İTÜ PolReC ile Kutuplar Hakkında İşbirliği

Faaliyetler

İTÜ PolReC ile Kutuplar Hakkında İşbirliği

DEHUKAM ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları  Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde “Kutuplar ve Sularının Tabi Olduğu Hukuki Rejim Hakkında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile, Türkiye’nin kutuplar dahil, kutup suları üzerindeki hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli hukuki zeminin oluşturulmasına yönelik işbirliğine gidilmesi hedeflenmektedir.