,

Haberler

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 11/01/2023 Tarihli Kararı Hakkında Bilgi Notu

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2022/12344 E., 2023/71 K. Sayılı ve 11/01/2023 tarihli Kararı ile İcra ve İflas Kanunu’nda geçen “mahcuzun resmî sicilinde kayıtlı olan ilgililer” hükmü gereğince, somut olayda haczedilen geminin resmi sicilinin Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil olduğu, bu sebeple şikâyetçi tersanenin ihalenin feshi isteminde bulunabilecek kişilerden olduğuna karar vermiştir.

İlgili Yargıtay kararına ilişkin daha fazla bilgiyi ekteki bilgi notunda bulabilirsiniz.

Bilgi Notu