DEHUKAMDER 2019 – Cilt: 2 – Sayı: 1

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2019 – Cilt: 2 – Sayı: 1

Adaların Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasındaki Rolü: Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Pratiği

The Role of Islands on the Maritime Delimitation: The Practice of International Court of Justice and International Tribunal for the Law of the Sea

Dr. Merve Erdem

 

Akdeniz ve Karadeniz Genelinde Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisine Yönelik Uluslararası Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Judgments of International Law regarding the Effect of Islands on Maritime Delimitation within the Context of the Mediterranean and the Black Sea

Dr. Nasıh Sarp Ergüven

 

Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasında Adaların Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluating the Effect of Islands on Maritime Delimitation

Dr. Dolunay Özbek

 

Hakem Mahkemesi Kararlarında Adaların Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effects of Islands on the Delimitation of Maritime Areas under the Arbitral Tribunal Decisions

Dr. Beyza Özturanlı Şanda