Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ile Kılavuzluk Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği ile Kılavuzluk Hukuku Alanında İşbirliği

DEHUKAM ile Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği arasında 9 Nisan 2018 tarihinde Kılavuzluk Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokol ile, deniz hukuku alanında eğitim ve bilimsel araştırma konularında işbirliği sağlanması hedeflenmektedir. Kılavuzluk faaliyetinin deniz seyrüsefer emniyetindeki önemi ile bu emniyetin sağlanmasında deniz hukukunun rolü dikkate alınarak; kılavuzluk hakkında ulusal politikaların ve mevzuatın oluşturulması, var olanların yorumlanması ve uygulanmasına imkân sağlamaya yönelik olarak eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek üzere taraflar arasında işbirliği kurulmuştur.