leo Carriage of Goods by Sea and Air 7 GB 1992 Shaw and Sons 0721906230
1137 Hardy Ivamy, E.R. Carriage of Goods by Sea 11 1979 Butterworths and Co. 0406640599
1138 Hardy Ivamy, E.R. Carriage of Goods by Sea 13 UK 1989 Butterworths and Co. 0406525609
1139 Karan, Hakan Law on International Carriage of Goods 3 Turkey 2013 Turhan Bookstore 9789756194553
1140 Ademuni-Odeke Law of International Trade GB 1999 Blackstone Press Limited 185431937X
1141 Newton, Justin The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugona Conventions 2002 HART PUBLISHING 184113323X
1142 LEGISLAÇAO DE INTERESSE PARA A MARINHA MERCANTE 1972 (Legislation Partaining to Merchant Shipping Law) Lisboa 1973
1143 Rowlinson, Mervyn Shipping Freight by Water in Britain and Ireland Calculating Economic Cost and Environmental Opportunities USA 2009 9780773448506
1144 Hudson, N. Geoffrey – Madge, Tim Marine Insurance Clauses 4 GB 2005 LLP Limited 1843114178
1145 Panama Direccion General Consular y de Naves Regulaciones Legales Tomo2. La Ley Aplicable (Legal Regulations Volume2 Applicable Law) Panama
1146 Grime, Robert Shipping Law London 1978 Sweet and Maxwell 0421211202
1147 Huybrechts, Marc Marine Insurance at the Turn of the Millennium 2 Antwerpen 2000 Intersentia 9050951295
1148 James, Jennifer Richardson’s Guide to Negotiable Instruments 8 1991 Butterworths and Co. 0406509204
1149 Day, D.M. The Law of International Trade UK 1981 Butterworths and Co. 0406572011
1150 Van Den Berg, Albert – Duhot, Stibbe Simont Monahan Symposium on Arbitration of International Energy Disputes 1 1 1 Texas 1998
1151 Mbanefo, Louis Nnamdi Essays on Nigerian Shipping Law Nigeria 1991 Professional Books
1152 Glass, David A. – Cashmore, Chris Introduction to the Law of Carriage of Goods London 1989 Sweet & Maxwell 0-421-39700-4
1153 Harris, Brian Ridley’s Law of the Carriage of Goods by Land, Sea and Air 8 England 2010 Sweet & Maxwell 978-0-414-04502-6
1154 Stanton, L.F.H. A Guide to the Merchant Shipping Acts 1 Glasgow 1976 Brown, Son & Ferguson 0851742580
1155 Alexander, Lewis M. New Developments in Marine Science and Technology: Economic, Legal and Political Aspects of Change Honolulu 1989 The Law of the Sea Institute William S. Richardson School of Law
1156 China  Study Tour Maritimme Law Association of Australia & New Zeeland 1 1 1 1 1984
1157 Todd, Paul Cases and Materials on Bills of Lading 1 1 1 1 Britain 1987 Billing and Sons Limited 0632018577
1158 Hardy Ivamy, E.R. Carriage of Goods by Sea 10 London 1976 Butterworths and Co. 0406640572
1159 Wilson, John F. Carriage of Goods by Sea UK 1991 Pitman 0273029878
1160 Mark, Michael Chalmer’s Sale of Goods 7 London 1975 Butterworths and Co. 0406564450
1161 Gaskell, N.J.J. – Debattista, C. – Swatton R. J. Chorley & Giles’ Shipping Law 8 UK 1987 Pitman 027302194X
1162 Colinvaux, Raoul Carver’s Carriage by Sea 12 London 1971 Stevens & Sons 420426809
1163 Sir McNair, William Lennox – Sir Mocatta, Alan Abraham – Mustill, Michael J. Scrutton on Charterparties and Bills of Lading 17 London 1964 Sweet & Maxwell
1164 Hodgson, A.J. – Rudolf, G.R. Law of General Average and The York-Antwerp Rules 7 London 1948 Stevens & Sons
1165 Singh, Nagendra – Colinvaux, Raoul British Shipping Laws – Shipowners London 1967 Stevens & Sons
1166 Lord Chorley of Kendal Arnould on the Law of Marine Insurance and Average 13 1 London 1950 Stevens & Sons – Sweet & Maxwell
1167 Lord Chorley of Kendal – Bailhache, C.T  The Law of Marine Insurance and Average 15 9 London 1961 Stevens & Sons
1168 Sann, Alexander Benedict on Admiralty 6 6A New York 1979 Matthew Bendea
1169 Mbanefo, Louis Nnamdi Nigerian Shipping Laws GB 1983 Professional Books Limited 0862050464
1170 Gürses, Özlem Marine Insurance Law UK 2015 Routledge 9780415727013
1171 Badger, Dennis – Whitehead Geoffrey Elements of Cargo Insurance GB 1983 Woodhead-Faulkner Ltd 085941227X
1172 Brown, Robert H. Dictionary of Marine Insurance Terms 4 GB 1975 Witherby & Co. Ltd
1173 United Nations Guide Lines for Maritime Legislation
1174 Hardy Ivamy, E.R. Carriage of Goods by Sea 12 London 1985 Butterworths 0406640610
1175 Waring, Anne Charterparties Cape Town 1983 Juta & Co 0702113441
1176 Hardy Ivamy, E.R. Dictionary of Shipping Law London 1984 Butterworths 0406624003
1177 Todd, Paul Modern Bills of Lading GB 1986 Collins 0003833224
1178 VanderZwaag, David Canadian Ocean Law and Policy Canada 1992 Butterworths 0409806641
1179 Brodie, Peter R. – Vincenzini, Enrico Dictionary of Shipping Terms GB 1988 Llyod’s 185044174X
1180 Brown, Robert H. Marine Insurance Vol.1 Principles and Basic Practice 5 GB 1986 Whiterby & Co 0948691190
1181 United Nations Use of Maritime Transport Volume 2 2
1182 Mensah, Thomas A. Ocean Governance for Hawai’i 1995 09111892097
1183 Doughty, Martin Merchant Shipping and War London 1982 Swift Printers 0901050830
1184 Van Hooydonk, Eric The Law Ends Where the Port Area Begins Belgium 2010 Maklu 9789046603901
1185 Hodges, Susan Law of Marine Insurance GB 2005 Cavendish Publishing 1859412270
1186 Kono, Haruhiko The Brussels Legislative Package of 1986 and the Common Shipping Policy 1990
1187 Honein, Salah E. The International Law Relating to Offshore Installations and Artificial Islands GB 1991 Lloyd’s 1850444161
1188 Walsh, Gerard P. Laws Relating  to Shipping and Merchant Marine 1 2 1 Washington 1981 U.S. Government Printing Office
1189 Hodges, Susan Cases and Materials on Marine Insurance Law 1 1 1 Oxon 1999 Routledge Cavendish 978-1-85941-438-5
1190 Clarke, Malcolm – Yates, David Contracts of Carriage by Land and Air 1 1 1 Cornwall 2004 Informa Professional 1-84311-330-9
1191 Atiyah, P.S. – Adams, John N. – Macqueen, Hector The Sale of Goods 11 1 1 Essex 2005 Pearson Longman 0-582-89408-5
1192 UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction Of Industrial Works 1 Vienna 1988 United Nations 92-1-133300-8
1193 Huleatt- James, Mark- Gould, Nicholas International Commercial Arbitration 1 London 1996 LLP Limited 1-85978-022-9
1194 Carr, Indira – Goldby, Miriam International Trade Law Statues And Conventions 1 USA 2012 Routledge Cavendish 978-0-415-68659-4
1195 Merkim, Robert Arbitration Act 1996 1 London 1996 LLP Limited 1-85978-070-9
1196 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce With Guide to Enachment 1 Vienna 1996 United Nations 92-1-133607-4
1197 Kaussuri, S. An Analysis of the Risk Clauses in the Institute Cargo Clauses 1982 1
1198 Marine Insurance Law For Managers 1 Bangkok 1984 United Nations
1199 Inns Of Court School of Law Law of International Trade In Practice 1 London 1988 Blackstone Press Limitd 1 854317210
1200 Hewson, Bushby – Colinvaux, Raoul – McGuffie, Kenneth Carver’s Carriage by Sea 12 2 1 Great Britain 1971 Stevens and Sons 420 42680 9
1201 Selmann, Pamela – Templeman, Lord Law of International Trade 1 1 London 1997 Old Bailey Press 1 85836217 2
1202 Bergstrand, S. J. Buy the Flag Developments in the Open Registry Debate 1 London 1983 Transport Studies Group
1203 Schermers, Henry G.- Heukels, Ton- Mead,Philip Netherlands International Law Review 1 1 Netherlands 1989 Martinus Nijhoff Publishers 90-247-3795-8
1204 Lee, D. Marine Law 1 London 1981 CII 0 907323 29 4
1205 Nairobi Government Notes for the Conduct of Examinations For Certificates of Competency Under the Kenya Merchant Shipping Act 1 Nairobi 1974
1206 Marine Law 1 CII
1207 Schofield, John Laytime and Demurrage 1 London 1985 Lloyd’s of London Press LTD 1-85044-057-3
1208 Portwood, Timothy- Ademuni Odeke International Trade Textbook 14 1 London 1992
1209 Portwood, Timothy- Ademuni Odeke International Trade Casebook 13 1 London 1992
1210 Schofield, John Laytime and Demurrage 1 1986 Lloyd’s of London Press LTD
1211 Captain Villar,Roger Merchant Ships at War 1 1 London 1984 Lloyd’s of London Press LTD 085177 298 6
1212 The Swedish Maritime Code 1 Sweden 1982 Akademiförlaget
1213 Medina, Joel R. Panama Registry Maritime Laws and Regulations 2 CIEE
1214 The Yugoslav Maritime Law Assosication The Maritime and Inland Navigation Law 1 Zagreb 1986 The Yugoslav Maritime Law Assosication
1215 Nixon, Dennis W. A Commercial Fisherman’s Guide to Marine Insurance and Law 1 USA Marine Affairs Program The University of Rhode Island
1216 The Statue Law of The Bahamas 1 Bahamas 1987 Bahamas Government
1217 Guide Lines for Maritime Legislation 1 Bangkok United Nations
1218 Lange, Dieter – Born, Gary The Extraterritorial Application of National Laws 1 Usa 1987 Kluwe Law and Taxation Publishers 92 842 1042 3
1219 Ivamy, E. R. Hardy Casebook on Shipping Law 4 1 London 1987 Lloyd’s of London Press LTD 1 85044 130 8
1220 Schmitthoff, Clive M. The Law and Practice of International Trade 9 1 London 1990 Stevens and Sons 0 420 48180X
1221 Denmark Ministry of Commerce The Merchant Shipping 1 Denmark 1965 Denmark Ministry of Commerce
1222 Denktaş Şakar, Gül Transport Mode Choice Decisions and Multimodal Transport: A Triangulated Approach 1 İzmir 2020 Dokuz Eylül University Publications 978-975-441-292-5
1223 Sanmuganathan,M. Maritime  Code of the Empire of Ethiopia 1 Addis Ababa 1960
1224 Ministry of transport & communications Modalities for ımplementation of the merchant shipping (code of conduct for liner conferences)regulations 1 Mombasa 1989
1225 Departmental Advisory Committee on Arbitration Law and Scottish Advisory Comittee on Arbitration Law The Uncitral Model Law on İnternational Commercial Arbitration 1 1987
1226 Juda,Lawrence The UNCTAD Liner Code United States Maritime Policy at the Crossroads 1 Colorado 1983 Westview Press 0-86531-996-0
