DEHUKAMDER 2022-5-1

DEHUKAM YAYINLARI

DEHUKAMDER 2022-5-1

Orijinal fiyat: 1,000.00 ₺.Şu andaki fiyat: 750.00 ₺. Kdv Dahil

Yayın İçeriği

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAM JOURNAL OF THE SEA AND MARITIME LAW

Cilt / Volume: 5 / Sayı / Issue: 1

Yıl / Year: 2022

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Araştırma Makaleleri / Research Article

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION’S DECISION ON THE INTERPRETATION OF THE BREAKING THE RIGHT TO LIMIT LIABILITY

SORUMLULUK SINIRLARININ KALDIRILMASININ YORUMLANMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ KARARI

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi G. Venüs CÖMERT

Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Cüneyt    SÜZEL………………………………………………1

AN EVALUATION ON PROCEDURE OF ISSUING THE SEA PROTEST

DENİZ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Cansu ÇAKAN ÇAVUŞ……………………..……….87

“JOINT INSPECTION” WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CARRIER’S DUTY OF CARE FOR THE CARGO UNDER THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102: APPLICABILITY, PROVISIONS, AND SOME QUESTIONS

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE “MÜŞTEREK İNCELEME”:TATBİK KABİLİYETİ, HÜKÜMLERİ VE BİRTAKIM SORULAR

Prof. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ……………………………………………………..103