DEHUKAMDER 2022 – CİLT: 5 – SAYI: 2

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2022 – CİLT: 5 – SAYI: 2

Legal Status Of Offshore Energy Installatıons

Kıyı Ötesi Enerji Tesislerinin Hukuki Statüsü

Prof. Dr. İsmail Demir

 

 İklim Mültecilerinin Hukuki Statüsü Meselesi: Deniz Seviyesinin Yükselmesi Ve Ada Ülkelerinde Yaşayanların Durumu

The Matter Of The Legal Status Of The Clımate Refugees: Sea Level Rıse And Sıtuatıon Of Those Who Lıve In Island States

Bilge Sena Erdem

 

Gemilerin Savaş Nedeniyle Limanda Alıkonulması İle İlgili Sigorta Hukuku Sorunları

Insurance Law Issues On War-Related Detaınment Of Shıps In Ports

Prof. Dr. Samim ÜNAN