1227 International Maritime Organization Basic Documents II London 1985 International Maritime Organization 92-801-1186-8
1228 Andrew, Barton Insurance Law Handbook 2009 10 1 Suffolk 2009 LexisNexis
1229 Department of Transport Standard Marine Navigational Vocabulary 1 London 1987 Department of Transport
1230
1231 Ambrose, A. J. Jane’s Merchant Shipping Review 1 United Kingdom 1984 Jane’s Publishing Company 0-7106-0302-9
1232 Merchant Shipping Act 1995 1 0-10-542195-2
1233 The Merchant Marine Act, 1936, The Shipping Act of 1984, and Related Facts 1 Washington 1985 U.S. Government Printing Office
1234 Mina Qaboos Port Rules and Regulations 1982 1982 Gazzette Issue No. 240
1235 International Maritime Organization Supplement Relating to the International Convention on Load Lines, 1966 1 London 1988 International Maritime Organization 92-801-1114-0
1236 Heaver, Trevor D. National Flag Shipping: An Analysis of Canadian Policy Proposals 1 Vancouver 1982 Centre for Transportation Studies, University of British Columbia 0-919804-30-6
1237 International Maritime Organization International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties (1969) and Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances Other Than Oil, 1973 1 London 1988 International Maritime Organization 92-801-1070-5
1238 Fishing in Sweden, An Information from the National Board of Fishes 1
1239 International Maritime Organization International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (1954) as Amended in 1962 and 1969 1 London 1988 International Maritime Organization 92-801-1118-3
1240 International Maritime Organization International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (1969) and Protocol to the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (1976) 1 London 1985 International Maritime Organization 92-801-1071-3
1241 International Maritime Organization Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk 1 London 1986 International Maritime Organization 92-801-1206-6
1242 International Maritime Organization International Convention for Safe Containers 1 London 1988 International Maritime Organization 92-801-1131-0
1243 International Maritime Organization 1985 Amendments to the Convention and to the Operating Agreement 1 London 1986 International Maritime Organization 92-801-0027-0
1244 International Maritime Organization SOLAS Consolidated Edition 2009 1 London 2009 International Maritime Organization 978-92-801-1505-5
1245 Panama Bureau of Shipping Republic of Panama Regulations For Crew Accomodation on Board Ships 1 Panama 1984 Panama Bureau of Shipping
1246 International Maritime Organization International Confrence on Liability and Compansation For Damage in Connexion with the Carriage of Certain Substances by Sea, 1984 1 London 1985 International Maritime Organization
1247 Sellman, Pamela Law of International Trade 1 London 2002 Old Bailey Press 1-85836-540-6
1248 Jacques, Bruno The Balance of Payments and National Shipping 1 Canada 1986 Canadian Transport Comission 0-662-15136-4
1249 International Maritime Organization IMO Compendium of Maritime Traning Institutes 1 London 1996 International Maritime Organization
1250
1251 Sellman, Pamela Law of International Trade London 1997 Old Bailey Press 1-85836-257-1
1252 United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978 1 Austria 1982
1253 Ralph Bugg, Geoffrey Whitehead Elements of Transportation and Documentation 1984 Woodhead-Faulkner Limited 0-85941-229-6
1254 Ward, David The Law of the Sea – A Choice Between Anarchy and Order 1 London 1983 World Development Movement 0-903272-23-7
1255 Simone, Osvaldo Blas Compendio de Derecho de la Navegacion 1 Buenos Aires 1987 Depalma 950-14-0410-2
1256 Maurice E. V. Denny Freight Insurance London 0-900886-41-2
1257 Force, Yiannopoulos, Force – Robert, A. N., Martin Davies Admirality and Maritime Law Washington Beard Books 1-58798-301-X
1258 Aldous, Grahame – Nelson, Linda Work Accidents at Sea 1 London 2008 Chambers of Grahame Aldous 978-0-9555197-2-7
1259 Till, Geoffrey The Future of British Sea Power Britain 1984 The Macmillan Press 0-333-37976-4
1260 International Maritime Organization Convention on Facilitation of International Maritime Traffic as amended and Resolutions Relating Thereto London 1965 92-801-1211-2
1261
1262 International Maritime Organization Basic Documents Volume 1 1 London 1968 International Maritime Organization 92-801-1213-9
1263 Goodacre,Kenneth J. Collected Papers on Marine Claims Volume 2 1 1 London 1-85609-040 X
1264 Davies,Donald Commencement of Laytime 1 1 Worcester 1987 Lloyd’of Press LTD 1-85044-147-2
1265 Miller,Michael D. Marine War Risks 2 1 Bridgend 1994 Lloyd’s of London Press LTD 1-85044-516-8
1266 Department of Transport Examinations for Certificates of Competency for Fishing Vessels London 1986 Her Majesty’s Stationery Office 0-11-550796-5
1267 The Instute of  Freight Forwarders Exporter & Forwarder the Professional Guide 1989 The Instute of  Freight Forwarders
1268 Freight Forwarders And Export Managers Freight Forwarders And Export Managers 1986
1269 Peel,Adwin The Law of Contract 12 New York 2001 Oxford University Press 0-19-926060-5
1270 Pool, Jill Textbook On Contact Law 7 London 2007 Thomson Sweet & Maxwell 9780421
1271 Pool, Jill Casebook On Contract Law 7 London 2007 Thomson Sweet & Maxwell 0-19-927550-5
1272 Ivemy, E.R. Hardy Casebook On Contract Law 4 London 1984 Butterworths 0-406-60263-8
1273 Lowry-John,Rawlings-Philips Insurance Law Cases and Materials 1 Portland, Oregon 2004 Hart Publishing 1-84113-274-8
1274 Birds,John Birds’ Modern Insurance Law 7 London 2007 Sweet  Maxwell 978-0421-960503
1275 Ivamy, E.R. Hardy Dictionary of Insurance Law London 1981 Butterworths 0-406-60300-6
1276 Holloway, David Commercial Law UK 1997 Old Bailey Press 1-85836-216-4
1277 United Kingdom Department of Transport Examinations for Certificates of Competency for Fishing Vessels (Deck Officer Requirements, Syllabuses and Specimen Papers) 1 London 1986 Her Majesty’s Stationary Office 0-11-550714-0
1278 International Maritime Organization Supplement Relating to the Annex to the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965, as Amended 5 1 London 1987 International Maritime Organization 92-801-1219-8
1279 Republic of the Marshall Islands Maritime Act 1987 1
1280 International Maritime Organization International Ship and Port Facility Security Code and SOLAS Amendments 2002 1 London 2003 International Maritime Organization 92-801-5149-5
1281 International Maritime Organization MARPOL – How to do it (Manual on the Practical Implications of Ratifying and Implementing MARPOL 73/78) 1 London 1993 International Maritime Organization 92-801-1307-0
1282 Aberdeen University African Studies Group Africa and the Sea 1 Aberdeen 1985 Aberdeen University African Studies Group 0-9509989-0-7
1283 Maritime Procedure Law of the People’s Republic of China 1 2000 People’s Communications Publishing House 7-114-03689-2
1284 International Maritime Organization OPRC Convention – International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 1 London 1991 International Maritime Organization 92-801-1267-8
1285 Marson,James- Ferris,Katy Business Law 3 1 Great Britain 2016 Bell&Bain Ltd., Glasgow 9780198759126
1286 Corley,Robert N. Principles of Business Law 10 1 New Jersey 1975 Englewood Cliffs 0137013000
1287 Detlev F.Vagts – Williams, S. Dodge- Koh, Harold Hongju Transnational Business Problems 4 1 New York 2008 THOMSON/FOUNDATION PRESS 9781599410845
1288 Kaya, Şenay Kutup Bölgelerinde Egemenlik Mücadelesi ve Ekonomik Yatırım Fırsatları Ankara 2020 Kozmostar 978-605-69661-3-2
1289 Yılmaz, Serdar Bir Kuşak Bir Yol Projesi Ankara 2019 Astana 978-605-5010-48-5
1290 Saraçyakupoğlu, Gökey Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Ankara 2022 Atlas Akademik Basım Yayın Dağıtım 978-625-433-982-0
1291 Ertan, Kerem Deniz Hukukunda Londra’da Tahkim İstanbul 2011 Beta 978-605-377-397-9
1292 Silahtaroğlu, Elvin Türk Hukukunda Gemi Acentesi İstanbul 2022 On İki Levha 978-625-432-269-3
1293 Yüce, Halil Ahmet Viyana Satım Sözleşmesi’nin (CISG) 79. Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma İstanbul 2018 On İki Levha 978-605-7542-91-5
1294 Şendur, Tülin Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları Ankara 2022 Atlas 978-605-320-236-3
1295 Yıldız, Özlem Osmanlı Devleti’nde Deniz Ticareti (1908-1914) İstanbul 2014 Tarihçi 978-605-4534-59-3
1296 Karaaslan, Muhammet Abdülmecit İslam Deniz Ticaret Hukuku İstanbul 2019 Hikmetevi 978-605-80417-4-5
1297 Sturmey,S.G Workbook on the application of the unctad code 2 1 1985 Seatrade Academy 0-90559-33-8
1298 Goodacre,J.Kenneth Instıtue  tıme clauses hulls 1983 Witherby&Co. LTD 0-900886-83-8
1299 Davies,Donald Commencement of Laytime 1987 Lloyd’s of London Press LTD 1-85044-147-2
1300 Sellman,Pamela Law of International Trade Casebook 15 1994 HLT Publications 0-7510-0485-5
1301 Schmitthoff, Clive M. Schmitthoff’s Export Trade The Law & Practice of International Trade 9 London 1990 Steven & Sons 0-420-481907
1302 Aras, Ecehan Yeşilova 1 İstanbul 2023 Yetkin Yayınları 978-605-05-1454-4
1303 Çavuş, Cansu Çakan Kurtarma Sözleşmeleri 1 Ankara 2022 Adalet Yayınevi 978-605-264-071-5
1304 Oyal, Ahmet Batuhan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taşıma işleri Komisyonculuğu 1 İstanbul 2023 On İki Levha Yayıncılık 978-625-432-322-5
1305 Ayrancı, Asya K. Uluslararası Deniz Hukuku Uyarınca Otonom Deniz Araçları Statüsünün İncelenmesi ve Denizde Silahlı Çatışma Hukuku Kapsamında Otonom Deniz Silah Sistemlerinin Kullanımının Değerlendirilmesi 1 Ankara 2022 Yetkin Yayınları 978-605-05-1394-3
