Ara
Close this search box.

Zeynep Damla Işık

Eğitim

Zeynep Damla IşıkZeynep Damla Işık

Araştırmacı

Zeynep Damla Işık 2017 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2020 yılında da Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021 yılından
itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti Anabilim Dalı’nda İngilizce Deniz Hukuku Doktora eğitimine devam etmektedir. 2020 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Anabilim Dalı Deniz Hukuku Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2022 yılından itibaren ise, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nde Araştırmacı olarak görevini sürdürmektedir.