ICOG ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Faaliyetler

ICOG ile DEHUKAM Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği

Western Sydney University International Centre for Ocean Governance (ICOG) ile DEHUKAM arasında 27 Mayıs 2019 tarihinde deniz hukuku alanında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Gelecekte oluşturacakları taahhütlerine temel teşkil edecek olan bu Protokol ile, ICOG ve DEHUKAM arasında, deniz hukukuna ilişkin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Taraflar, bu Protokol kapsamında,  düzenlenecek olan çalıştay ve seminerlerde birbirlerine konuşmacı önermeyi, ortak faaliyet ve etkinliklerde bulunmayı planlamaktadırlar. İşbirliği süresince, gelecekte yapılacak olan taahhütlerin türü ve niteliği, işbu Protokol esas alınarak oluşturulacak olan alt protokoller ile belirlenecektir.