1306 Congar, H. Cem Gemi İnşa Sözleşmeleri 1 Ankara 2023 Seçkin Yayıncılık 978-975-02-8201-0
1307 Çalık, Tacettin Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmeleri Işığında Bayrak Devletinin Yetkileri ve Yükümlülükleri 1 Ankara 2022 Adalet Yayınevi 978-605-264-049-4
1308 Congar, H. Cem Deniz Yolu ile Uluslararası Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Deniz Sigortaları (Yük, Tekne ve P&I Kulüp Sigortaları 1 Ankara 2023 Seçkin Yayıncılık 978-975-02-8298-0
1309 Çakmak, Tolga Fahri , Dinçer Füsun İstanbullu Deniz Turizmi 1 Ankara 2016 Detay Yayıncılık 978-605-9189-99-6
1310 Görçün, Ömer Faruk , Görçün, Özhan Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden Demiryolu Taşımacılığı 1 İstanbul 2010 Beta Yayıncılık 978-605-377-355-9
1311 Kuran, Selami Uluslararası Hukuk Temel Metinler 1 İstanbul 2014 Beta Yayıncılık 978-605-333-193-3
1312 Kuran, Selami Uluslararası Deniz Hukuku 1 İstanbul 2020 Beta Yayıncılık 978-605-242-571-8
1313 Esmer, Soner Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Ankara 2020 Akademisyen Kitabevi
1314 Cumalıoğlu, Emre TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal İstanbul 2019 On İki Levha 978-605-7622-36-5
1315 Gözügüzelli, Emete Uluslararası Deniz Hukuku Ankara 2020 Atlas 978-625-406-613-9
1316 Karadoğan,Emirali Liman işçilerinin sağlığı ve güvenliği Ankara 2019 Siyasal Kitabevi 978-605-7877-15-4
1317 Bostan.İdris Osmanlı Deniz Ticareti 1 İstanbul 2009 Küre Yayınları 978-605-7646-10-1
1318 Yakıcı,Bülent Tugay Deniz  yolu kuru yük taşımacılığı Ankara 2020 Nobel Bilimsel Eserler 978-625-7126-41-0
1319 Selanik,Atakan Adem Viyana satım sözleşmesi uyarınca teslim borcu İstanbul 2018 Oniki Levha 978-605-152-707-9
1320 Arı,Tayyar-Çaşın,Mesut Hakkı Doğu  Akdeniz Uluslararası Güç Mücadelesinin Yeni Arenası İstanbul 2021 İdeal Kültür Levha 978-625-7059-55-8
1321 Atamer,Yeşim M.-Arslanyürek Kabaklıoğlu,Yasemin-Taşkın,Damla Zeynep Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Danışma Kurulu Görüşleri Oniki Levha 978-605-7820-42-6
1322 Esmer,Soner-Ateş,Alpaslan-Baştuğ,Sedat Deniz taşımacılığının temel unsurları 9 Ankara 2014 Akademisyen Kitabevi 978-1-138-78668-4
1323 Congar, Cem Liman ve Yat Limanlarının Hukuki Sorumluluğu ile Sigortaları Ankara 2023 Seçkin 978-975-02-8278-2
1324 Eliklioğlu, Bilal Ersin Doğu Akdeniz’in Leviathan’ı Türkiye İstanbul 2022 Aktif 978-625-8182-03-3
1325 İmrag, Kaya Osmanlı Libya’sı Doğu Akdeniz’de Türk Hakimiyeti İstanbul 2020 İlgi Kültür Sanat 978-605-7703-55-2
1326 Çarık, Şenol Doğu Akdeniz’de Rekabet İstanbul 2021 Halk Kitabevi
1327 Özcan, Feyzi Enerji Doğu Akdeniz’de İstikrarı Şekillendirici Bir Faktör Olabilir Mi? İstanbul 2017 Matbuat 978-605-9280-09-0
1328 Erdal,Murat Konteyner Deniz  ve Liman İşletmeciliği 2  İstanbul 2017 Beta 978-605-333-863-5
1329 Ulusu,Ayşe Elif Milletlerarası Mal Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat Sorumluluğunun Sınırılandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi İstanbul 2011 Beta 978-605-377-393-1
1330 Atmaca,Sezar Denizcilik Alfabesi İstanbul 2017 İletişim 978-975-05-2177-5
1331 Uluslararası Ticari Sözleşmeler için Unidroit İlkeleri istanbul 2020 Oniki Levha 978-625-7293-43-3
1332 Charlery, Janette International Trade Law Londra 1993 Pitman Publishing 0712111921
1333 Harrison, R. N. G The All England Law Reports 3 Londra 1976 Butterworth&Co Ltd 0-406-85113-1
1334 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1979 Butterworth&Co Ltd 0-406-58122-0
1335 Thomas, Sarah The All England Law Reports Annual Review Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0-406-03662-4
1336 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports Annual Review Londra 1997 Butterworth&Co Ltd 0-406-06289-7
1337 Hutchesson, Peter The All England Law Reports Annual Review Londra 1984 Butterworth&Co Ltd 0-406-85150-6
1338 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 4 Londra 1993 Butterworth&Co Ltd 0-406-01669-0
1339 Edgerley, J. T. The All England Law Reports 3 Londra 1968 Butterworth&Co Ltd
1340 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1982 Butterworth&Co Ltd 0-406-85145-X
1341 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports 4 Londra 1997 Butterworth&Co Ltd 0-406-894167
1342 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1992 Butterworth&Co Ltd 0-406-01000-5
1343 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 3 Londra 1979 Butterworth&Co Ltd 0406851344
1344 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1980 Butterworth&Co Ltd 0406851360
1345 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 4 Londra 1992 Butterworth&Co Ltd 040601003
1346 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1989 Butterworth&Co Ltd 0406851670
1347 Hutchesson,Peter The All England Law Reports Londra 1995 Butterworth&Co Ltd 0406050945
1348 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1973 Butterworth&Co Ltd 0406851069
1349 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1982 Butterworth&Co Ltd 0406851433
1350 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1979 Butterworth&Co Ltd 0406851239
1351 Hutchesson,Peter The All England Law Reports Londra 1991 Butterworth&Co Ltd 0406863148
1352 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1971 Butterworth&Co Ltd 040685100
1353 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 3 Londra 1989 Butterworth&Co Ltd 0406851697
1354 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1995 Butterworth&Co Ltd 0406037922
1355 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 1 Londra 1990 Butterworth&Co Ltd 040685170
1356 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1995 Butterworth&Co Ltd 0406037949
1357 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 3 Londra 1993 Butterworth&Co Ltd 0406016682
1358 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1990 Butterworth&Co Ltd 0406881719
1359 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1982 Butterworth&Co Ltd 0406851441
1360 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports 2 Londra 1996 Butterworth&Co Ltd 0406065020
1361 Harrison, R. N. G The All England Law Reports 3 Londra 1977 Butterworth&Co Ltd 0406851190
1362 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 3 Londra 1968 Butterworth&Co Ltd
1363 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1990 Butterworth&Co Ltd 0406851727
1364 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 2 Londra 1972 Butterworth&Co Ltd 0406851034
1365 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 3 Londra 1972 Butterworth&Co Ltd 0406851042
1366 Harrison, R. N. G The All England Law Reports 1 Londra 1974 Butterworth&Co Ltd 0-406-85108-5
1367 Brown, Paul The All England Law Reports Annual Review Londra 1993 Butterworth&Co Ltd 0-406-0160-38
1368 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1991 Butterworth&Co Ltd 0-406-85175-1
1369 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0-406-031746
1370 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports 4 Londra 1996 Butterworth&Co Ltd 0-406-065047
1371 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0-406-03172-X
1372 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 2 Londra 1970 Butterworth&Co Ltd 0-406-85097-6
1373 Brown, Paul The All England Law Reports Annual Review Londra 1990 Butterworth&Co Ltd 0-406-86309-1
1374 Edgerley, J. T. The All England Law Reports 1 Londra 1967 Butterworth&Co Ltd
1375 Edgerley, J. T. The All England Law Reports 1 Londra 1965 Butterworth&Co Ltd
1376 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 3 Londra 1988 Butterworth&Co Ltd 0406851662
1377 Niekirk,Paul H The All England Law Reports 1 Londra 1970 Butterworth&Co Ltd 0406850968
1378 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1988 Butterworth&Co Ltd 0406851654
1379 Hutchesson,Peter The All England Law Reports 2 Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0406031738
1380 Edgerley, J. T. The All England Law Reports 2 Londra 1967 Butterworth&Co Ltd
1381 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 3 Londra 1971 Butterworth&Co Ltd 0406851018
1382 Edgerley, J. T. The All England Law Reports 2 Londra 1968 Butterworth&Co Ltd
1383 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1981 Butterworth&Co Ltd 0406851425
1384 King, Cyril The All England Law Reports 2 Londra 1966 Butterworth&Co Ltd
1385 Harrison, R.N.G The All England Law Reports 2 Londra 1978 Butterworth&Co Ltd 0-406-85121-2
1386 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports 2 Londra 1997 Butterworth&Co Ltd 0-406-894140
1387 Allen, Jane The All England Law Reports Annual Review Londra 1986 Butterworth&Co Ltd
1388 Vandridge, Caroline The All England Law Reports 3 Londra 1996 Butterworth&Co Ltd 0406065039
1389 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1992 Butterworth&Co Ltd 0406010013
1390 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 4 Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0406031754
1391 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1992 Butterworth&Co Ltd 0406010021
1392 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1983 Butterworth&Co Ltd 0406851476
1393 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1983 Butterworth&Co Ltd 0406851492
1394 Harrison, R. N. G. The All England Law Reports 3 Londra 1976 Butterworth&Co Ltd 0406851166
1395 Brown, Paul The All England Law Reports Annual Review Londra 1990 Butterworth&Co Ltd 0406863113
