DEHUKAMDER 2021 – Cilt: 4 – Sayı: 1

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2021 – Cilt: 4 – Sayı: 1

Estimated Time of Arrival Terms: Analysis of ‘Start Sailing on Time Obligation’ in the Context of Time Charters

Geminin Tahmini Varış Süresine İlişkin Düzenlemeler: Sefere Zamanında Başlama Yükümlülüğünün Zaman Çarteri Sözleşmesi Açısından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceren CERİT DİNDAR

 

Bağlama Kütüğü’nün Hukuki Niteliğinin Öğreti ve Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Legal Qualification of the Home Port Log in the Light of Doctrine and Court Decisions

Ar. Gör. Güneş Karol IŞIKLAR – Doç. Dr. Cüneyt SÜZEL

 

Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı’ndaki Kıyı Devletlerinin Haklarına İlişkin Uyuşmazlık (Ukrayna v. Rusya Federasyonu) Kapsamında Rusya’nın Egemenlik Haklarına Yönelik İlk İtirazının İncelenmesi 

Analysis of Russia’s Preliminary Objections Regarding Sovereignty Rights within the Scope of Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait (Ukraine v. the Russian Federation)

Cemre Ç. KADIOĞLU KUMTEPE

 

Kötü Komşular Denizci Devlet Yapar: Doğu Akdeniz Ekseninde Devletlerin Uluslararası Deniz Hukukundan Doğan Yükümlülükleri

An Unfriendly Neighbour Makes a Country a Maritime State: Obligation of States under the International Law of the Sea from the Perspective of Eastern Mediterranean

Prof. Dr. Hakan KARAN – Ar. Gör. Kübra VAR TÜRK