Gemi Mühendisleri Odası ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

Gemi Mühendisleri Odası ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

DEHUKAM ile GMO arasında 31 Ocak 2019 tarihinde Gemi Mühendisliğine Yönelik Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol ile, gemi mühendisleri için deniz hukuku alanında eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. DEHUKAM ve GMO, gemi mühendisliğinin deniz seyrüsefer emniyetindeki önemi ve bu emniyetin sağlanmasında deniz hukukunun rolünü dikkate alarak, birlikte eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmeyi planlamaktadır.