1396 Thomas, Sarah The All England Law Reports Annual Review Londra 1994 Butterworth&Co Ltd 0406047308
1397 Harrison, R. N. G. The All England Law Reports 3 Londra 1974 Butterworth&Co Ltd 0406851107
1398 Vandridge, Caroline The All England Law Reports 1 Londra 1997 Butterworth&Co Ltd 0406894132
1399 Harrison, R.N.G. The All England Law Reports 2 Londra 1974 Butterworth&Co Ltd 0406851093
1400 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1991 Butterworth&Co Ltd 0406851743
1401 Vandridge, Caroline The All England Law Reports 1 Londra 1998 Butterworth&Co Ltd 0-406-90278-X
1402 Harrison, R.N.G. The All England Law Reports 3 Londra 1973 Butterworth&Co Ltd 0406851077
1403 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1983 Butterworth&Co Ltd 0406851484
1404 Clayton, Colin The All England Law Reports 54 Londra 1937-1938 The Times Publishing Company
1405 Kingsford-Smith,D.A. Current Developments İn Banking and Finance London 1989 Steven & Sons 0-420-48330-6
1406 Paul, Colin- Montagu, Gerarld Banking & Capital Markets Companion 4 Hampshire 2006 Law Matters Publishing 1-84641-015-0
1407 Allen, Jane The All England Law Reports Annual Review 1987 Londra 1988 Butterworth&Co Ltd 0406863067
1408 Vandridge, Caroline The All England Law Reports Annual Review 1997 Londra 1998 Butterworth&Co Ltd 0406901163
1409 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1993 Butterworth&Co Ltd 0406016674
1410 Harrison, R. N. G. The All England Law Reports 1 Londra 1973 Butterworth&Co Ltd 0406851050
1411 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1991 Butterworth&Co Ltd 0406851735
1412 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 4 Londra 1991 Butterworth&Co Ltd 0406008485
1413 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1993 Butterworth&Co Ltd 0406016666
1414 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1979 Butterworth&Co Ltd 0406851247
1415 King, Cyril The All England Law Reports 3 Londra 1969 Butterworth&Co Ltd 040685095
1416 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1985 Butterworth&Co Ltd 0406851557
1417 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1989 Butterworth&Co Ltd 0406851689
1418 Allen, Jane The All England Law Reports Annual Review Londra 1988 Butterworth&Co Ltd 0406863075
1419 King, Cyril The All England Law Reports 1 Londra 1969 Butterworth&Co Ltd 04068500933
1420 Harrison, R. N. G. The All England Law Reports 1 Londra 1972 Butterworth&Co Ltd 0406851026
1421 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 1 Londra 1971 Butterworth&Co Ltd 0406850992
1422 Vandridge, Caroline The All England Law Reports 3 Londra 1995 Butterworth&Co Ltd 0406037957
1423 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1984 Butterworth&Co Ltd 0406851522
1424 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1984 Butterworth&Co Ltd 0406851514
1425 Henley, H. P. Lloyd’s List Law Reports 1 Londra 1953 Lloyd’s
1426 Treitel, Sir Guenter The Law Of Contract 11 Londra 2003 Sweet & Maxwell Limited 0421788305
1427 Samuel, Geoffrey Contract Law: Cases and Materials 1 Londra 2007 Sweet & Maxwell Limited 9781847032164
1428 Duxbury, Robert Contract Law 1 Londra 2008 Thomson Reuters (Legal) Limited 9781847031273
1429 Bennett, C Dictionary Of Insurance Great Britain 1992 Longman Group UK Limited 0273033271
1430 Welson, J.B. – Taylor, Herbert Insurance Administration 8 Great Britain 1963 Spottiswoode Ballantyne and Company LTD.
1431 Journal Of The Chartered Insurance Institute 65 Great Britain 1968 Richard Clay (The Chaucer Press) Limited
1432 Birds, John Modern Insurance Law 4 Londra 1997 Sweet & Maxwell Limited 0421587008
1433 McGill, Dan M. Legal Aspects Of Life Insurance Illionis 1959 Richard D. Irwin INC.
1434 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1985 Butterworth&Co Ltd 0-406-85154-9
1435 Harrison, R.N.G The All England Law Reports 1 Londra 1976 Butterworth&Co Ltd 0-406-85114-X
1436 Harrison, R.N.G The All England Law Reports 1 Londra 1978 Butterworth&Co Ltd 0-406-85120-4
1437 Mathers, E.S. Lloyd’s List Law Reports 2 Londra 1962 Lloyd’s
1438 Mathers, E.S. Lloyd’s List Law Reports 1 Londra 1961 Lloyd’s
1439 Vandridge-Ames, Caroline The All England Law Reports 3 Londra 1997 Butterworth&Co Ltd 0-406-894159
1440 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 1 Londra 1988 Butterworth&Co Ltd 0-406-85164-6
1441 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1980 Butterworth&Co Ltd 0-406-85137-9
1442 Niekirk, Paul H. The All England Law Reports 3 Londra 1970 Butterworth&Co Ltd 0-406-85098-4
1443 Mathers, E.S. Lloyd’s List Law Reports 1 Londra 1963 Lloyd’s
1444 Mathers, E.S. Lloyd’s List Law Reports 2 Londra 1964 Lloyd’s
1445 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 2 Londra 1981 Butterworth&Co Ltd 0-406-85141-7
1446 Hutchesson, Peter The All England Law Reports 3 Londra 1985 Butterworth&Co Ltd 0-406-85156-5
1447 Clayton, Colin The Times Law Reports 7 Londra 1940-1941 Times Publishing Company, Ltd.
1448 Clayton, Colin The Times Law Reports 64 Londra 1948 Times Publishing Company, Ltd.
1449 Clayton, Colin The Times Law Reports 65 Londra 1949 Times Publishing Company, Ltd.
1450 Chance, Clifford Insurance Regulation In Europe 4 Londra 1997 Printed by Jevons Brown
1451 Rawlings, Philip – Lowry, John Insurance Law – Doctrines and Principles 2 Portland 1999 Hart Publishing 1-84113-540-2
1452 Clayton, Colin The Times Law Reports 1 Londra 1939-1940 Times Publishing Company
1453 Clayton, Colin The Times Law Reports 63 Londra 1947 Times Publishing Company
1454 Clayton, Colin The Times Law Reports 55 Londra 1938-1939 Times Publishing Company
1455 Burrows, A.S. Remedies for Torts and Breach of Contract Londra 1987 Butterworth&Co Ltd 0406501513
1456 Enright, Mairead Principles of Irish Contract Law 27 Clarus Press
1457 Uff, John – Capper,Phillip Construction Contract Policy Improved Procedures And Practice Londra 1989 Centre of Construction Law and Management,King’s College London 0-9514866-0-8
1458 Uff, John – Lavers,Anthony Legal Obligations In Construction Revised Conference Proceedings Londra 1996 Construction Law Press 0-9514866-2-4
1459 Stephenson, Graham Core Statutes on Contract, Tort and Restitution Hampshire 2006 Law Matters Publishing 1846410355
1460 Cracknell, D. G. Obligations: Contract Law Londra 1998 Old Bailey Press 1858362733
1461 Peel, Edwin The Law Of Contract 12 Londra 2007 Sweet&Maxwell 9780421948402
1462 Sealy, L.S. – Hooley, R.J.A. Text and Materials in Commercial Law London, Dublin,Edinburgh 1994 Butterworth&Co Ltd 0406016194
1463 Goode, Roy – Kronke, Herbert – McKendrick, Ewan – Wool, Jeffrey Transnational Commercial Law-Text,Cases and Materials Hampshire 2007 Oxford University Press 978-0-19-925166-7
1464 Dalhuisen, J.H. Dalhauisen on Transnational and Comparative Commercial, Financial and Trade Law 3 Oxford,Portland,Oregon 2007 Hart Publishing 9781841137094
1465 Tretitel, Sir Guenter The Law of Contract 10 London 1999 Sweet & Maxwell 0 421 63460X
1466 QC, J.Beatson Anson’s Law of Contract 27 New York 1998 Oxford University Press 0-19-855262-5
1467 Cheshire, G.C. / Fifoot, C.H.S. / Furmston, M.P. Cheshire and Fifoot’s Law of Contract 8 London 1972 Butterworths 0 406 56528 7
1468 McKendrick, Ewan CPE Tort Textbook 6 UK 1992-1993 HLT Publications 0-7510-0115-5
1469 Insurance 3 London 1996 Bankers Book Limited 0-85297-421-3
1470 Jess, Digby C. Butterworths Insurance Law Handbook 3 London, Dublin, Edinburgh 1992 Butterworths 0 406 00575 3
1471 Birds, John Modern Insurance Law 3 London 1993 Sweet & Maxwell 0-421-474-904
1472 The Chartered Insurance Institute Accounting & Finance for Managers in Insurance 1 UK 1991 Redwood Press 1 85369 093 7
1473 The American Law Institute National Conference of Commissioners on Uniform State Laws Offical Text and Comments Uniform Commercial Code USA 2004 American Law Institute 0-314-11346-0
1474 Birds, John Birds’ Modern Insurance Law 9 London 2013 Sweet & Maxwell 978-0-414-02330-7
1475 Barton, Andrew Butterworths Insurance Law Handbook 10 UK 2009 LexisNexis 978 1 4057 4451 5
1476 McKendrick, Ewan Contract Law  Texts, Cases, and Materials 1 New York 2003 Oxford University Press  0-19-925076-6
1477 McKendrick, Ewan Contract Law London 1990 Macmillan Professional Masters ISBN 0-333-461
1478 Poole, Jill Case Book on Contract 2 London 1992 Ashford Colour Press 1 85431 441 6
1479 Brownsword, Roger Smith & Thomas: A Casebook on Contract 12 London 2009 Thomson Reuters ISBN  9781847034175
1480 Darrow-Kleinhaus, Suzanne Acing Contracts St. Paul, Minnesota 2010 Thomson Reuters ISBN 978-0-314-17171-9
1481 Enright, Mairead Principles of Irish Contract Law Dublin 2007 Clarus Press ISBN 978-1-905536-10-8
1482 Wood, Jeremy Butterworths Insurance Law Handbook 4 London 1995 Reed Elsevier 0-406-08096-8
1483 Lowry,John – Rawlings,Philip – Merkin,Robert Insurance Law – Doctrines and Principles 3 Oxford,Portland,Oregon 2011 Hart Publishing 978-1-84946-201-3
1484 McConville,Catherine Company Law Dublin 2001 Sweet & Maxwell 1-85800-172-2
1485 Walmsley, Keith Company law Handbook 18 UK 2004 LexisNexis Butterworths 1-40570-001-7
1486 Dine, Janet- Koutsias, Marios Company Law 6 Great Britain 2007 Palgrave Macmillan 0-230-01877-7
1487 Girvin, Stephen-Frisby, Sandra-Hudson,Alastair Charlesworth’s Company Law 18 London 2010 Sweet & Maxwell 13 978-1-84703-919-4
1488 Mayson, Stephen- French,Derek-Ryan,Christopher Mayson, French & Ryan on Company Law 23 Oxford 2007 Oxford University Press 0-19-929027
1489 Mckendrick, Ewan Contract Law 8 London 1990 Thomson Litho Ltd. 978-0-230-21671-6
