Ara
Close this search box.

Projeler

Faaliyetler

Projeler

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Belgesi Başvurusu, 2023.

Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü, 2023.

Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler Kolokyumu Düzenlenmesi Projesi, 2023.

46th Conference on Ocean Law and Policy başlıklı ‘Safe, Secure and Sustainable Shipping’ temalı Uluslararası Konferansın Düzenlenmesi Projesi, 2023.

‘Post-Graduate Research Conference on International Sea and Maritime Law’ konulu Uluslararası Konferans Düzenlenmesi ve Yayın Çıkarılması Projesi, 2023.

‘Ukrayna ve Rusya Savaşının Deniz Sigortalarına Etkisi’ konulu Ulusal Konferans Düzenlenmesi ve Yayın Çıkarılması Projesi, 2023.

Deniz Hukukunun Güncel Meseleleri Projesi, 2023.

Ülkemizde Korunan Alan Miktarının Artırılması Amacıyla Potansiyel Doğal Sit Araştırılması Projesi, 2023.

Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Kapsamında Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi, 2023.

1601 – Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında “Fikirden Ekonomik Değere: Deniz Hukuku Sektöründeki Paydaş Kuruluşların Kapasite Gelişimi Projesi, 2023.

Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkilerinin Araştırılması Projesi, 2023.

Deniz Ticareti Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemlerinin ve Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulmasının Araştırılması Projesi, 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde Barselona Sözleşmesi’ne Yönelik Yapılan Çalışmalar Kapsamında Deniz Çevresi Hukuku Teknik Destek Projesi, 2022.

Bakanlığımız Ev Sahipliğinde Düzenlenecek Barselona Sözleşmesi 22.Taraf Ülkeler Toplantısına İlişkin Teknik Dokümanların Deniz Çevresi Hukuku Çerçevesinde Araştırılması, Değerlendirilmesi ve Ülke Görüşünün Hazırlanması Projesi, 2021.

2544 TÜBİTAK-Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS): Japonya ve Türkiye Perspektifinden Sınırları İhtilaflı Deniz Alanlarında Deniz Kaynaklarının Ortak Yönetim Anlaşmalarının ve Muhtemel Uygulamalarının Araştırılması, 2021.

Participation to Clean Mediterranean Sea (CMS!) Project with National Report of Turkey, 2020.

TÜBİTAK 1001 Projesi: DEHUKAM Türkiye’nin Dünya Denizlerindeki Enerji Kaynaklarıyla İlgili Egemen Yetkilerinin Araştırılması Projesi 2019-2021, 2019.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Hukuku Sertifika Programı Projesi,  2019.

DEHUKAM – Kalkınma Bakanlığı Projesi, 2017.

Maden Tetkik ve Arama Kurumu Destekli Deniz Hukuku Sertifika Programı Projesi, 2017.

Başbakanlık Tanıtma Fonu – Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması Projesi, 2016.

TC Dışişleri Bakanlığı Destekli Rodos Deniz Hukuku Akademisi ile İşbirliği Projesi, 2015- Devam ediyor.