Uluslararası Deniz Hukuku Araştırma Takımı

Araştırma Takımları

Uluslararası Deniz Hukuku Araştırma Takımı

Uluslararası deniz hukuku, kıyı devletlerinin deniz alanları üzerindeki egemen yetkilerini, okyanus ve deniz çevresindeki doğal kaynakların kullanımı ile korunmasında devletler arasındaki hak ve görevleri düzenleyen bir hukuku dalını temsil etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin gerek bu deniz alanlarında gerekse diğer bölgelerde korunması gereken hakları bulunmaktadır. DEHUKAM bu konuda çalışmalarda bulunarak Türkiye’nin haklarının muhafazasına katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda DEHUKAM tarafından bir dizi proje yürütülmüştür. 2020-2023 yılları arasında “Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS): Japonya ve Türkiye Perspektifinden Sınırları İhtilaflı Deniz Alanlarında Deniz Kaynaklarının Ortak Yönetim Anlaşmalarının ve Muhtemel Uygulamalarının Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK projesi 2544 Japonya Bilimi Destekleme Kuruluşu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı kapsamında yürütülmüştür. Ayrıca Deniz Hukukunun Güncel Meseleleri Projesi kapsamında 2022 yürütülerek proje kapsamında 3-4 Kasım 2022 tarihinde Karadağ’da sempozyum gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde Korunan Alan Miktarının Artırılması Amacıyla Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması Projesi ise 2023 yılında yürütülmeye başlanmış olup proje hala devam etmektedir.

Yürütülen projelerin yanı sıra çeşitli konferans ve sempozyumlar da gerçekleştirilmiştir. Dünyanın önde gelen deniz hukuku merkezlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen 46. Okyanus Hukuku ve Politikası Konferansı 20-23 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’da “Güvenli, Emniyetli ve Sürdürülebilir Denizcilik” teması ile DEHUKAM ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Ayrıca Ürdün Eski Başbakanı ve Uluslararası Adalet Divanı Eski Üyesi Sayın Awn Al-Khasawneh 5 Ocak 2022 tarihli “Reflections on Maritime Delimitation in the 2009 Romania v. Ukraine Case before the International Court of Justice” başlıklı konferansında sunum gerçekleştirmiştir. Yine Uluslararası Deniz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu 3. Avrasya Hukuk Kurultayı bağlamında 3-4 Kasım 2022 tarihinde Karadağ’da gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanında, DEHUKAM tarafından uluslararası deniz hukuku alanındaki eğitim programlarına da katkı sağlanmıştır. DEHUKAM ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi 24 Temmuz-4 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde DEHUKAM işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Deniz Hukuku Yaz Akademisi 17 Temmuz-7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Son olarak, DEHUKAM tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara uluslararası deniz hukuku alanında bilgi notları ve görüşler de hazırlanmıştır. Bilgi notlarının şu şekilde sıralanması mümkündür:

Karasularından Zararsız Geçiş başlıklı T.C. Dışişleri Bakanlığı’na verilen Görüş (2020)

MV Rosaline A – Yabancı Gemiye Ziyaret başlıklı T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen Görüş (2021)

Karadeniz’de Sürüklenen Mayınlara Yönelik Bilgi Notu (2023)

METEOR Gemisinin Doğu Akdeniz’de Gerçekleştirmek İstediği Araştırma hakkında T.C. Dışişleri Bakanlığı’na verilen Görüş (2023)

Rusya-Ukrayna Savaşı Sırasında Karadeniz’de Beliren Serseri Mayınların Aidiyeti ve Sorumluluğun Atfedilmesi Hakkında Bilgi Notu (2023)