1490 Rose, Francis Blackstone’s Statutes on Contract, Tort & Restitution 12 London 2001 Blackstone Press 1-84174-207-4
1491 Athearn, L. James – Pritchett, S. Travis – Schmit, Joan T. Risk and Insurance 6 United States of America 1989 West Publishing Company
1492 Ivamy, E.R. Hardy General Principles of Insurance Law 6 London 1993 Butterworths ISBN 0-406-01312-8
1493 Pitt, Gwyneth Butterworths Commercial Law Handbook London 1989 Butterworths ISBN 0-406-54722 X
1494 Goode, Roy – Kronke, Herbert – McKendrick, Ewan – Wool, Jeffrey Transnational Commercial Law International Instruments and Commentary 1 New York 2004 Oxford University Press ISBN 978-0-19-925167-4
1495 Hooley, Richard  Butterworths Student Statutes Commercial Law Kent 1995 Butterworths ISBN  0-406-05192-5
1496 Willis Park Rokes Human Relations in Handling Insurance Claims | The Irwin Series in Risk and Insurance 1 Illinois 1967 Richard D. Irwin, Inc. N/A
1497 Ervine, Covan Core Statues on Company Law Great Britain 2010 Palgrave Macmillan 978-0-230-27668-0
1498 Speidel,Richard E.- Summers, Robert S.-White, James J. Commercial Law Teaching Materials 4 st. Paul, Minnesota 1987 West Publishing Company 0-314-40504-6
1499 Cranston, Ross Principles of Banking Law 2 Oxford 2005 Oxford University Press 0-19-925331-5
1500 Spediel, Richard E. – Summers, Robert S. – White, James J. Teaching Notes for Commercial Law 4 Minnesota 1987 West Publishing Co. 0-314-63896-2
1501 Hooley, RJA – Sealy, LS Commercial Law Text, Cases, and Materials 4 New York 2009 Oxford University Press 978-0-19-929903-4
1502 Stokes, Rob – Dobson, Paul Commercial Law 8 London 2012 Sweet & Maxwell 978-0-414-04611-5
1503 Cloughton, David Riley on Business Interruption Insurance 7 London 1998 Sweet & Maxwell 0-421-40720-4
1504 Petersmann, Ernst-Ulrich International Economic Law Series Reforming The World Trading System Great Britian 2005 Biddles Ltd. 0199282633
1505 Ivamy, E.R. Hardy Dictionary Of Company Law 2 London 1985 Butterworth & Co Ltd 0406681643
1506 Northey, JF – Leigh, LH Introduction To Company Law London 1971 Butterworth & Co Ltd 040663100X
1507 Shepherd, Chris 150 Leading Cases Company Law 3 Great Britian 2004 Old Bailey Press 1858365287
1508 Magnus, S. W. – Estrin, M. Companies Law And Practice 4 London 1968 Butterworth & Co Ltd
1509 Griffin, Stephen Company Law Fundamental Principles 3 Great Britian 2000 Pearson Education 0273642219
1510 Hicks, Andrew – Goo, S. H. Cases and Materials On Company Law 5 New York 2004 Oxford University Press 0199270619
1511 Sealy, Len – Worthington, Sarah Cases and Materials In Company Law 8 New York 2008 Oxford University Press 9780199298426
1512 Szasz, Paul C. The Law and Practices of the International Atomic Energy Agency 7 Vienna 1982 IAEA
1513 Rainer, Reinhard H. / Szasz, Paul C. The Law and Practices of the International Atomic Energy Agency 1970-1980 7-S1 Vienna 1993 IAEA 9201036930
1514 Bilateral, regional and Multilateral Agreements Relating to Co-operation in the Field of Nuclear Safety 15 Vienna 1990 IAEA 9200760902
1515 Experience and Trends in Nuclear Law 8 Vienna 1972 IAEA
1516 Convention on Early Notification of a Nuclear Accident and Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency 14 Vienna 1987 IAEA 9201760876
1517 McAfee, Josephine Butterworths Journal of International Banking and Financial Law 7 7 England 1992 Butterworths 02692694
1518 Folsom, Ralph H./ Gordon, M. W. / Spanogle, J. A. / Fitzgerald, P. L. Interational Business Transactions: Foreign Investment USA 2009 West 9780314200105
1519 Macintrye, Ewan Business Law UK 2001 Pearson Education 0273643711
1520 Spanogle, John A. / Gordon, Michael Wallace / Folsom, Ralph H. International Business Transactions 8 USA 2009 West 978-0-314-19521-0
1521 Niehuss, John M. International Project Finance in a Nutshell USA 2010 West 978-0-314-26598-2
1522 Buergenthal,Thomas Public International Law in a Nutshell 3 USA 2002 West 0-314-21158-6
1523 Folsom, Ralph H. NAFTA and Free Trade in the Americas in a Nutshell 3 USA 2008 Thomson- West 978-0-314-18962-2
1524 Berman, George A. Transnational Litigation USA 2003 Thomson- West 0-314-14584-2
1525 Cleary, Edward W. / Ball, Vaughn C. / Barnhart, Ralph C. / Broun, Kenneth S. / Dix, George E. / Gellhorn, Ernest/ Meisenholder, Robert / Roberts, E. F. / Strong, John W. McCormick on Evidence 2 Minnesota 1981 West Publishing Co.
1526 Summers, Robert S/ White, James J. Uniform Commercial Code 3 Minnesota 1978 West Publishing Co.
1527 Henn, Harry G Law of Corporations 2 Minnesota 1977 West Publishing Co.
1528 Folsom, Ralph H. / Gordon, Michael Wallace / Jr. Spanogle, John A. International Business Transactions A Problem-Oriented Coursebook Minnesota 1987 West Publishing Co. 0-314-60083-3
1529 Houston, Texas 1998 American Bar Association
1530 Maclntyre, Ewan Nutshells Commercial Law 2 London 2010 Thomson Reuters 978-0-41404-174-5
1531 Duxbury, Robert Nutshells Contract Law 8 London 2009 Thomson Reuters 978-1-84703-496-0
1532 Prosser, William L. Handbook of the Law of Torts 3 California 1964 West Publishing Company
1533 Prosser, William L. / Kamisar, Yale / Choper, Jesse H. Constittutional Law 2 Minnesota 1967 West Publishing Company
1534 White, James J / Summers, Robert S. Uniform Comercial Code 2 America 1980 West Publishing Company 082992082x
1535 Lewis, A. Law of Banking Services Merseyside 1991 Tudor 1872807208
1536 Ventris, F.M. Bankers’ Documentary Credits Incorporatibg the Uniform Customs 2 London 1985 Lyod’s of London Pres Ltd. 1850440484
1537 Ventris, F.M. Bankers’ Documentary Credits 2 London 1983 Lyod’s of London Pres Ltd. 0907432379
1538 Kay, Maurice Essential Business Law Agency in Commerce London 1979 Sweet & Maxwell
1539 Birds, John Essential Business Law Insurance London 1979 Sweet & Maxwell
1540 McKendrick, Ewan Law of Tort Textbook 1 London 1987 HLT Publications 1-85352-555-3
1541 HLT Group Public International Law Textbook 1 London 1979 HLT Publications 1-85352-585-5
1542 Lichtensten, E. A. Law of Contract Textbook 1 London 1979 HLT Publications 1-85352-550-2
1543 Law of Contract Textbook 1 London 1988 HLT Publications 1-85352-391-7
1544 Bojczuk, William – Ervine, W.C.H. Commercial Law Textbook 1 London 1988 HLT Publications 1-85352-580-4
1545 Molan, Michael T. Criminal Law Textbook 1 London 1987 HLT Publications 1-85352-535-9
1546 Commercial Law Casebook 1 London 1979 HLT Publications 1-85352-317-8
1547 Law of Tort Casebook 1 London 1988 HLT Publications 1-85352-339-9
1548 Gutteridge, HC – Megrah, Maurice The Law of Bankers’ Commercial Credits 7 London 1984 Europa Publications 0-905118-78-2
1549 Portwood, Timothy Commercial Law Textbook 3 2 London 1990 HLT Publications 0-7510-0098-1
1550 Dodds, Malcolm Family Law Textbook 14 London HLT Publications 0-7510-0100-7
1551 Kay, Maurice Essential Business Law Arbitration London 1980 Sweet & Maxwell
1552 Barclays Foreign Exchange For Exporters and Importers Londra 1988 Barclays Bank PLC
1553 Barclays EC Trade Aid Londra 1988 Barclays Bank PLC
1554 Barclays An Introduction to Exporting and Importing Londra 1988 Barclays Bank PLC
1555 Barclays The European Currency Unit-A currency for trade, investment and risk managment Londra 1986 Barclays Bank PLC
1556 International Atomic Energy Agency International Acceptance of Irradiated Food-Legal Aspects 11 Vienna 1979 Division of Publications-International Atomic Energy Agency 92-0-176079-5
1557 International Atomic Energy Agency Agreements Registered with the International Atomic Energy Agency 11 3 Vienna 1994 Sales and Promotion Unit-International Atomic Energy Agency 92-0-100994-1
1558 International Atomic Energy Agency Multilateral Agreements 1 Vienna 1959 Division of Publications-International Atomic Energy Agency
1559 Stoiber,Carlton – Baer,Alec – Pelzer,Norbert – Tonhauser,Wolfram Handbook on Nuclear Law Vienna 2003 Sales and Promotion Unit-International Atomic Energy Agency 92-0-105703-2
1560 N/A Dictionary of Banking and Finance 3 London 2005 A&C Black Publishers ISBN 0-7136-7739-2
1561 Ellinger, E. P. – Lomnicka, E. – Hooley, R.J.A. Ellinger’s Modern Banking Law 4 New York 2002 Oxford University Press ISBN 0-19-928119-X
1562 Penn, G.A. – Shea, A.M. – Arora, A. The Law & Practice of International Banking 2 London 1987 Sweet & Maxwell ISBN 0-421-36070-4
1563 Portwood, Timothy Commercial Law Casebook: International Trade 3 2 N/A 1992 – 1993 HLT Publishers ISBN 0-7510-0137-6
1564 Molan, Michael T Criminal Law Casebook 4 N/A 1992 – 1993 HLT Publishers ISBN 0-7510-0128-7
1565 Doonan, Elmer Equity and Trusts Textbook 14 N/A 1992 – 1993 HLT Publishers ISBN 0-7510-0094-9
1566 N/A English Legal System Casebook 4 N/A 1992 – 1993 HLT Publishers ISBN 0-7510-0130-9
1567 Cracknell, D. G. English Legal System Textbook 14 N/A 1992 – 1993 HLT Publishers ISBN 0-7510-0090-6
1568 Garner, Bryan A. A Dictionary of Modern Legal Usage 2 New York 2001 Oxford University Press ISBN 0-19-514236-5
1569 Folsom, Ralph H. – Gordon, Michael Wallace – Spanogle, John A.Jr. 1995 Documents Supplement to International Business Transactions: A problem oriented coursebook 3 Minnesota 1995 West Publishing Co. ISBN 0-314-06754-X
1570 Curzon, L. B. – Richards, P. H. The Longman Dictionary of Law 7 Essex 2007 Pearson Education ISBN 978-0-582-89426-6
1571 Law, Jonathan A Dictionary of Law 8 New York 2015 Oxford University Press ISBN 978-0-19-966492-4
1572 Kanyerihamba, G. W. Casebook on Lawyers Ethics, Professional Fees and Charges Republic of Uganda 2017 Panamaline Books 978 9970 9476-1-4
