Deniz Ticareti Hukuku

Faaliyetler

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz ticareti hukuku, gemilere ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Deniz yoluyla taşıma, özellikle uzak mesafelere ve büyük miktarlarda yük taşınmasında ciddi ekonomik ve teknik kolaylıkları sağlamaktadır. Günümüzde uluslararası ticaretin %90’a yakını deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Deniz ticareti, dünya ekonomisini dinamik tutmakta ve uluslararası ticaretin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Deniz ticareti hukuku, uluslararası ticaretin, çevresel korumanın, deniz güvenliğinin ve ilgili tüm süreçlerin düzenlenmesi ve güvence altına alınması için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Deniz ticaretine ilişkin uluslararası sözleşmeler, deniz ticaretinin daha güvenli, adil ve sorunsuz işlemesi için gerekli olan hukuki çerçeveyi oluşturmakta ve hukuki güvenliği sağlamaktadır.

Deniz ticareti hukuku,  Ülkemizin coğrafi konumu ve deniz taşımacılığının ekonomiye olan katkısı göz önüne alındığında, Türkiye açısından çok büyük öneme sahiptir. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan Türk Boğazları ve denizleri, deniz ticaretinin işlek geçiş rotalarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye, uluslararası deniz ticaretinin yürütülmesinde ciddi bir stratejik bir konuma sahiptir.  Türkiye, çok sayıda liman ve kıyı tesisine, tersane ve marinaya sahiptir. Keza, liman ve gemi işletmeciliği faaliyetleri yürüten birçok ticaret şirketi ve işletme bulunmaktadır. Deniz ticareti faaliyeti yürüten kurum, kuruluş ve şirketler, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve dış ticaretine önemli katkılarda bulunmaktadır.

DEHUKAM, deniz ticaretini düzenleyen kurallar ve uygulamalar konusunda etkili bir şekilde çalışarak denizcilik sektörünün gelişimine ve deniz ticaretinin sorunsuz işlemesine destek olmaya yönelik önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, DEHUKAM, deniz ticareti ile ilgili mevzuat değişikliklerini ve gelişmeleri, uluslararası sözleşmeler ve uygulamaları takip etmekte, deniz ticaret hukukuna yönelik eğitim programları ve seminerler düzenleyerek tüm sektör paydaşlarının farkındalığının artırılmasına, hukuki düzenlemelerin iyileştirilmesine ve uluslararası uyum süreçlerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, uluslararası düzeyde diğer devletlerin denizcilik otoriteleri ve akademik kurumlarıyla iş birliği yapmaktadır.