,

Haberler

Konferans | Current Developments on the Sea and Maritime Law

The International Maritime University of Panama (UMIP)’in organizasyonu ve ev sahipliğinde, 8 Şubat 2022 tarihinde saat 18:30 (GMT+3)’da DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan tarafından “Current Developments on the Sea and Maritime Law” isimli bir konferans gerçekleştirilecektir.

Konferansa UMIP’in sosyal medya hesapları aracılığıyla online olarak erişilebilir: Youtube / Facebook Live (umaritima) veya Microsoft Teams ile<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWEyZTEwMjMtZTRjMi00YTQwLWI0OGItOTMxMmZkYTBjNThm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%222e1d2c19-591a-455c-ab34-6a68cc5e786c%22,%22Oid%22:%221c0638dd-1193-49cf-8d24-0fe6629e3576%22%7D.>