1573 Slapper, Gary-Kelly, David The English Legal System 18 New York 2017 Routledge Taylor  Francis Group 978-1-138-28446-3
1574 Finch, John D. Introduction to Legal Theory 2 London 1974 Sweet &Maxwell
1575 Lasok, D The Law of the Economy in the European Communities London 1980 Butterworths 0-406-26896-7
1576 Cain, Maureen- Hunt, Alan Marx and Engels on Law London 1970 Academic Press
1577 United Nations Basic Facts About the United Nations New York 1980 United Nations
1578 Adams, Alix Law for Business Students 5 Italy 2008 Pearson Education Ltd 978-1-4058-5888-5
1579 Kelly,David & Holmes Ann Business Law UK 1994 Cavendish Publish Limited 1-85941-041-3
1580 Folsom Ralph H. – Gordon M. W. – Spanogle Jr, J.A. International Business Transactions 3 USA 1995 0-314-06386-2
1581 Dawson Townes L. – Mounce Earl W. Business Law Text and Cases 3 USA 1975 0-669-90431-7
1582 Lockton, Deborah J. Employment Law 3 Londra 1999 Macmillan Press Ltd 0-333-75358-5
1583 Vagts, Detlev F. – Dodge William S. – Koh Harold H. Transnational Business Problem 4 New York 2008 Thomson/Foundation Press 978-1-59941-320-4
1584 Curzon, L. B. Dictionary of Law 4 Londra 1993 Pitman Publishing 0-273-60101-6
1585 Merkin, Robert M. The Journal of Business Law Londra 1992 Sweet & Maxwell Ltd
1586 Lewis, Arthur Modern Business Law: principles and practice Londra 1994 Athenaeum Press Ltd 1-872807-95-X
1587 Kemicha, Fathi Euro-Arab Arbitration III – Arbitrage Euro-Arabe III Glasgow 1991 Graham & Trotman 1-85333-480-4
1588 Phillips, Paul Marx and Engels on Law and Laws Londra 1980 Billing & Sons Ltd 0855203560
1589 Dixon, Martin – McCorquodale, Robert Cases & Materials on International Law 2 London 1995 Blackstone Press Limited ISBN 1 85431 408 4
1590 Hudson, A. H. Dictionary of Commercial 1 London 1983 Butterworth & Co. Publishers ISBN 0 406 68160 0
1591 Weatherill, Stephen Cases & Materials on EU Law 6 New York 2003 Oxford University Press ISBN 0-19-9258783
1592 Schmitthoff, Clive M. – Sarre, David A. G. Charlesworths’s Mercantile Law London 1977 Steven & Sons ISBN 0420 45050 5
1593 Plano, Jack C. – Olton, Roy The International Relations Dictionary 3 USA 1982 ABC-Clio ISBN 0-87436-332-2
1594 McWhinney, Edward Judge Shigeru Oda and the Progressive Development of International Law : Opinions (Declarations, Separate Opinions, Dissents on the International Court of Justice, 1976-1992) Volume 1 Netherlands 1993 Kluwer Academic Publishers ISBN 0-7923-2257-6
1595 Harris, David Cases and Materials on International Law 7 London 2010 Sweet & Maxwell Ltd ISBN 9781847032782
1596 Brownlie, Ian Principles of Public International Law 2 London 1973 Oxford University Press N/A
1597 Ridley, Ann – Shepherd, Chris Company Law: Key Facts Key Cases New York 2015 Routledge ISBN 978-0-415-83322-6
1598 Pierce, Anthony Demand Guarantees in International Trade London 1993 Sweet & Maxwell Ltd ISBN 0-421-43770-7
1599 Rose, Francis Statues on Commerical & Consumer Law 14 14 Oxford 2005 Oxford University Press 0-19-928319-2
1600 Black, Henry Cambell Black’s Law Dictionary 6 USA 1990 West Publicing Co. 0-314-77165-4
1601 Schmitthoff, Clive M. Scmitthoff’s Export Trade 8 London 1986 Stevens 0-420-46640-1
1602 Briggs, Adrian The Conflict of Laws New York 2002 Oxford University Press ISBN 0-19-925115-0
1603 Morris, J. H. C. The Conflict of Laws 2 London 1980 Stevens & Sons ISBN 0-420-45790-9
1604 Wild, Charles Conflict of Laws London 2003 Old Bailey Press ISBN 1-85836-420-5
1605 Gower, L. C. B. Gower’s Principles of Modern Company Law 4 London 1979 Stevens & Sons ISBN 0 420 44590 0
1606 Kapteyn, P. J. G. – Themaat, P. Verloren Van – Gormley, Laurence W. Introduction to the Law of the European Communities : After the Coming into Force of the Single European Act 2 Deventer, Netherlands 1990 Kluwer Law and Taxation Publishers ISBN 90 6544 456 4
1607 Cooke, P. J. – Oughton, D. W. The Common Law of Obligations London 1989 Butterworth & Co. Publishers ISBN 0-406-51901-3
1608 Haart, H. L .A. – Stapleton, Jane – Honore, Tony – Cane, Peter The Concept of Law 2 New York 1994 Oxford University Press ISBN 0-19-876123-6
1609 Barton, John H. – Fisher, Bart S. International Trade & Investment :  Selected Documents USA 1986 Little, Brown & Company (Canada) Limited ISBN 0-316-08281-3
1610 International Atomic Energy Agency Licensing and Regulatory Control of Nuclear Installations Vienna 1975 International Atomic Energy Agency N/A
1611 World Trade Organization The WTO Agreements: The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and its Annexes 2 UK 2017 Cambridge University Press ISBN 978-1-108-43843-8
1612 Hartley, T. C. The Foundations of European Community Law New York 1981 Clarendon Press & Oxford University Press ISBN 0 19 876082 5
1613 Keenan, Denis Smith & Keenan’s English Law 10 Great Britain 1992 – 1994 Pitman Publishing ISBN 0-273-03729-3
1614 Szyszczak, Erika – Cygan, Adam Understanding EU Law 1 London 2005 Sweet & Maxwell Ltd ISBN 042187860-6
1615 Alvarez, José E. International Organizations as Law-makers 1 New York 2006 Oxford University Press ISBN 978-0-19-876563-9
1616 Kaczorowska, Alina 150 Leading Cases: Law of the European Union 3 Great Britain 2004 Old Bailey Press ISBN 1-85836-539-2
1617 Butterworth, Michael M. Admiralty: Carriage of Goods by Sea USA 2014 Maritime Law Center
1618 IMO Maritime Search and Rescue Administrator London 1988 IMO
1619 Ingman, Terence The English Legal Process 2 London 1987 Financial Training Publications Ltd. 1-85185-061-9
1620 Zander, Michael The Law-Making Process London 1980 George Weidenfeld and Nicolson Ltd 0-297-77751-3
1621 Her Majesty’s Statitonery Office The Legal System of Scotland Edinburgh 1981 Her Majesty’s Stationery Office ISBN 0 11 491747 7
1622 Thomas,Mark -McGourlay,Claire English Legal System 1 Oxford 2017 Oxford University Press 9780199654239
1623 United Nations Uncitral Model Law on International Credit Transfers 11 USA 1994 United Nations Publications 9211336198
1624 Lloyd’s Register of Shipping London 1986 Lloyd’s Register Printing House ISSN 02646420
1625 Goode, R.M. Payment Obligations in Commercial and Financial Transactions London 1983 Sweet & Maxwell 0-421-31810-4
1626 El-Ahdab, Abdulhamid Arbitration With the Arab Couuntries Deventer 1990 Kluver Law and Taxation Publishers 90-6544398-3
1627 IMCO Ships Routeing 4 London 1978 IMCO
1628 ECOSOC for Asia and Pacific Report and Proceedings of the Seminar on Shipowners Liability and Insuarance Tokyo 1986 United Nations Publications
1629 Brownline, Ian Basic Documents on Human Rights Oxford 1971 Clarendon Press & Oxford University Press
1630 Moore, Jennifer Humanitarian Law Action Within Africa Oxford 2012 Oxford University Press
1631 Goode,Roy – Kronke,Herbert – MCkendrick,Ewan – Wool,Jeffrey Transnational .Commercial Law 1 Oxford 2007 Oxford University Press 9780199287079
1632 Cetnarowski,Antoni Poland a Handbook Warsaw 1977 Interpress Publishers
1633 McClean, J.D. Morris: The Conflict of Laws 4 London 1993 Sweet & Maxwell Ltd. 0420485406
1634 Evans,Andrew European Union Law Oxford 1998 HArt Publishing 1901362361
1635 Price, Geraldine- Maier, Pat Effective Study Skills 1 England 2007 Pearson Education Ltd 9781405840736
1636 LAW 1 London 1992 HLT Publications 0751002313
1637 Hogan,Greer & Smith,Rhona Public Law & Human Rights GB 2005 Law matters Publication 1846410053
1638 Dale, Richard Anti-Dumping Law in a Liberal Trade Order London 1980 M for the Trade Policy Research Centre 0-333-27650-7
1639 Thomas, Philip A.- Knowles, John How to Use a Law Library London 2001 Sweet & Maxwell 0421-744103
1640 Gürkaynak, Gönwnç -Durlu, Derya-Kitapçı, Gözde A Discussion Book to Induce Socratic Questioning and Learning of Fundamental Concepts of Anglo-American Law İstanbul 2011 Legal Kitapevi 978-605-4420-40-7
1641 Whiting, D.P. Finance of Foreign Trade 6 UK 1986 M&E HANDBOOKS 0-7121-0661-8
1642 Hogan,Greer & Smith,Rhona Public Law & Human Rights GB 2006 Law matters Publication 9781846410314
1643 van Boven,Theo Third World Quarterly 6 3 Luxembourg 1984 BCCI Holdings
1644 Kadar,Abby – Whitehead, Geoffrey Export LAw 1 GB 1995 Redwood Books 0859419088
1645 Downs,D.E. Understanding Freight Business 4 UK 1992 International Cargo Services Publication 0952049600
1646 Twells, Harry Exporters Checklist 2 London 1995 LLP 1850448647
1647 Blake,Susan A Practical Approach To Legal Advice & Drafting 5 London 1997 Blackstone Press Limited 1854315412
1648 Gibbs, Graham- Habeshaw,Trevor Preparing To Teach 1 UK 1989 Technical and Educational Services ltd 0947885552
1649 Denning,Lord The Discipline of Law London 1979 Butterworth & Co. Publishers
1650 Anti-Competitive Practices 1980
1651 Freight Forwarders and Export Managers London 1986 Cornhill Publications Ltd 0946300089
1652 Bank of England Money For Exports London 1979 Bank of England 0903312166
1653 Clark,P. – Stephenson,G. Law of Torts 4 UK 1995 Blackstone Press Limited 1854313436
1654 Shaughnessy,Edward J. A Comprehensive Guide to Consumer Complains and Small Claims Court Actions USA 1990 Looseleaf Law Publications 0930137647
1655 Wiles,Paul – Campbell,Colin Law and Society Readings in the Sociology of Law Oxford 1979 Martin Robertson Co. 0855202386
1656 Portwood, Timothy Commercial Law Textbook 2 London 1991 The HLT Group 1853523836
1657 Forsyth, C.F. Conflict of Laws 2 London 1991 The HLT Group 1853529214
1658 Portwood, Timothy Commercial Law 2 London 1991 The HLT Group 1853523836
1659 Portwood, Timothy Commercial Law 2 London 1991 The HLT Group 1853529176
1660 Forsyth, C.F. Conflict of Laws 2 London 1991 The HLT Group 1853523933
