Deniz Hukuku Eğitim Programları Araştırma Takımı

Araştırma Takımları

Deniz Hukuku Eğitim Programları Araştırma Takımı

Deniz Hukuku Eğitim Programları Araştırma Takımı

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS)’nin uygulanmasına ilişkin eylem planında belirtilen deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi öncelikli faaliyet alanlarından biridir.

Deniz hukuku eğitim programları araştırma takımı, Araştırma takımı, deniz  hukuku  ve  siyaseti  alanında  bilimsel  araştırmalar  yapmak,  araştırmacı insan  gücü  kapasitesinin güçlendirilmesine  yönelik  eğitim  programları  yürütmek,  ilgili  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına danışmanlıkta bulunmak, ulusal düzeyde akademisyenleri tek çatı altında bilimsel etkinliklere yöneltmek, deniz  hukuku  alanındaki  müfredatın  geliştirilmesine  öncülük  etmek,  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde akademik  faaliyetler  gerçekleştirmek  suretiyle Türk  deniz  hukuku  politikalarının  oluşturulmasına  katkı sağlamak ve bunların uluslararası farkındalığını arttırmak gibi faaliyetler gerçekleştirişlmektedir.

Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amacıyla Deniz Hukuku İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Deniz Hukuku İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Deniz Hukuku Doktora Programları yürütülmektedir.Ayrıca, DEHUKAM bünyesinde eğitim öğretim yılı içinde güz, ilk bahar ve yaz olmak üzere üç kere açılan gönüllü staj programları bulunmaktadır.