DEHUKAMDER 2020 – Cilt: 3 – Sayı: 1

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2020 – Cilt: 3 – Sayı: 1

Fair Treatment of Seafarers in the Event of a Maritime Accident

Deniz Kazalarında Gemiadamlarına Adil Muamele Yapılması

Doç. Dr. İsmail DEMİR & Arş. Gör. Mustafa BAŞKARA

 

Irregular Migratory Movements from Turkey to Greek Islands: The Effect of the Readmissions Based on the EU – Turkey Statement Over the Rights of the Asylum Seekers

Türkiye’den Yunanistan’a Yönelen Düzensiz Göç Hareketleri: AB – Türkiye Mutabakatına Dayanan Geri Kabul Uygulamalarının Sığınmacıların Hakları Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğretim Üyesi Neva Övünç ÖZTÜRK

 

Devletlerin ve Hükümet Dışı Örgütlerin Deniz Yoluyla Düzensiz Göç ile İlgili Faaliyetlerinin Deniz Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Activities of States and Non – Governmental Organizations Related to the Irregular Migration by Sea in Terms of the Law of the Sea

Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN

 

Denizde İnsan Hakları Bağlamında Gemi Adamının Terki

Abandonment of Seafarers with Regard to Human Rights at Sea

Arş. Gör. İzel VARAN

 

Seafarer Abandonment: A Human Rights at Sea Perspective

Gemi Adamlarının Terk Edilmesi: Denizcilik Perspektifinden İnsan Hakları

Sayedeh Hajar HEJAZI