1661 African Journal of International and Comparative Law 7 London 1995 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1662 African Journal of International and Comparative Law 5 London 1993 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1663 African Journal of International and Comparative Law 8 London 1996 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1664 African Journal of International and Comparative Law 6 London 1994 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1665 African Journal of International and Comparative Law 8 London 1996 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1666 African Journal of International and Comparative Law 6 London 1994 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1667 African Journal of International and Comparative Law 8 London 1996 The African Society of International and Comparative Law ISSN09548890
1668 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 24 4 GB 2004 LexisNexis Butterworths ISBN040697814
1669 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 25 4 GB 2005 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1670 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 26 1 GB 2006 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1671 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 25 3 GB 2005 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1672 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 26 2 GB 2006 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1673 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 26 4 GB 2006 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1674 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 25 1 GB 2005 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1675 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 25 2 GB 2005 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1676 Morgan,Derek – Wells, Celia Legal Studies The Journal of the Society of Legal Scholars 27 1 GB 2007 LexisNexis Butterworths ISSN02613875
1677 Force,Robert Regulation of Shipping USA 2013 Tulane University
1678 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 9 1 GB 1989 Butterworths Publishers ISSN02613875
1679 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 5 2 GB 1985 Butterworths Publishers ISSN02613875
1680 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 5 1 GB 1985 Butterworths Publishers ISSN02613875
1681 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 8 2 GB 1988 Butterworths Publishers ISSN02613875
1682 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 11 3 GB 1991 Butterworths Publishers ISSN02613875
1683 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 13 2 GB 1993 Butterworths Publishers ISSN02613875
1684 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 5 3 GB 1985 Butterworths Publishers ISSN02613875
1685 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 4 2 GB 1984 Butterworths Publishers ISSN02613875
1686 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 12 1 GB 1992 Butterworths Publishers ISSN02613875
1687 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 3 2 GB 1983 Butterworths Publishers ISSN02613875
1688 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 7 3 GB 1987 Butterworths Publishers ISSN02613875
1689 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 8 3 GB 1988 Butterworths Publishers ISSN02613875
1690 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 6 1 GB 1986 Butterworths Publishers ISSN02613875
1691 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 12 2 GB 1992 Butterworths Publishers ISSN02613875
1692 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 4 1 GB 1984 Butterworths Publishers ISSN02613875
1693 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 11 1 GB 1991 Butterworths Publishers ISSN02613875
1694 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 10 3 GB 1990 Butterworths Publishers ISSN02613875
1695 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 7 2 GB 1987 Butterworths Publishers ISSN02613875
1696 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 12 3 GB 1992 Butterworths Publishers ISSN02613875
1697 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 7 1 GB 1987 Butterworths Publishers ISSN02613875
1698 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 8 1 GB 1988 Butterworths Publishers ISSN02613875
1699 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 6 2 GB 1986 Butterworths Publishers ISSN02613875
1700 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 13 1 GB 1933 Butterworths Publishers ISSN02613875
1701 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 6 3 GB 1986 Butterworths Publishers ISSN02613875
1702 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 3 3 GB 1983 Butterworths Publishers ISSN02613875
1703 Andrews, J.A. Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 4 3 GB 1984 Butterworths Publishers ISSN02613875
1704 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 16 3 GB 1996 Butterworths Publishers ISSN02613875
1705 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 15 3 GB 1995 Butterworths Publishers ISSN02613875
1706 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 17 1 GB 1997 Butterworths Publishers ISSN02613875
1707 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 15 1 GB 1995 Butterworths Publishers ISSN02613875
1708 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 18 3 GB 1998 Butterworths Publishers ISSN02613875
1709 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 18 2 GB 1998 Butterworths Publishers ISSN02613875
1710 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 18 1 GB 1998 Butterworths Publishers ISSN02613875
1711 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 16 2 GB 1998 Butterworths Publishers ISSN02613875
1712 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 16 2 GB 1996 Butterworths Publishers ISSN02613875
1713 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 15 2 GB 1995 Butterworths Publishers ISSN02613875
1714 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 14 1 GB 1994 Butterworths Publishers ISSN02613875
1715 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 17 3 GB 1997 Butterworths Publishers ISSN02613875
1716 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law GB 1995 Butterworths Publishers ISSN02613875
1717 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 14 3 GB 1994 Butterworths Publishers ISSN02613875
1718 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 17 2 GB 1997 Butterworths Publishers ISSN02613875
1719 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 17 3 GB 1997 Butterworths Publishers ISSN02613875
1720 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 14 2 GB 1994 Butterworths Publishers ISSN02613875
1721 Bell, John Legal Studies The Journal of the Society of Public Teachers of Law 16 1 GB 1996 Butterworths Publishers ISSN02613875
1722 Edgerley, J. T. All England Law Reports 1 London 1964 Butterworths Publishers
1723 Edgerley, J. T. All England Law Reports 2 London 1964 Butterworths Publishers
1724 Rehsi,Ravinder The Digest Cumulative Supplement 1 UK 2002 LexisNexis Butterworths 0406942145
1725 Rehsi,Ravinder The Digest Cumulative Supplement 2 UK 2002 LexisNexis Butterworths 0406942146
1726 Uncitral Arbitration Rules New York 1977 United Nations
1727 Uncitral Arbitration Rules New York 1977 United Nations
1728 Uncitral Arbitration Rules New York 1977 United Nations
1729 Uncitral Conciliation Rules New York 1981 United Nations
1730 Uncitral Conciliation Rules New York 1981 United Nations
1731 Uncitral Conciliation Rules New York 1981 United Nations
1732 International & Comparitive Law Quarterly 67 1 UK 2018 BIICL ISSN00205893
1733 International & Comparitive Law Quarterly 56 1 UK 2007 BIICL ISSN00205893
1734 International & Comparitive Law Quarterly 56 2 UK 2007 BIICL ISSN00205893
1735 International & Comparitive Law Quarterly 56 3 UK 2007 BIICL ISSN00205893
1736 International & Comparitive Law Quarterly 33 2 UK 1984 BIICL ISSN00205893
1737 International & Comparitive Law Quarterly 55 4 UK 2006 BIICL ISSN00205893
1738 International & Comparitive Law Quarterly 33 1 UK 1984 BIICL ISSN00205893
1739 International & Comparitive Law Quarterly 33 2 UK 1983 BIICL ISSN00205893
1740 International & Comparitive Law Quarterly 33 3 UK 1984 BIICL ISSN00205893
1741 International & Comparitive Law Quarterly 33 4 UK 1984 BIICL ISSN00205893
1742 McCleskey, Cheanault, Rodriguez Admiralty: Limitation of Lıability USA 2013 Tulane University
1743 DeKlerk,Andrew Admiralty: Marine Insurance 1 USA 2013 Tulane University
1744 Culley- Cozad – O’neil Admiralty: Marine Insurance 2 USA 2013 Tulane University
1745 Anderson, Edwon Admiralty: Freight Forwarders,Shipbrokers USA 2010 Tulane University
1746 Culley- Cozad – O’neil Admiralty: Marine Insurance USA 2014 Tulane University
1747 Waguespack, Jason Admiralty: Chapter Parties USA 2012 Tulane University
1748 Force, Joshua Marine Polution USA 2012 Tulane University
1749 Culley- Cozad – O’neil Admiralty: Marine Insurance USA 2014 Tulane University
1750 Butterworth, Michael M. Admiralty: Carriage of Goods by Sea USA 2013 Tulane University
1751 Culley- Cozad – O’neil Admiralty: Marine Insurance USA 2013 Tulane University
1752 Kling, Neal Admiralty: Vessel Documentation and Finance USA 2013 Tulane University
1753 Butterworth, Michael M. Admiralty: Carriage of Goods by Sea USA 2013 Tulane University
1754 Butterworth, Michael M. Admiralty: Carriage of Goods by Sea USA 2014 Tulane University
