DEHUKAMDER 2022 – CİLT: 5 – SAYI: 1

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2022 – CİLT: 5 – SAYI: 1

Internatıonal Marıtıme Organızatıon’s Decısıon On The Interpretatıon Of The Breakıng The Rıght To Lımıt Lıabılıty

Sorumluluk Sınırlarının Kaldırılmasının Yorumlanması İle İlgili Uluslararası Denizcilik Örgütü Kararı

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi G. Venüs Cömert

Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Cüneyt Süzel

 

An Evaluatıon On Procedure Of Issuıng The Sea Protest

Deniz Raporunun Düzenlenmesi Prosedürüne İlişkin Bir Değerlendirme

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çakan Çavuş

 

“Joınt Inspectıon” Wıthın The Framework Of The Carrıer’s Duty Of Care For The Cargo Under The Turkısh Commercıal Code No. 6102: Applıcabılıty, Provısıons, And Some Questıons

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Taşıyanın Yüke Özen Sorumluluğu Çerçevesinde “Müşterek İnceleme”:Tatbik Kabiliyeti, Hükümleri Ve Birtakım Sorular

Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci