,

Haberler

Uluslararası Denizcilik Örgütü Deniz Çevresi’nin Korunması Komitesi’nin 81. Oturumu Hakkında Bilgi Notu

18-22 Mart 2024 tarihleri arasında Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Çevresi’nin Korunması Komitesi’nin 81. Oturumu (MEPC81) gerçekleştirilmiştir. MEPC81’de denizcilik sektörü için önem arz eden sera gazı emisyonu, karbon ücreti, yakıt tasarrufu ve balast suyu gibi konularda önemli kararlar alınmıştır.

Söz konusu kararlara ilişkin kapsamlı bilgilere ekte bilgi notundan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Deniz Çevresi’nin Korunması Komitesi’nin 81. Oturumu Hk.