1755 Amerasinghe, C.F. The Law of the International Civil Service 1 Oxford 1987 Clarendon Press 0198761945
1756 Amerasinghe, C.F. The Law of the International Civil Service 2 Oxford 1988 Clarendon Press 0198761945
1757 Longshaw, Alexis – Hughes, Mike Understanding Law 5 Wales 2002 Blackstone Press Limited
1758 Longshaw, Alexis – Hughes, Mike Understanding Law 5 Wales 2002 Blackstone Press Limited
1759 Longshaw, Alexis – Hughes, Mike Understanding Law 5 Wales 2002 Blackstone Press Limited
1760 Longshaw, Alexis – Hughes, Mike Understanding Law 5 Wales 2002 Blackstone Press Limited
1761 Portwood,Timothy Commercial Law 3 GB 1993 HLT Publications 0751001376
1762 Portwood,Timothy Commercial Law 2 GB 1990 HLT Publications 1853525448
1763 Portwood,Timothy International Trade GB 1990 HLT Publications 1853525944
1764 The Law Commission and The Scottish Law Commission London 1984 Her Majesty’s Stationery Office 0117301655
1765 Bailey,Richard The European Communnity in the World London 1973 Hutchinson & Co. 0091187206
1766 Ofeoshi, Abraham Eshioramhe I Will Feed My Country Nigeria 2013 Dutse Alhaji Abuja 9789789370634
1767 Laws of the Sudan 5 Sudan 1975 Khartoum University Press
1768 Laws of the Sudan 5 Sudan 1975 Khartoum University Press
1769 Grainne,Callanan Irish Company Law 3 Dublin 2007 Gill & Macmillan Co. 978071714199
1770 Hepple & Matthews Tort Cases & Materials 2 London 1980 Butterworths Publishers 040659821
1771 Rogers, W.V.H. Winfield & Jolowicz on Tort 15 London 1992 Sweet & Maxwell LTD. 042158730X
1772 Lasok,D. – Bridge,J.W. Introduction to the Law and Institutions of the European Countries 3 London 1982 Butterworths Publishers 0406268059
1773 Thomson,J.R. Scottish Current Law Citator 1948-1975 Edinburgh 1976 W.Green & Son Ltd. 0414005996
1774 Rogers, W.V.H. Winfield & Jolowicz on Tort 12 London 1984 Sweet & Maxwell LTD. 0421325909
1775 Wood,Philip Law and Practice of International Finance 8 London 1988 Sweet & Maxwell LTD. 0421264101
1776 Kanyeihamba, G.H. Constitutional and Political History of Uganda Uganda 2002 Oscar Industiries
1777 Mensuel, Annee Le Droit Maritime Français Paris 1987 Journal de la Marine Marchande
1778 Report by Group Experts Protectionism Threat to International Order London 1982 Commonwealth Secretariat 0850922194
1779 Stein,Leslie The Growth of East African Exports and their Effect on Economic Development London 1979 Croom Helm Limited 0856649481
1780 Murphy,Peter Blackstone’s Criminal Practice 1992 Blackstone Press Limited
1781 Designing Your International Arbitrition Dallas 1998 Institute Transnational Arbitration’s
1782 Odeke,Ademuni Marine Insurance Brokers England 1979 The University of Highfield
1783 Hawaii Maritime Center The International Implications of Extended Maritime Jurisdication in the Pacific Hawaii 1987 University of Honolulu
1784 Smith,Rhona – Busby,Nicole Core EU Legislation UK 2006 Law Matters Publishing 1846410061
1785 Panayides,Photis Maritime Policy & Management 33 2 UK 2006 Routledge ISSN03088839
1786 Sellman,Pamela Law of International Trade Casebook 15 GB 1994 HLT Publications 0751004855
1787 Smith,Young B. – Prosser,William L. Tort Cases & Materials 4 Brooklyn 1967 The Foundation Press
1788 Samuel,Geoffrey Understanding Contractual and Tortious Obligations UK 2005 Law Matters Publishing 1846410037
1789 The All England Law Reports 1 London 1992 Butterworths Publishers 04060100005
1790 Sinare,Hawa Legal and Economic Effects of Expropriation and Nationalisation of Foreign Investments Konstanz 1983 Konstanzer Dissertationen 3923200293
1791 O’neill,Aidan-Coppel,Jason Ec Law For Uk Lawyers UK 1994 Butterworths Publishers 0406024596
1792 Zammit-Borda, Aldo Commonwealth law bulletin 35 1 UK 2009 Routledge ISSN03050718
1793 Brooke,Rosalind Law, Justice and Social Policy London 1979 Croom Helm Limited 070990200X
1794 Scammell,WM The International Economy Since 1945 Hong Kong 1980 Macmillan Press 0333282671
1795 Wood,Philip Law and Practice of International Finance UK 2008 Sweet & Maxwell LTD. 9781847032553
1796 Millett,Peter The Encyclopaedia of Forms and Precedents 5 London 1993 Butterworths Publishers 0406023603
1797 Kaplan,Benjamin – Brown,Ralph S. Cases of Copyright Brooklyn 1960 The Foundation Press
1798 Davies,Norman Europe a History GB 1996 Pimlico 0712666338
1799 Brazier,Margaret Street on Torts 8 London 1988 Butterworths Publishers 0406662126
1800 Thomson,G.R. Scottish Current Law Citator 1983 Scotland 1984 Sweet & Maxwell LTD. 0414007395
1801 Smith&Bailey&Gunn The Modern English Legal System 5 London 2007 Sweet & Maxwell LTD. 9780421909106
1802 Weatherill,Stephen Cases & Materials on EU Law 6 GB 2003 Oxford University Press 0199258783
1803 Samuel,Geoffrey Cases & Materials onn Torts UK 2006 Law Matters Publishing 1846410169
1804 Ansay,Tuğrul & Wallace Jr,Don Introduction to Turkish Law 6 Ankara 2011 Kluwer Law & Seçkin Yayıncılık 9789041134318
1805 Denning, Lord The Due Process of Law London 1980 Butterworths Publishers
1806 Wasik,Martin Emmins on Sentencing 2 Sussex 1985 A Practical Approach to Sentencing 1854312146
1807 Chow, Daniel C. K. The Legal System of the People’s Republic of China USA 2003 Thomson West 0314262970
1808 Davis,Howard Human Rights Law UK 2006 Oxford University Press 9780199289349
1809 Gomes, Leonard International Economic Problems London 1978 The Macmillan Press Limited 0333231856
1810 Richardson,Genevra & Genn,Hazel Administrative Law & Government Action Oxford 1994 Clarendon Press 0198762771
1811 Benditt, Theodore M. Law as Rule and Princple Problems of Legal Philosophy USA 1978 The Harvester Press 0855275081
1812 Foster,Nigel German Legal System & Laws 2 Hampshire 1996 Blackstone Press Limited 1854314505
1813 White,JF Exporter & Forwarder The Professional Guide 1988 GB 1988 Institute of Freight Forwarders Ltd.
1814 White,JF Exporter & Forwarder The Professional Guide 1990 GB 1990 Institute of Freight Forwarders Ltd.
1815 Scots Mercantile Law Statues Edinburgh 1976 W. Green & Son Limited Law Publishers
1816 Penner,JE Mozley & Whiteley’s Law Dictionary 12 London 2001 Butterworths Publishers 0406+913587
1817 Bennett,Howard The Law of Marine Insurance Oxford 1996 Oxford University Press 0198262442
1818 Dobson,Paul Dobson: Sale of Goods and Consumer Credit 5 London 1996 Sweet & Maxwell LTD. 0421533609
1819 Brownlie,Ian Basic Documents in International Law 2 Oxford 1972 Clarendon Press 0198760248
1820 Smeele,F.G.M. Passieve Legitimatie Uit Cognossement Rotterdam 1998 Kluwer Law 9026832346
1821 Laws of the Sudan 6 Khartoum 1974 Khartoum University Press
1822 Dias,R.W.M. Jurisprudence 3 London 1970 Butterworths Publishers
1823 Walker,R.J. & Walker,M.G. The English Legal System 3 London 1972 Butterworths Publishers 0406653283
1824 Han, Yongn Qiang Policyholder’s Reasonable Expectations Oregon 2016 Bloomsbury
1825 Greenwald, Douglas The McGraw-Hill Dictonary of Modern Economics USA 1965 Mcgraw-Hill Book Company
1826 Flynn, Sean Masaki – Antonioni, Peter Economics for Dummies 2 England 2011 Wiley Publication 9780470973257
1827 Thomson, G. R. Scottish Current Law Citator England 1980 Wiley Publication
1828 Couch,Harvey C. A History of the Fifth Circuit Louisiana Courthouse
1829 Bird,Graham The International Monetary System and the Less Developed Countries GB 1978 The Macmillan Press Limited 033214358
1830 Economic Geography CII Tuition Service
1831 Wells,Sidney J. International Economics London 1971 George Allen & Unwin Ltd. 004330146
1832 Nnaemeka-Agu,P. – Mbanefo,Louis Nnamdi Essays on Nigerian Shipping Law 1 Great Britain 1986 Professional Books
1833 Curzon, L. B. Equity London 1967 Macdonald & Evans Ltd
1834 Merrils, J. G. A Current Bibliography of International Law London 1978 Butterworths Publishers 0406623767
1835 Sawyerr, G. F. A. – Hiller, J. A The Doctrine of Precedent in the Court of Appeal 1971 Tanzania Publishing House
1836 Dickerson, Yakubu, Penda M., Baba Idris, Njikam Common Law Perspectives on Ohada USA 2009 GMB Publishing 9781846731501
1837 Final Act of the International Conference on the Revision of the Sua Treaties, 2005 London
1838 The European Economic Community London 1967 Her Majesty’s Stationery Office
1839 Lowe, John S. Oil And Gas Law 5 London 2003 West 9780314184979
1840 Ivamy, Christine (E) The All England Law Reports London 1998 Butterworths
1841 International Journal of Estuarine And Coastal Law 4 1 London 1989 Graham & Trotman
1842 A. Marshall, Enid Scottish Cases on Agency 1 Edinburg 1980 W.Green & Son 0414006577
1843 Williams, Glanville Learning the Law 10 London 1978 Stevens & Sons 0420451307
1844 McConville, James Maritime Policy & Management 21 2 Washington 1994 Taylor & Francis
1845 Owen, Richard Essential European Community Law 2 Great Britain 1997 Cavendish Publishing Limited 1859413625
1846 Mahajan, M. I. Documentary Letters Of Credit India 1989 Roopam Publications Pune
1847 Clarke, William M. How the City of London Works 7 London 2008 Sweet & Maxwell 9781847033055
1848 Gibb, Andrew Dewar Students’ Glossary of Scottish Legal Terms Edinburg 1946 W.Green & Son 0414005384
1849 M. Schmitoff, Clive Commercial Law In A Changing 2 London 1981 Sweet & Maxwell
1850 Insurance Facts And Figures 1977 London 1978 British Insurance Assocation
1851 The Tanzania Harbours Authority Act, 12 1977
1852 Barclays Business Guide to Netherlands London 1990 Barclays Bank PLC
1853 Barclays Business Guide to Spain London 1990 Barclays Bank PLC
1854 Tropical Issues on Africa Essex 1981 Seminar Publication
1855 The Magistrates’ Courts Act 1970
1856 Maritime Law 9787040456622
1857 <