DEHUKAMDER 2019 – Cilt: 2 – Sayı: 2

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2019 – Cilt: 2 – Sayı: 2

Shiprider Agreements and Jurisdiction over International Maritime Crimes (Transition from Combatting Drug and Illicit Trafficking to Fighting Illegal Fishing, Maritime Piracy and Armed Robbery against Ships)

Shiprider Antlaşması ve Uluslararası Deniz Suçlarında Yargı Yetkisi (Uyuşturucuyla ve Kaçakçılıkla Mücadeleden Yasa Dışı Balıkçılık, Deniz Haydutluğu ve Gemilere karşı Silahlı Soygunla Mücadeleye Geçiş)

Prof. Dr. ADEMUNI-ODEKE

 

Maritime Boundary Delimitation Process

Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Süreci

Çağatay Erciyes & Murat Sümer

 

Vergi Alacağının Tahsili Amacıyla Gerçekleşen Gemi Haczi ve “Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme”nin Kamu Alacakları Kapsamında Uygulanabilirliği

Foreclosure of Ships for Collecting Tax Claim and Applicability of “International Convention on Arrest of Ships”

Doç. Dr. Cenker Göker

 

Deniz Haydutluğu ve Siber Güvenlik Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme: İnsansız Gemiler

An Evaluation with Regard to Piracy nad Cybersecurity under the Law of the Sea: Unmanned Ships

Arş. Gör. Kübra Var Türk