Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Eğitim

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MTA ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü

Deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere tüm kıyı ötesi alanların jeolojik yapısının araştırılması, yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılması, kıyı ve kıyı ötesi alanlarla ilgili bilgi ve bilimsel altyapı hizmetlerinin üretilmesi, çevre koruma bilinciyle modern teknolojilerden yararlanılarak üretilen bilimsel altyapı bilgilerinin sağlıklı ve seri bir şekilde kamuoyuna sunulmasını amaçlayan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bu hedefler doğrultusunda ülkemizin çağa uygun bir araştırma gemisi ihtiyacını karşılamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde “MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisi inşa edilerek 28 Mart 2015’te törenle denize indirilmiştir. Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi niteliğini taşıyan, tasarımı yüzde yüz yerli ve tamamen Türk mühendislerinden oluşan dizayn ekibi tarafından gerçekleştirilen “MTA ORUÇ REİS” donatım ve test-kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından 2017 yılı içerisinde hizmete girmiştir.

“MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisinin görevi, modern bilimsel ekipman donanımıyla Türkiye deniz yetki alanları başta olmak üzere, dünya denizlerinde doğal kaynakların aranması, karalardaki jeolojik yapıların denizlerdeki devamlılığının tespiti, deprem, iklim değişikliği, alt yapı hizmetleri üretmek ve bu amaçla su kolonun, deniz dibi ile dip altının özelliklerini araştırma faaliyetleri icra etmektir. “MTA ORUÇ REİS” araştırma gemisinin hizmete girmesi sayesinde, gerek ulusal deniz yetki alanlarında, gerek açık denizlerde yapılacak çalışmalarla Türk denizciliğine önemli katkı sağlanacaktır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Üniversitemiz bünyesinde, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile MTA Genel Müdürlüğü arasında 28 Mart 2017 tarihinde Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu İşbirliği Protokolüyle DEHUKAM’ın MTA’ya deniz hukuku alanında destek sağlaması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, MTA tarafından yürütülen yurtiçi ve yurtdışı deniz araştırmalarının hukuki altyapısının oluşturulması, MTA personelinin yürüttükleri deniz araştırmalarıyla alakalı hukuki bilgilerini arttırmak maksadıyla eğitilmesi, ortak çalışma projelerinin oluşturulması, var olan projelere katılım sağlanması, çalıştay ve kurslar düzenlenmesi konularında mutabakata varılmıştır. DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini Türkiye’nin denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarıyla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.

MTA hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

MTA ile DEHUKAM Arasında Eğitim Protokolü

DEHUKAM ile MTA Genel Müdürlüğü arasında 28 Mart 2017 tarihinde imzalanan Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolüne dayanılarak 19 Haziran 2017 tarihinde “Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü Çerçevesinde Eğitim Protokolü” imzalanmıştır. MTA, deniz yetki alanlarımız başta olmak üzere tüm kıyı ötesi alanların jeolojik yapısının araştırılması, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması, kıyı ve kıyı ötesi alanlarla ilgili bilgi ve bilimsel altyapı hizmetlerinin üretilmesi, çevre koruma bilinciyle modern teknolojilerden yararlanılarak üretilen bilimsel altyapı bilgilerinin sağlıklı ve seri bir şekilde kamuoyuna sunulması maksadıyla faaliyet alanının kapsamına karalar yanında denizleri de almıştır. Bu Alt İşbirliği Protokolüyle DEHUKAM tarafından, MTA’nın yürüttüğü deniz araştırmalarıyla ilgili olarak MTA personelinin hukuki bilgilerini arttırmak için; “deniz alanlarının hukuki statüsü” konusunda MTA’da 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında sertifikalı meslek içi eğitim programı düzenlenmiştir.