Sahil Güvenlik Komutanlığı

Eğitim

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü

Üniversitemiz bünyesinde, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla TC Dışişleri Bakanlığı’nın teklifiyle, kurulan Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) arasında 8 Haziran 2017 tarihinde Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay ve Rektörümüz Prof. Dr. Erkan İbiş arasında imzalanan işbirliği protokolüyle; SGK tarafından deniz alanlarında ülke hak ve menfaatleriyle alakalı olarak yürütülen görevler kapsamında ortaya çıkan ve çıkabilecek deniz hukuku uyuşmazlıklarının hallinde, mevzuat veya politika oluşturulmasında ihtiyaç duyulan hukuki desteğin DEHUKAM tarafından sağlanması, SGK personelinin yürüttükleri sahil güvenlik faaliyetleri ile ilgili hukuki bilgilerini arttırmak maksadıyla DEHUKAM tarafından eğitilmesi, DEHUKAM’ın ulusal ve uluslararası platformda farkındalığının arttırılmasına yönelik olarak tarafların işbirliğine gitmesi; bu doğrultuda, ortak çalışma projeleri oluşturmaları, var olan projelere birbirlerinin katılımını sağlamaları, çalıştaylar ve kurslar düzenlemeleri, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmeleri, bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için ellerinde bulunan kamuya açık bilgileri birbirleriyle paylaşmaları hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu Protokol doğrultusunda DEHUKAM tarafından SGK personelinin deniz hukuku alanında eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu gibi, SGK da DEHUKAM’ın uluslararası tanınırlığının sağlanması amacıyla uluslararası faaliyetlerine DEHUKAM’ı dahil etmektedir. DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini Türkiye’nin denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarıyla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.

SGK hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.