Deniz Hukuku Doktora

Eğitim

Deniz Hukuku Doktora

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda DEHUKAM Dışişleri Bakanlığı’nın önerisi ile Ankara Üniversitesi’nin bünyesinde kurulmuş ve Araştırma Altyapıları Komisyonu’nun kararıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Ulusal Araştırma Merkezi statüsü kazanmıştır.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında YÖK Başkanlığı’nın 23/07/2020 tarih ve 45990 sayılı yazısı ile açılması onaylanan “Deniz Hukuku Doktora Programı” yürütülmektedir.

Program, deniz hukuku alanında başlıca üç ana konu üzerine uzmanlaşmış yirmi dersten oluşmaktadır: Uluslararası Deniz Hukuku, (ii) Deniz Ticareti Hukuku ve (iii) Deniz Güvenliği Hukuku. Programda ders verecek öğretim elemanları, her öğretim üyesi kendi alanında uzman ve/veya uygulamalı uzman olmak üzere, Türkiye’den ve yabancı ülkelerden oluşmaktadır.

Deniz Hukuku Doktora Programı, Türk veya yabancı öğrencilere Doktora diploması sağlamaktadır. Deniz Hukuku Doktora Programı’na başvurmak isteyen ve Türkiye Bursları Programının hedef öğrenci kitlesine uyan Endonezya, Malezya gibi Uzakdoğu ülkeleri, Afrika ülkeleri ile Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna gibi Karadeniz ülkelerinden adaylara “Türkiye Bursları” kapsamında burs sağlanmaktadır. Burs programına başvuraya ilişkin genel bilgilere ve başvuru takvimine <https://www.turkiyeburslari.gov.tr> adresinden ulaşılabilir.

Deniz Hukuku Doktora Programı Birinci Öğretim programı olduğu için kredi başına ücretten muaf olup, ancak yurt dışı kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıran öğrenciler Ankara Üniversitesinin belirlediği yıllık öğrenim ücretine tabiidir (http://iso.ankara.edu.tr/katki-payi-ve-program-sureleri/)

Deniz Hukuku Doktora Programına katılım ücreti ve diğer şartlar, başvuru tarihi ile yapılacak bilim sınavın şekli Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce ilanını takiben web sitemiz üzerinden de duyurulacaktır. Bu nedenle programımıza katılmak isteyen adayların https://sosbilens.ankara.edu.tr adresini ve websitemizi takip etmesi gerekmektedir.