BILOS ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

BILOS ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

 

Brezilya Deniz Hukuku Enstitüsü (Brazilian Institute for the Law of the Sea – BILOS) ile DEHUKAM arasında 24 Mart 2021 tarihinde deniz hukuku alanında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, BILOS ve DEHUKAM arasında, deniz hukukuna ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Taraflar, bu Protokol kapsamında,  düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.