BAUTÜRBAM ile Türk Boğazları Alanında İşbirliği Protokolü

Faaliyetler

BAUTÜRBAM ile Türk Boğazları Alanında İşbirliği Protokolü

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUTÜRBAM) ile DEHUKAM arasında 9 Nisan 2018 tarihinde Türk Boğazları Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile, Türk Boğazları ile ilgili eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliği sağlanması hedeflenmektedir. Türk Boğazları’nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin deniz ülkesine dahil en değerli deniz alanlarından biri olması ve yabancı gemilerin Akdeniz ile Karadeniz arasındaki seyrüsefer bağlantısını sağlayan su yolu teşkil etmesi gerçeği dikkate alınarak; Türk Boğazları hakkında ulusal politikaların ve mevzuatın oluşturulması, var olanların yorumlanması ve uygulanmasına imkan sağlamaya yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere taraflar arasında işbirliği kurulmuştur.