Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü

Faaliyetler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü

DEHUKAM ile TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 11 Nisan 2018 tarihinde Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol ile, 2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “TUDAS Belgesi’nde yer alan deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programlarının” uygulamasına yönelik işbirliğine gidilmesi hedeflenmektedir. Bakanlık, bu kapsamda, DEHUKAM’ın ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığının arttırılmasına katkı verecek, DEHUKAM’ın TUDAS Belgesi’nde yer alan programları icra edebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği imkan ve kabiliyet ölçüsünde sağlayacak ve DEHUKAM Danışma Kurulu’nda temsilen bir üye bulundurabilecektir. DEHUKAM, Bakanlık tarafından deniz alanlarında Devletimizin hak, temel çıkar ve menfaatleriyle ilgili olarak yürütülen görevler kapsamında mevcut veya muhtemel deniz hukuku meselelerine dair mevzuat ve politika oluşturulmasında ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaktır. DEHUKAM, benzeri işbirliği protokollerini Türkiye’nin denizcilikle alakalı yetkin kuruluşlarıyla gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmektedir.