KÜDENFOR ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

KÜDENFOR ile Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ile DEHUKAM arasında 9 Nisan 2018 tarihinde deniz hukuku alanında işbirliği protokolü yapılmıştır. Protokolün amacı, DEHUKAM ile KÜDENFOR arasında, deniz hukuku ile ilgili eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliğinin sağlanmasıdır. Türk deniz hukuku politikalarının ve mevzuatının oluşturulması, var olanların yorumlanması ve uygulanmasına imkan sağlamaya yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere işbirliğine gideceklerdir. Ortak çalışma projeleri oluşturacaklar, var olan projelere birbirlerinin katılımını sağlayacaklar, çalıştaylar ve kurslar düzenleyeceklerdir.